logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
minus Ogłoszenia
   minus WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
   minus Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
   minus Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin - rzepak ozimy
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
   minus Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku
   minus Informacja o wyborze partnera spoza finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku"
   minus Informacja o wyborze Gminy Barlinek jako partnera z sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów wspólnot mieszkaniowych
   minus Komunikat Burmistrz Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2019 r.
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 08.11.2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza
   minus REKRUTACJA 2019-2020
   minus Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku
   minus Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2019 roku
   minus Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) oraz przebudowy ulic Kościuszki, Lipowej, Polana Lecha, Pułaskiego i drogi gminnej do wsi Brunki, oraz możliwości zgłaszania z
   minus Ogłoszenie o Sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Ogłoszenia

Spis dokumentów:
1. WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ BARLINKA INFORMUJE
2. Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
3. Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin - rzepak ozimy
Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin - rzepak ozimy
4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
5. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku
6. Informacja o wyborze partnera spoza finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku"
Informacja o wyborze partnera spoza finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku"
7. Informacja o wyborze Gminy Barlinek jako partnera z sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów wspólnot mieszkaniowych
Informacja o wyborze Gminy Barlinek jako partnera z sektorów finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów wspólnot mieszkaniowych
8. Komunikat Burmistrz Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2019 r.
Komunikat Burmistrz Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2019 r.
9. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 08.11.2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 08.11.2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza
10. REKRUTACJA 2019-2020
Rekrutacja 2019 - 2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek
11. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku
12. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2019 roku
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2019 roku
13. Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) oraz przebudowy ulic Kościuszki, Lipowej, Polana Lecha, Pułaskiego i drogi gminnej do wsi Brunki, oraz możliwości zgłaszania z
Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) oraz przebudowy ulic Kościuszki, Lipowej, Polana Lecha, Pułaskiego i drogi gminnej do wsi Brunki, oraz możliwości zgłaszania z
14. Ogłoszenie o Sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
Ogłoszenie o Sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023
15. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku
16. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie
17. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku
18. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku

Ilość odwiedzin: 26885
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-04-30 21:39:37
Data udostępnienia informacji: 2004-04-30 21:39:37
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 12:28:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner