logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Barlinek, 26.04.2018 r. 

RGN.VIII.6220.5.2018                                                                                                  


OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Barlinka działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

Podaje do publicznej wiadomości

informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2018-2027” dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, będącego własnością gminy w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, zlokalizowanego na terenie działek nr 650, 651/7, 749, 804/10, 804/11 obręb 2 Barlinek, gm. Barlinek, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie.

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z przepisów  art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku jako zarządca terenu zleciło sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla ww. lasu komunalnego, który obowiązywać będzie przez 10 lat. Aktualnie obowiązujący plan stracił ważność 31.12.2017 r.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty uproszczonych planów urządzania lasu podlegają procedurze przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Gmina Balinek wystąpiła z wnioskiem od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o uzgodnienie zamiaru odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu  „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2018-2027” dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, będącego własnością gminy w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku zlokalizowanego na terenie działek nr 650, 651/7, 749, 804/10, 804/11 obręb 2 Barlinek, gm. Barlinek, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem WOPN-OS.410.71.2018.KM z 18.14.2018 r. i Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem NZNS.7040.1.24.2018 z 11.04.2018 r. stwierdzili, że dla ww. projektu nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia  oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

Obwieszczenie udostępnione jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.  

Ilość odwiedzin: 355
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - "Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2018-2027” dla lasu komunalnego"
Skrócony opis: Obwieszczenie - "Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2018-2027” dla lasu komunalnego"
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 11:03:18
Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 11:03:18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 11:27:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner