logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
minus Ogłoszenia
   minus WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
   minus Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
   minus Iv edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
   minus Ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Dziedzice, Jarząbki, Okunie, Dzikowo, Łubianka, Swadzim w celu zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku
   minus Ogłoszenie Burmistrza Barlinka w sprawie kryteriów i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i I klas szkół podstawowych
   minus Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref woj. zachodniopomorskie
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


W A Ż N E !!!
ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ BARLINKA INFORMUJE

Ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218 ) art. 6 dodano do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) art. 4 a, którym nałożono na Gminy obowiązek ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym , do końca pierwszego kwartału roku następnego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego , położonych na jej obszarze lub części.

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części ( Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1873) określono:

1) wzór i terminy przekazywania gminie przez zarządców nieruchomości danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,
2) wzór sporządzanego przez gminę zestawienia danych dotyczących czynszów oraz sposoby publikacji i udostępniania przez gminę tych danych.

Zarządcy nieruchomości określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Dane określane są za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazywane urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości , w terminie:
1) za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku
2) za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego.


DRUK załącznika nr 1 do pobrania na stronie www.bip.barlinek.pl

Załączniki do pobrania: 2008-03-11 08:30:03 - DRUK załącznika nr 1 - dokument (.pdf) (89.95 kB)

Ilość odwiedzin: 2668
Skrócony opis: BURMISTRZ BARLINKA INFORMUJE
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciechowska Małgorzata
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciechowska Małgorzata
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-03-11 08:24:11
Data udostępnienia informacji: 2008-03-11 08:24:11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-11 08:31:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner