logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU
PODAJE  DO WIADOMOŚCI

ŻE W DNIU  28 czerwca 2018  ROKU, O GODZINIE  900
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU:

 

FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI

GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I OCHORNY ŚRODOWISKA

 

Porządek obrad:

  1. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barlinka.
  3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
  4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku”.
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok.
  6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030.
  7. Sprawy różne.
  8. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji:

Finansowej – Romuald Romaniuk
Oświaty – Cezary Michalak
Komunalnej – Grzegorz Zieliński

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji w VI/2018
Skrócony opis: Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji w VI/2018
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Dmytruszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dmytruszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 10:50:53
Data udostępnienia informacji: 2018-06-25 10:50:53
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 11:42:35

Wersja do wydruku...

corner   corner