logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   minus Uchwały 2015
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      minus XI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XI/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XI/184/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XI/185/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XI/186/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XI/187/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XI/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XI/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XI/190/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XI/191/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA Nr XI/192/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XI/193/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XI/194/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XI/195/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XI/196/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XI/197/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XI/195/2015
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.


          Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

          § 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. Pom. z 2010 r., Nr 128, poz. 2577), w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Barlinku, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

          § 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania: 2015-09-03 14:02:08 - Załącznik do Uchwały Nr XI/195/2015 (pdf) (425.22 kB)

Ilość odwiedzin: 1281
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XI/195/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Skrócony opis: w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-09-03 13:56:34
Data udostępnienia informacji: 2015-09-03 13:56:34
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-03 14:15:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner