logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
minus Projekty Uchwał
   minus Projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019 - 2030
   minus Projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok
   minus Proj. uchw. w spr. podwyższ. kryt. dochodowego uprawniaj. do przyzn. nieodpłat. pomocy w zakr. dożywiania w formie świadcz. pieniężn. na zakup posiłku lub żywn. dla osób obj. wielolet. progr. rządowym
   minus Projekt uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
   minus Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   minus Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barlinek na lata 2013-2018
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRAWO LOKALNE > Projekty Uchwał

Spis dokumentów:
1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019 - 2030
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019 - 2030
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok
3. Proj. uchw. w spr. podwyższ. kryt. dochodowego uprawniaj. do przyzn. nieodpłat. pomocy w zakr. dożywiania w formie świadcz. pieniężn. na zakup posiłku lub żywn. dla osób obj. wielolet. progr. rządowym
Proj. uchw. w spr. podwyższ. kryt. dochodowego uprawniaj. do przyzn. nieodpłat. pomocy w zakr. dożywiania w formie świadcz. pieniężn. na zakup posiłku lub żywn. dla osób obj. wielolet. progr. rządowym
4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
6. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barlinek na lata 2013-2018
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barlinek na lata 2013-2018

Ilość odwiedzin: 3449
Nazwa dokumentu: Projekty Uchwał
Skrócony opis: Projekty Uchwał
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-08-29 09:21:00
Data udostępnienia informacji: 2014-08-29 09:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 09:27:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner