logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARLINEK WYDANYCH W 2005 ROKU

Lp.

Numer Zarządzenia

W sprawie

Z  dnia

Uwagi

1.

1/2005

ustalenia pogotowia kasowego na 2005 rok.

04.01.2005

 

2.

2/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie Rychnów.

06.01.2005

 

3.

3/2005

układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

13.01.2005

zmiana w załączniku nr 3 tego zarządzenia wprowadzona zarządzeniem Nr 42/2005

4.

4/2005

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na I kw. 2005

13.01.2005

 

5.

5/2005

upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami

20.01.2005

 

6.

6/2005

ustalenia planu przychodów i wydatków środka specjalnego.

20.01.2005

 

7.

7/2005

powołania Komisji do przejęcia od dotychczasowego dzierżawcy i przekazania nowemu dzierżawcy ruchomości i nieruchomości poł. przy ul. Sportowej w Barlinku.

20.01.2005

 

8.

8/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Kasprowicza w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

06.01.2005

 

9.

9/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej poł. w miejscowości Niewstąp gm. Barlinek przeznaczonej do sprzedaży w udziale 2/3 części.

06.01.2005

 

10.

10/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych poł. w Barlinku przy ul. Flukowskiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

06.01.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 96/2005 z dn. 21.07.2005

11.

11/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Sądowej.

13.01.2005

 

12.

12/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Sądowej.

13.01.2005

 

13.

13/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Krętej.

13.01.2005

 

14.

14/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

28.01.2005

 

15.

15/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

28.01.2005

RB II

16.

16/2005

sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

28.01.2005

 

17.

17/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego

10.02.2005

 

18.

18/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Dzikowie (obręb Dzikowo)

10.02.2005

 

19.

19/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Sądowej.

10.02.2005

 

20.

20/2005

uchylenia uchwały Nr 88/96/189 Zarządu Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 12 grudnia 1996 w sprawie wyodrębnienia części lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy na lokale socjalne.

17.02.2005

 

21.

21/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

17.02.2005

RB. II

22.

22/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku   w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

25.02.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 89/2005 z dn. 7.07.2005

23.

23/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej (dz. nr 651/17) poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

25.02.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 90/2005 z dn. 7.07.2005

24.

24/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej (dz. nr 651/10) poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

25.02.2005

 

25.

25/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębia 2 miasta Barlinka.

10.03.2005

 

26.

26/2005

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Matejki na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości.

10.03.2005.

 

27.

 27/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste poł. w Barlinku (dz. nr 2119)

17.03.2005

 

28.

 28/2005

zmiany zarządzenia Nr 6/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 14 marca 2003

24.03.2005

 

29.

29/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005

24.03.2005

 

30.

30/2005

zachowania dni żałoby w Barlinku w związku ze śmiercią Ojca Świętego Jana Pawła II.

04.04.2005

 

31.

31/2005

wprowadzenia procedury aktualizacji i wykorzystania mapy aktywności – bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Barlinek.

05.04.2005

 

32.

32/2005

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na II kwartał 2005

07.04.2005

 

33.

33/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

07.04.2005

 

34.

34/2005

ustalenia „Regulaminu przyznania nagrody pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku”.

14.04.2005

 

35.

35/2005

powołania komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów: Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum dla Dorosłych w Barlinku.

14.04.2005

 

36.

36/2005

sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy

22.04.2005

 

37.

37/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

22.04.2005

 

38.

38/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005

29.04.2005

 

39.

39/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

29.04.2005

 

40.

40/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

29.04.2005

 

41.

41/2005

uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

29.04.2005

 

42.

42/2005

zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

12.05.2005

 

43.

43/2005

powołania zespołów do wykonania zadań w ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska”

12.05.2005

 

44.

44/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie 2 miasta Barlinka. 

12.05.2005

 

45.

45/2005

zmiany zarządzenia Nr 13/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących majątek Gminy Barlinek na okres do 3 lat.

12.05.2005

 

46.

46/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej poł. w obrębie 2 miasta Barlinek.

12.05.2005

 

47.

 47/2005

sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

12.05.2005

 

48.

48/2005

wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej i do komisji przeprowadzającej rokowania na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.

19.05.2005

 

49.

49/2005

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących majątek Gminy Barlinek na okres do 3 lat.

19.05.2005

 

50.

50/2005

wprowadzenia „Procedury naboru pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Barlinek”.

19.05.2005

 

51.

51/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie poł. w Barlinku przy ul. 31 Stycznia.

25.05.2005

 

52.

52/2005

wydzielenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.

25.05.2005

 

53.

53/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ul. Św. Bonifacego.

10.06.2005

 

54.

54/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka.

10.06.2005

 

55.

55/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ul. Rynek.

10.06.2005

 

56.

56/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 101/2005 z dn. 4.08.2005

57.

 57/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

 

58.

58/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

 

59.

59/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 110/2005 z dn. 18.08.2005

60.

60/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

 

61.

61/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 100/2005 z dn. 4.08.2005

62.

62/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 120/2005 z dn. 15.09.2005

63.

63/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Widok.

10.06.2005

 

64.

64/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Widok.

10.06.2005

 

65.

65/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Widok.

10.06.2005

 

66.

66/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Widok.

10.06.2005

 

67.

 67/2005

warunków, jakie powinny spełniać rozliczenia zwrotu wydatków z tytułu przyznanego stypendium szkolnego.

20.06.2005

 

68.

68/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005

29.06.2005

 

69.

69/2005

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na III kw. 2005

29.06.2005

 

70.

70/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

29.06.2005

 

71.

71/2005

wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu Gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.

29.06.2005

 

72.

72/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

73.

73/2005

sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

29.06.2005

 

74.

74/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

29.06.2005

RB. II

75.

75/2005

powołania pełnomocników do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP.

29.06.2005

 

76.

76/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

77.

 77/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

78.

78/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

79.

79/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

80.

80/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

81.

81/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

82.

82/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

83.

83/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

07.07.2005

 

84.

84/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

07.07.2005

 

85.

85/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

07.07.2005

 

86.

86/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

07.07.2005

 

87.

 87/2005

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Lipowej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości

07.07.2005

 

88.

88/2005

 

07.07.2005

 

89.

89/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

07.07.2005

 

90.

90/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

07.07.2005

 

91.

91/2005

wprowadzenia procedury przygotowania i rozpropagowania książeczki – informatora budżetowego dla mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”

07.07.2005

 

92.

92/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości

14.07.2005

 

93.

93/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ul. Gorzowskiej.

14.07.2005

 

94.

94/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ul. św. Bonifacego.

21.07.2005

 

95.

95/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 1 miasta Barlinka

21.07.2005

 

96.

96/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych poł. w Barlinku przy ul. Flukowskiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości

21.07.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 130/2005

97.

97/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005 rok

28.07.2005

 

98.

98/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży poł. w miejscowości Okunie.

04.08.2005

 

99.

99/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży poł. w miejscowości Okunie.

04.08.2005

 

100.

100/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

04.08.2005

 

101.

101/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

04.08.2005

 

102.

102/2005

usunięcia nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kompleksowej oraz doraźnej kontroli przeprowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

09.08.2005

 

103.

103/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Barlinku przy ul. Przemysłowej.

12.08.2005

 

104.

104/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 1 miasta Barlinka.

12.08.2005

 

105.

105/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka.

12.08.2005

 

106.

106/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005 rok.

16.08.2005

 

107.

 107/2005

zmiany zarządzenia Nr 6/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 14 marca 2002 roku w sprawie planów kont dla budżetu gminy i Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku, oraz szczególnych zasad rachunkowości.

16.08.2005

 

108.

108/2005

powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP

11.08.2005

 

109.

109/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 1 miasta Barlinka.

18.08.2005

 

110.

110/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

18.08.2005

 

111.

111/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

26.08.2005

 

112.

112/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Widok.

26.08.2005

 

113.

113/2005

powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie i gminy Barlinek, w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku

31.08.2005

 

114.

114/2005

udzielenia Kierownikowi OPS w Barlinku upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych o przyznawaniu zaliczek alimentacyjnych

02.09.2005

 

115.

115/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Łubiance (ob Łubianka) gm. Barlinek.

06.09.2005

 

116.

116/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, poł. w Okuniach (ob Okunie) gm. Barlinek

06.09.2005

 

117.

117/2005

powołania składu obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005

13.09.2005

 

118.

118/2005

zmieniające zarządzenie Nr 6/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 14.03.2002 w sprawie planów kont dla budżetu gminy i Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku oraz szczególnych zasad rachunkowości

15.09.2005

 

119.

119/2005

zmieniające zarządzenie Nr 48/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 20.05.2004 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad ewidencji, rozliczania i dokumentowania podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku

15.09.2005

 

120.

120/2005

w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowymnieruchomości gruntowejpołożonej w Barlinku na Górnym tarasie w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

15.09.2005

 

121.

121/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Dzikowie (ob Dzikowo) gm. Barlinek

15.09.2005

 

122.

122/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Dzikowie (ob Dzikowo) gm. Barlinek

15.09.2005

 

123.

123/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Dziedzicach (ob Dziedzice) gm. Barlinek

15.09.2005

 

124.

124/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy gruntów, położonych w obrębie 1 miasta Barlinka

23.09.2005

 

125.

125/2005

uchylające Uchwałę Nr 27/97/218 Zarządu Miasta i Gminy w Barlinku w sprawie wyodrębnienia części lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy na lokale socjalne

23.09.2005

 

126.

126/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

29.09.2005

 

127.

127/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005

29.09.2005

 

128.

128/2005

powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

29.09.2005

 

129.

129/2005

wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku

03.10.2005

 

130.

130/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych poł. w Barlinku przy ul. Flukowskiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości

29.09.2005

 

131.

131/2005

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta I Gminy na IV kw. 2005

13.10.2005

 

132.

132/2005

sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy

13.10.2005

 

133.

133/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

13.10.2005

 

134.

134/2005

ogłoszenia  wykazu  nieruchomości, przeznaczonych do   oddania w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej  na rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy, położone w obrębie  1 miasta Barlinka

13.10.2005

 

135.

135/2005

uchylenia   Uchwały   Nr 4/98  Zarządu  Miasta i Gminy  w Barlinku z  dnia 12 listopada 1998 w sprawie  wyodrębnienia  części lokali   mieszkalnych   z  zasobu  mieszkaniowego gminy na  lokale  socjalne

13.10.2005

 

136.

136/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego

13.10.2005

 

137.

137/2005

ogłoszenia  wykazu  nieruchomości, przeznaczonych do   oddania w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej  na rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy, położone w obrębie  1 miasta Barlinka

20.10.2005

 

138.

138/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

28.10.2005

 

139.

139/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005 rok

28.10.2005

 

140.

140/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005 rok

28.10.2005

 

141.

141/2005

przedłożenia Radzie Miejskiej w Barlinku projektu budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok

10.11.2005

 

142.

142/2005

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości - lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek

10.11.2005

 

143.

143/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Barlinku przy ul. Niepodległości przeznaczonej do sprzedaży

10.11.2005

 

144.

144/2005

waloryzacji   czynszu  z  tytułu  dzierżawy  lub  najmu  nieruchomości stanowiących majątek  Gminy Barlinek na okres  do 3 lat

10.11.2005

 

 

145.

145/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej poł. w Barlinku przy ul. Niepodległości przeznaczonej do sprzedaży

17.11.2005

 

146.

146/2005

oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Dworcowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

17.11.2005

 

147.

147/2005

ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek

23.11.2005

 

148.

148/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

30.11.2005

 

149.

149/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005

30.11.2005

 

150.

150/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jako lokal mieszkalny.

17.11.2005

 

151.

151/2005

ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta i Gminy Barlinek

30.11.2005

 

 

152.

152/2005

przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Miasta i Gminy Barlinek

09.12.2005

 

153.

153/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jako lokal mieszkalny

09.12.2005

 

154.

154/2005

wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku oraz procedury ich aktualizacji

16.12.2005

 

155.

155/2005

wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku”

21.12.2005

 

156.

156/2005

sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy

22.12.2005

 

157.

157/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w  Barlinku, przy ul. Staromiejskiej

22.12.2005

 

158.

158/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku

22.12.2005

 

159.

159/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Płonnie, gm. Barlinek

22.12.2005

 

160.

160/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek

30.12.2005

 

161.

161/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek

30.12.2005

 

Ilość odwiedzin: 17907
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2005
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek wydanych w 2005 roku
Podmiot udostępniający: UMiG Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Krzyżanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Cezary Krzyżanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-09-06 13:33:34
Data udostępnienia informacji: 2005-09-06 13:33:34
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 08:18:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner