logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Organizacje pozarządowe
   minus Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie obowiązywania nowych druków KRS
   minus Oferta różnych form wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "ABC dla NGO"
   minus Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek - Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Barlinka
   minus Dokumenty opracowane w ramach projektu "Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim"
   minus Informacja nt. zrealizowanych w roku 2015 i 2014 zadaniach publicznych
   minus Informacja nt. zadań publicznych zrealizowanych w 2016 r. i 2015 r. i związanych z nimi kosztami
   minus Informacja nt. zrealizowanych w roku 2017 i 2016 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
   minus Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
   minus Informacja nt. zrealizowanych w roku 2018 i 2017 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


  Urząd Miejski zwraca się z prośbą do niżej wymienionych organizacji (patrz "Mapa aktywności") o sprawdzenie danych zawartych w wykazie i zgłaszanie ewentualnych uwag lub uzupełnienie informacji. Ponadto prosimy inne organizacje aktywnie działające na terenie Gminy Barlinek o składanie formularza zgłoszeniowego (.doc) w przypadku chęci zamieszczenia informacji nt. organizacji w poniższym wykazie.

MAPA  AKTYWNOŚCI  
- baza danych nt. organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy ze wskazaniem zakresu działalności, na podstawie informacji dostarczanych przez te organizacje.


Uwaga :
patrz również  ZARZĄDZENIE NR 259/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie procedury prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności - bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek 

 

- Sprawozdanie Referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2006r.
 - dokument w formacie MS Word 

 

- Sprawozdanie Referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007r. -
dokument w formacie MS Word 

 

- Sprawozdanie Referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2008r. - dokument w formacie MS Word

 

- Sprawozdanie Referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2009r. - dokument w formacie MS Word

 

- Sprawozdanie Referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 r. - dokument w formacie MS Word

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2011 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2012 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2013 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2014 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2015 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2016 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2017 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Załączniki do pobrania: 2009-04-07 11:41:39 - Sprawozdanie 2008 (203.00 kB)
2010-04-01 11:23:41 - Sprawozdanie 2009 (292.50 kB)
2012-10-18 13:51:47 - Formularz zgłoszeniowy (doc) (101.00 kB)
2014-04-24 13:21:43 - Sprawozdanie 2013 (155.27 kB)
2014-04-24 13:24:08 - Sprawozdanie 2011 (79.21 kB)
2014-04-24 13:24:30 - Sprawozdanie 2012 (150.74 kB)
2014-04-24 13:28:09 - Sprawozdanie 2010 (206.00 kB)
2015-04-28 10:08:41 - Sprawozdanie 2014 (151.70 kB)
2016-04-25 12:03:17 - Sprawozdanie 2015 (283.96 kB)
2017-04-06 14:26:33 - Sprawozdanie 2016 (218.92 kB)
2018-05-16 11:16:51 - Sprawozdanie 2017 (524.64 kB)

Nazwa dokumentu: Organizacje pozarządowe
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Salamandra Izabela
Osoba, która odpowiada za treść: Salamandra Izabela
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-06 08:51:00
Data udostępnienia informacji: 2005-12-06 08:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-20 08:19:11

Wersja do wydruku...

corner   corner