logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Przejrzysta Polska

Gmina  Barlinek  przystąpiła  do  akcji  społecznej  "Przejrzysta Polska"  prowadzonej  przez  " Gazetę Wyborczą " przy wsparciu Fundacji   Agory,   Polsko -  Amerykańskiej   Fundacji   Wolności, Programu  Przeciw  Korupcji Fundacji  im.  S. Batorego,  Fundacji  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej,  Centrum  Edukacji Obywatelskiej
i Banku Światowego.

Akcja potrwa do końca 2005 roku.

Zadaniem akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, ma ona na celu  przyczynienie  się  do  poprawy  jakości  życia  publicznego  oraz  do pobudzania aktywności  obywatelskiej.   Adresatem  akcji  są  samorządy  terytorialne,  które  przy współpracy  z  organizacjami   pozarządowymi   i   mieszkańcami   chcą   udoskonalać praktykę  sprawowania  władzy  i  administrowania,  dążąc  do wyeliminowania korupcji
i innych form patologii.

W ramach programu podjęliśmy się wdrożenia szeregu zadań, których celem jest poprawa funkcjonowania w myśl zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji  społecznej,   przewidywalności,   fachowości  i  rozliczalności.  Wdrożenie
i  przestrzeganie  tych zasad  przyczyni się do budowania  przejrzystego,  skutecznego
i uczciwego samorządu. Szczegółowe informacje na temat akcji dostępne są na stronie
www.przejrzystapolska.pl

 

Przejrzysta Polska
WYBRANE ZADANIA W POSZCZEGÓLNYCH ZASADACH
DLA MIASTA I GMINY BARLINEK

I Zasada Przejrzystości

  1. Opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd

 

II Zasada braku tolerancji dla korupcji

  1. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego

 

III Zasada partycypacji społecznej

  1. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  2. Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy

 

IV Zasada przewidywalności

  1. Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy

 

V Zasada fachowości

  1. Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie

VI Zasada rozliczalności

  1. Przygotowanie i rpozpropagowanie książeczki "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

 

 

Ilość odwiedzin: 48973
Nazwa dokumentu: Przejrzysta Polska
Podmiot udostępniający: UMiG Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Kierownik R.O.
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data udostępnienia informacji: 2005-05-17 12:59:49
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-06 10:41:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner