logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI
ŻE W DNIU 22 MAJA 2018 ROKU, O GODZINIE 1000
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARLINKU PRZY
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 20, POKÓJ NR 21

ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE

 

KOMISJI FINANSOWO – BUDZETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 2. Skarga na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
 3. Informacja na temat stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Barlinek.
 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar.”
 5. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Barlinek za okres 01.01.217 r. – 31.12.2017 r.
 7. Wyrażenie opinii w sprawie koncepcji zagospodarowania placu przy ul. Szewskiej oraz przeanalizowanie możliwości zlokalizowania parkingów miejskich na terenie Starego Miasta i przychodni przy ul. Szpitalnej.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Różanej.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Poziomkowej.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Barlinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
 11. Sprawy różne:
  a) pisma do wiadomości.
 12. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący komisji FBIPG
ROMUALD  ROMANIUK

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo Budżetowej i Planowania Gospodarczego
Skrócony opis: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo Budżetowej i Planowania Gospodarczego
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gajda
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gajda
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 13:27:39
Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 13:27:39
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-22 13:33:23

Wersja do wydruku...

corner   corner