logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
minus Projekty Uchwał
   minus Projekt uchwały w spr. progr. współpracy Gm. Barlinek z organizacjami pozarząd. oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożyt. publicz. na 2018 r.
   minus Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
   minus Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na przystąpienie do procesu zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
   minus Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku w zamian za objęcie udziałów w Spółce
   minus Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok
   minus Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030
   minus Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
   minus Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Fryderyka Chopina w Barlinka
   minus Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Barlinka do wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
   minus Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku, ul. św. Bonifacego 36
   minus Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017- 2030
   minus Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok
   minus Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   minus Projekt uchwały w sprawie „Wieloletn. planu rozw. i modern. urządzeń wodociąg. i urządzeń kanaliz. będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociąg.- Kanaliz. „Płonia” w Barlinku na lata 2018-2021"
   minus Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
   minus Projekt uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2014-2018”
   minus Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na stale obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
   minus Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Przetargi i ogłoszenia
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRAWO LOKALNE > Projekty Uchwał

Spis dokumentów:
1. Projekt uchwały w spr. progr. współpracy Gm. Barlinek z organizacjami pozarząd. oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożyt. publicz. na 2018 r.
Projekt uchwały w spr. progr. współpracy Gm. Barlinek z organizacjami pozarząd. oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożyt. publicz. na 2018 r.
2. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
3. Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na przystąpienie do procesu zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na przystąpienie do procesu zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
4. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku w zamian za objęcie udziałów w Spółce
Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku w zamian za objęcie udziałów w Spółce
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok
6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Fryderyka Chopina w Barlinka
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Fryderyka Chopina w Barlinka
9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Barlinka do wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Barlinka do wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
10. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku, ul. św. Bonifacego 36
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku, ul. św. Bonifacego 36
11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017- 2030
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017- 2030
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
14. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletn. planu rozw. i modern. urządzeń wodociąg. i urządzeń kanaliz. będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociąg.- Kanaliz. „Płonia” w Barlinku na lata 2018-2021"
Projekt uchwały w sprawie „Wieloletn. planu rozw. i modern. urządzeń wodociąg. i urządzeń kanaliz. będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociąg.- Kanaliz. „Płonia” w Barlinku na lata 2018-2021"
15. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2014-2018”
Projekt uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2014-2018”
17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na stale obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na stale obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Ilość odwiedzin: 365
Nazwa dokumentu: Projekty Uchwał
Skrócony opis: Projekty Uchwał
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-08-29 09:21:00
Data udostępnienia informacji: 2014-08-29 09:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 09:27:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner