logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom
plus Budżet
plus Kontrole
plus Przetargi i ogłoszenia
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Koncepcje zagospodarowania
minus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
minus Agencja Nieruchomości Rolnych OT Szczecin
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Protokół z postęp. o udziel. zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadz. inwest. - „Przebud. ul.Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociąg. i przebud. kanaliz... Administrator 2017-04-21 21:03:42
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji p.n. „Przebudowa ul.Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej Administrator 2017-04-21 21:02:43
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji p.n. „Przebudowa ul.Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej Administrator 2017-04-21 21:02:10
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji p.n. „Przebudowa ul.Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej Administrator 2017-04-21 21:01:07
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji p.n. „Przebudowa ul.Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej Administrator 2017-04-21 20:59:50
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji p.n. „Przebudowa ul.Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej Administrator 2017-04-21 20:57:33
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce" na działce o nr ewidencyjnym 313/1 obręb Krzynka Administrator 2017-04-21 10:12:38
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce" Administrator 2017-04-21 10:11:07
Ogłoszenie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2017-04-20 13:10:20
Ogłoszenie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2017-04-20 12:28:56
Ogłoszenie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2017-04-20 12:28:40
Ogłoszenie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2017-04-20 12:27:30
2017 r. Administrator 2017-04-20 12:17:00
2017 r. Administrator 2017-04-20 12:13:28
2017 r. Administrator 2017-04-20 12:06:13
2017 r. Administrator 2017-04-20 12:06:06
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-20 12:03:40
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-20 12:01:21
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-20 12:01:14
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikówku - zakończenie postępowania Administrator 2017-04-20 11:56:33
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikówku - zakończenie postępowania Administrator 2017-04-20 11:54:18
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikówku - zakończenie postępowania Administrator 2017-04-20 11:53:22
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikowie - zakończenie postępowania Administrator 2017-04-20 11:53:15
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikowie - zakończenie postępowania Administrator 2017-04-20 11:52:34
Protokół z części jawnej posiedzenia komisji przetargowej na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce" Administrator 2017-04-20 11:41:22
Protokół z części jawnej posiedzenia komisji przetargowej na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce" Administrator 2017-04-20 11:38:12
Protokół z części jawnej posiedzenia komisji przetargowej na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce" Administrator 2017-04-20 11:37:01
Przetarg nieograniczony na zadanie "Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie" Administrator 2017-04-20 11:00:07
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2017-04-20 09:27:29
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2017-04-20 09:00:14
Obwieszczenie - "Budowa zespołu budynków mieszkal. jednorodz. wraz z garażami, niezbędną infrastr. techn. i zagospod. terenu, drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi powiat. na działce 231 w Moczkowie Administrator 2017-04-19 13:20:36
Obwieszczenie - "Budowa zespołu budynków mieszkal. jednorodz. wraz z garażami, niezbędną infrastr. techn. i zagospod. terenu, drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi powiat. na działce 231 w Moczkowie Administrator 2017-04-19 13:19:17
Obwieszczenie - "Budowa zespołu budynków mieszkal. jednorodz. wraz z garażami, niezbędną infrastrukturą techn. i zagospod. terenu, drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi powiatowej na działce 231 w Moc Administrator 2017-04-19 13:19:09
Obwieszczenie - "Budowa zespołu budynków mieszkal. jednorodz. wraz z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi powiatowej na Administrator 2017-04-19 13:18:23
Obwieszczenie - "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi powia Administrator 2017-04-19 13:17:18
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów - dz. 725/22 Administrator 2017-04-19 12:48:16
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów - dz. 725/22 Administrator 2017-04-19 12:45:59
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów - dz. 725/22 Administrator 2017-04-19 12:43:55
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 15 obręb Dziedzice Administrator 2017-04-19 12:28:12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego - działka nr 96/23 Administrator 2017-04-19 12:20:09
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-19 11:42:40
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-19 11:42:01
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-19 11:41:50
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-19 11:41:39
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2017-04-18 11:49:12
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2017-04-18 11:46:25
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2017-04-18 11:39:32
Uchwała Nr C.182.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Administrator 2017-04-14 12:11:02
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w Barlinku - Ożar - decyzja licp Nr 12/17 Administrator 2017-04-14 12:02:07
Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet (W7.3) wraz z przebudową linii technologicznych" na dz. nr 200/31, 200/51, 200/54 obręb 1 Barlinek Administrator 2017-04-14 11:27:55
Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet (W7.3) wraz z przebudową linii technologicznych" na dz. nr 200/31, 200/51, 200/54 obręb 1 Barlinek Administrator 2017-04-14 11:26:44
Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet (W7.3) wraz z przebudową linii technologicznych" na dz. nr 200/31, 200/51, 200/54 obręb 1 Barlinek Administrator 2017-04-14 11:17:12
Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet (W7.3) wraz z przebudową linii technologicznych" na dz. nr 200/31, 200/51, 200/54 obręb 1 Barlinek Administrator 2017-04-14 11:16:30
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji pn.: "Przebud. ul. Zielnej, Podgórnej i części ul. Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociąg. i przebud. kanaliz. Administrator 2017-04-13 14:51:13
Organizacje pozarządowe Administrator 2017-04-12 14:16:35
Organizacje pozarządowe Administrator 2017-04-12 14:15:50
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2017-04-12 13:40:23
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2017-04-12 13:39:29
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2017-04-12 13:39:13
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Budownictwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2017-04-12 13:37:53
Projekt uchwały wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości Administrator 2017-04-12 13:30:20
Projekt uchwały wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości Administrator 2017-04-12 13:05:31
Projekt uchwały wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości Administrator 2017-04-12 13:05:01
Projekt uchwały wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości Administrator 2017-04-12 13:04:24
Projekt uchwały wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości Administrator 2017-04-12 13:04:02
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-12 12:59:29
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-12 12:58:09
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-12 12:57:42
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-12 12:57:32
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023 Administrator 2017-04-12 09:25:20
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023 Administrator 2017-04-12 09:24:13
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023 Administrator 2017-04-12 09:19:34
2017 rok Administrator 2017-04-11 14:57:11
2017 rok Administrator 2017-04-11 14:57:03
2017 rok Administrator 2017-04-11 13:51:02
2017 rok Administrator 2017-04-11 13:49:57
2017 rok Administrator 2017-04-11 13:49:53
2017 rok Administrator 2017-04-11 13:49:22
2017 rok Administrator 2017-04-11 13:47:50
2017 rok Administrator 2017-04-11 13:46:52
2017 rok Administrator 2017-04-11 13:46:43
2017 rok Administrator 2017-04-11 13:46:31
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji pn.: "Przebud. ul. Zielnej, Podgórnej i części ul. Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociąg. i przebud. kanaliz. Administrator 2017-04-11 13:25:50
Ogłoszenie - Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego Administrator 2017-04-11 12:34:26
Ogłoszenie - Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego Administrator 2017-04-11 12:27:33
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-11 11:39:22
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-11 11:34:08
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-11 11:32:38
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-11 11:32:16
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie - decyzja licp Nr 11/17 Administrator 2017-04-11 11:27:12
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie - decyzja licp Nr 11/17 Administrator 2017-04-11 11:26:50
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie - decyzja licp Nr 11/17 Administrator 2017-04-11 11:26:28
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-11 11:18:49
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-11 11:17:20
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-11 11:16:42
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji - "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Administrator 2017-04-10 14:51:06
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji - "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Administrator 2017-04-10 14:47:46
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji - "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Administrator 2017-04-10 14:46:06
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji - "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Administrator 2017-04-10 14:45:20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Przebudowa ul. Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej i przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Administrator 2017-04-07 14:48:01
Trening uruchamiania syren alarmowych - komunikat Administrator 2017-04-07 14:18:05
Trening uruchamiania syren alarmowych - komunikat Administrator 2017-04-07 14:17:32
Trening uruchamiania syren alarmowych - komunikat Administrator 2017-04-07 14:14:54
Organizacje pozarządowe Administrator 2017-04-06 14:28:39
Organizacje pozarządowe Administrator 2017-04-06 14:27:09
2017 rok Administrator 2017-04-06 14:14:26
2017 rok Administrator 2017-04-06 14:10:26
2017 rok Administrator 2017-04-06 14:10:17
2017 rok Administrator 2017-04-06 14:09:43
2017 rok Administrator 2017-04-06 14:09:13
2017 rok Administrator 2017-04-06 14:08:16
2017 rok Administrator 2017-04-06 14:08:02
2017 rok Administrator 2017-04-06 14:06:01
Obwieszczenie - rozpatrzenie zebranego materiału dowodowego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na - "Przebudowie i rozbudowie hali produkcyjnej pelet wraz z przebudową linii technologicznych Administrator 2017-04-06 14:00:51
Obwieszczenie - rozpatrzenie zebranego materiału dowodowego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na - "Przebudowie i rozbudowie hali produkcyjnej pelet wraz z przebudową linii technologicznych Administrator 2017-04-06 13:59:03
Obwieszczenie - rozpatrzenie zebranego materiału dowodowego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na - "Przebudowie i rozbudowie hali produkcyjnej pelet wraz z przebudową linii technologicznych Administrator 2017-04-06 13:58:33
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w IV/2017 Administrator 2017-04-05 11:39:09
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w IV/2017 Administrator 2017-04-05 11:37:48
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w IV/2017 Administrator 2017-04-05 11:24:35
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w IV/2017 Administrator 2017-04-05 11:23:32
Obwieszczenie - budowa drogi rowerowej na odcinku Dzikowo - Barlinek - korekta do wszczęcia postępowania Administrator 2017-04-05 10:57:46
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce" na działce o nr ewidencyjnym 313/1 obręb Krzynka Administrator 2017-04-04 14:31:54
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce" na działce o nr ewidencyjnym 313/1 obręb Krzynka Administrator 2017-04-04 14:10:26
UCHWAŁA NR XXXVII/355/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r. Administrator 2017-04-04 13:57:29
UCHWAŁA NR XXXVII/355/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r. Administrator 2017-04-04 13:57:02
UCHWAŁA NR XXXVII/354/2017 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r. Administrator 2017-04-04 13:54:34
UCHWAŁA NR XXXVII/353/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r. Administrator 2017-04-04 13:44:42
UCHWAŁA NR XXXVII/350/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r. Administrator 2017-04-04 13:33:37
UCHWAŁA NR XXXVII/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r. Administrator 2017-04-04 13:27:24
UCHWAŁA NR XXXVII/347/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r. Administrator 2017-04-04 13:23:14
UCHWAŁA Nr XXXVII/345/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r. Administrator 2017-04-04 13:06:18
UCHWAŁA NR XXXVII/346/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r. Administrator 2017-04-04 13:06:04
UCHWAŁA Nr XXXVII/345/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r. Administrator 2017-04-04 13:03:29
UCHWAŁA NR XXXVII/344/2017 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r. Administrator 2017-04-04 12:59:40
UCHWAŁA NR XXXVII/344/2017 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r. Administrator 2017-04-04 12:59:30
Obwieszczenie - przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi w Barlinku - decyzja licp nr 10/17 Administrator 2017-04-04 12:44:15
Obwieszczenie - przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi w Barlinku - decyzja licp nr 10/17 Administrator 2017-04-04 12:43:45
Obwieszczenie - przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi w Barlinku - decyzja licp nr 10/17 Administrator 2017-04-04 12:39:17
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-04 12:26:31
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-04 12:25:25
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-04 12:25:06
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-04 12:23:50
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-04 12:21:50
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-04 11:09:43
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie Nr 45/2017 Administrator 2017-04-03 12:14:53
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-03 10:50:39
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-03 10:48:57
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-03 10:48:30
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-03 10:46:45
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-03 10:37:08
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-04-03 10:35:44
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości Administrator 2017-04-03 10:13:44
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie nieruchomości Administrator 2017-04-03 10:13:39
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji pn.: "Przebud. ul. Zielnej, Podgórnej i części ul. Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociąg. i przebud. kanaliz. Administrator 2017-04-03 09:43:49
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru zadania 1 (branża drogowa) i zadania 3 (branża sanitarna) inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Zielnej, Podgórnej i części ul. Koperni Administrator 2017-04-03 09:13:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie nieruchomości Administrator 2017-03-31 11:44:55
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych działką nr 233/6 obręb Barlinek 2, działką nr 205/2 obręb nr 205/2 obręb Barlinek 2 i działką nr 36 obręb Dzikowo Administrator 2017-03-30 11:07:01
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych działką nr 233/6 obręb Barlinek 2, działką nr 205/2 obręb nr 205/2 obręb Barlinek 2 i działką nr 36 obręb Dzikowo Administrator 2017-03-30 11:06:41
Informacja z otwarcia ofert -przetarg nieograniczony -"Przebudowa ul. Zielnej, Podgórnej i części ul.Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej i przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej Administrator 2017-03-29 14:45:45
Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony - "Przebudowa ul. Zielnej, Podgórnej i części ul. Kopernika w Barlinku z wymianą sieci wodociągowej i przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Ziel Administrator 2017-03-29 14:45:11
Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony - "Przebudowa ul. Zielnej, Podgórnej i części ul. Kopernika w Barlinku (zad.1) z wymianą sieci wodociągowej (zad.2) i przebudową kanalizacji deszc Administrator 2017-03-29 14:44:22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek Administrator 2017-03-29 14:40:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek Administrator 2017-03-29 14:25:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek Administrator 2017-03-29 14:22:00
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z przyłączami przy ul. Okrętowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-29 11:03:16
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z przyłączami przy ul. Okrętowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-29 10:52:14
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z przyłączami przy ul. Okrętowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-29 10:52:08
Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet wraz z przebudową linii technologicznych na działkach nr 200/31, 200/51, 200/54 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-03-29 09:53:17
Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet wraz z przebudową linii technologicznych na działkach nr 200/31, 200/51, 200/54 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-03-29 09:45:49
Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet wraz z przebudową linii technologicznych na działkach nr 200/31, 200/51, 200/54 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-03-29 09:34:32
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-28 12:53:15
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-28 12:53:05
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac drogowych polegających na remontach cząstkowych dróg gminnych na terenie miasta Barlinek o nawierzchniach bitumicznych i betonowych Administrator 2017-03-28 12:42:44
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.: "Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie" Administrator 2017-03-28 10:52:55
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywnosci Zawodowej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-27 13:06:01
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywnosci Zawodowej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-27 13:05:42
Obwieszczenie - "Wykonanie placu składowego wyrobów gotowych, parkingu z przebudową istniejącego zjazdu, budową nowego zjazdu z drogi gminnej z infrastrukt. towarzysz. wraz z posadowieniem kontenerów Administrator 2017-03-24 14:43:56
Obwieszczenie - "Wykonanie placu składowego wyrobów gotowych, parkingu z przebudową istniejącego zjazdu, budową nowego zjazdu z drogi gminnej z infrastrukt. towarzysz. wraz z posadowieniem kontenerów Administrator 2017-03-24 14:43:34
Obwieszczenie - "Wykonanie placu składowego wyrobów gotowych, parkingu z przebudową istniejącego zjazdu, budową nowego zjazdu z drogi gminnej z infrastrukturą towarzyszącą wraz z posadowieniem kontene Administrator 2017-03-24 14:41:02
Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ Administrator 2017-03-24 14:25:37
Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ Administrator 2017-03-24 14:25:25
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-24 13:36:17
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-24 13:34:34
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-24 12:39:16
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-24 12:39:07
2017 r. Administrator 2017-03-24 11:54:20
2017 r. Administrator 2017-03-24 11:54:05
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu Administrator 2017-03-23 14:11:11
Ogłoszenie o XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2017-03-22 12:55:47
Ogłoszenie o XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2017-03-22 12:55:27
Obwieszczenie - budowa drogi rowerowej na odcinku Dzikowo - Barlinek - wszczęcie postępowania Administrator 2017-03-22 12:19:30
Obwieszczenie - budowa drogi rowerowej na odcinku Dzikowo - Barlinek - wszczęcie postępowania Administrator 2017-03-22 12:17:54
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w III/2017 Administrator 2017-03-21 13:27:09
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w III/2017 Administrator 2017-03-21 13:26:08
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w III/2017 Administrator 2017-03-21 13:25:43
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Barlinka" Administrator 2017-03-21 13:15:40
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Barlinka" Administrator 2017-03-21 13:12:13
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego w III/2017 Administrator 2017-03-17 14:48:27
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2017-03-16 12:52:50
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w III/2017 Administrator 2017-03-16 12:49:54
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w III/2017 Administrator 2017-03-16 12:40:27
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Barlinek Administrator 2017-03-15 14:15:13
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Barlinek Administrator 2017-03-15 14:09:40
Projekt uchwały w sprawie analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Administrator 2017-03-14 14:41:14
Projekt uchwały w sprawie analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Administrator 2017-03-14 14:40:53
Obwieszczenie - "Montaż pieca do wytopu ołowiu o wydajności poniżej 4 Mg na dobę wraz z produkcją odlewów kilów z ołowiu na terenie działki 25/6 obręb 1 Barlinek" - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-14 11:25:25
Obwieszczenie - "Montaż pieca do wytopu ołowiu o wydajności poniżej 4 Mg na dobę wraz z produkcją odlewów kilów z ołowiu na terenie działki 25/6 obręb 1 Barlinek" - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-14 11:24:01
Obwieszczenie - "Montaż pieca do wytopu ołowiu o wydajności poniżej 4 Mg na dobę wraz z produkcją odlewów kilów z ołowiu na terenie działki 25/6 obręb 1 Barlinek" - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-14 11:23:24
Obwieszczenie - "Montaż pieca do wytopu ołowiu o wydajności poniżej 4 Mg na dobę wraz z produkcją odlewów kilów z ołowiu na terenie działki 25/6 obręb 1 Barlinek" - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-14 11:23:11
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikówku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-03-14 11:18:07
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikówku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-03-14 11:18:00
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii kablowej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej na terenie firmy HaCon Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 6 w Barlinku - decyzja licp Nr 9/17 Administrator 2017-03-14 11:02:37
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-14 10:36:15
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-14 10:35:59
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 219/2 stanowiącej własność Gminy Barlinek, położonej w Barlinku obręb 1 Administrator 2017-03-14 07:42:06
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 219/2 stanowiącej własność Gminy Barlinek, położonej w Barlinku obręb 1 Administrator 2017-03-14 07:41:04
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 219/2 stanowiącej własność Gminy Barlinek, położonej w obrębie 1 Barlinka Administrator 2017-03-13 15:59:31
Przetarg nieograniczony - "Przebudowa ul. Zielnej, Podgórnej i części ul. Kopernika w Barlinku (zad.1) z wymianą sieci wodociągowej (zad.2) i przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej (zad.3) Administrator 2017-03-13 15:47:59
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barlinek Administrator 2017-03-13 13:50:01
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Barlinek Administrator 2017-03-13 13:49:09
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Barlinek Administrator 2017-03-13 13:46:02
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barlinek Administrator 2017-03-13 13:39:49
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barlinek Administrator 2017-03-13 13:30:45
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek Administrator 2017-03-10 13:29:44
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-08 14:45:18
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-08 14:44:30
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-08 14:43:36
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-08 14:41:20
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 728/4 o pow. 0,0505 ha obręb Barlinek 1 Administrator 2017-03-08 11:58:48
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 728/4 o pow. 0,0505 ha obręb Barlinek 1 Administrator 2017-03-08 11:53:55
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 728/4 o pow. 0,0505 ha obręb Barlinek 1 Administrator 2017-03-08 11:51:39
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Barlinku, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 509/3 o pow. 0,0641 ha obręb Barlinek 2 na rzecz właścicieli działek przyległych Administrator 2017-03-08 11:50:53
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Barlinku, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 509/3 o pow. 0,0641 ha obręb Barlinek 2 na rzecz właścicieli działek przyległych Administrator 2017-03-08 11:50:33
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 728/4 o pow. 0,0505 ha obręb Barlinek 1 Administrator 2017-03-08 11:45:45
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 728/4 o pow. 0,0505 ha obręb Barlinek 1 Administrator 2017-03-08 11:45:21
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 728/4 o pow. 0,0505 ha obręb Barlinek 1 Administrator 2017-03-08 11:44:56
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 728/4 o pow. 0,0505 ha obręb Barlinek 1 Administrator 2017-03-08 11:44:43
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 728/4 o pow. 0,0505 ha obręb Barlinek 1 Administrator 2017-03-08 11:43:51
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-08 11:15:18
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-08 11:02:35
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-08 09:36:28
Organizacje pozarządowe Administrator 2017-03-08 09:23:50
Organizacje pozarządowe Administrator 2017-03-08 09:23:05
Projekt uchwały w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 Administrator 2017-03-08 09:20:58
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-07 08:50:29
Zastępca Burmistrza Administrator 2017-03-06 13:38:23
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie Nr 32/2017 Administrator 2017-03-06 12:24:47
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie Nr 32/2017 Administrator 2017-03-06 12:21:51
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-06 12:17:55
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-06 12:17:43
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za IV kwartały 2016 roku Administrator 2017-03-06 12:12:42
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych za IV kwartały 2016 roku Administrator 2017-03-06 12:12:32
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o odmowie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Administrator 2017-03-06 12:05:09
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-03 10:46:26
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-03 10:46:15
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Połczynie - decyzja licp Nr 8/07 Administrator 2017-03-03 10:43:49
UCHWAŁA NR XXXVI/343/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2017 r. Administrator 2017-03-02 12:09:36
UCHWAŁA NR XXXVI/343/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2017 r. Administrator 2017-03-02 11:42:21
UCHWAŁA NR XXXVI/343/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2017 r. Administrator 2017-03-02 11:06:45
UCHWAŁA NR XXXVI/343/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2017 r. Administrator 2017-03-02 11:04:37
UCHWAŁA NR XXXVI/343/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2017 r. Administrator 2017-03-02 11:02:38
UCHWAŁA Nr XXXVI/343/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2017 r. Administrator 2017-03-02 11:02:29
UCHWAŁA NR XXXVI/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2017 r. Administrator 2017-03-02 10:58:24
UCHWAŁA NR XXXVI/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2017 r. Administrator 2017-03-02 10:57:02
UCHWAŁA NR XXXVI/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2017 r. Administrator 2017-03-02 10:55:09
UCHWAŁA NR XXXVI/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2017 r. Administrator 2017-03-02 10:54:28
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-02 10:48:28
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-02 10:48:06
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-03-02 10:46:48
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej na terenie firmy HaCon Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 6 w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-01 14:38:49
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej na terenie firmy HaCon Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 6 w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-01 14:35:41
Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet (W7.3) wraz z przebudową linii technologicznych - wnioskodawca Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku Administrator 2017-03-01 13:19:42
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie Administrator 2017-03-01 12:29:22
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie Administrator 2017-03-01 12:28:39
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie Administrator 2017-03-01 12:26:26
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z przyłączami przy ul. Armii Polskiej i ul. Różana w Barlinku Administrator 2017-03-01 12:19:00
Obwieszczenie - Budowa parkingu przy ul. Wolności w Choszcznie - decyzja nr 7/16 Administrator 2017-03-01 12:18:35
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z przyłączami przy ul. Armii Polskiej i ul. Różana w Barlinku Administrator 2017-03-01 11:54:31
2017 rok Administrator 2017-03-01 10:57:59
2017 rok Administrator 2017-03-01 10:57:51
2017 rok Administrator 2017-03-01 10:54:15
2017 rok Administrator 2017-03-01 10:43:08
2017 rok Administrator 2017-03-01 10:39:59
2017 rok Administrator 2017-03-01 10:39:54
2017 rok Administrator 2017-03-01 10:39:33
2017 rok Administrator 2017-03-01 10:36:35
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych działką nr 725/22 obręb Barlinek 1, działką nr 96/23 obręb Barlinek 1 i działką nr 347/4 obręb Barlinek 1 Administrator 2017-02-28 14:03:28
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych działką nr 725/22 obręb Barlinek 1, działką nr 96/23 obręb Barlinek 1 i działką nr 347/4 obręb Barlinek 1 Administrator 2017-02-28 14:01:46
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-27 15:34:26
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-27 15:34:19
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-27 15:33:40
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-27 15:33:32
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-27 15:33:09
Ogłoszenie o zakupie tłucznia i gruzobetonu do naprawy dróg gminnych przy użyciu sprzętu równiarki drogowej i walca drogowego Administrator 2017-02-27 14:50:52
Zaproszenie do składania ofert na równanie dróg równiarką drogową o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych na terenie gminy Barlinek z z zawałowaniem walcem drogowym Administrator 2017-02-27 14:44:49
2016 rok Administrator 2017-02-24 08:43:52
Statut Administrator 2017-02-23 13:45:19
Statut Administrator 2017-02-23 13:43:27
Statut Administrator 2017-02-23 13:42:16
Statut Administrator 2017-02-23 13:36:48
Statut Administrator 2017-02-23 13:34:08
Statut Administrator 2017-02-23 13:33:42
Statut Administrator 2017-02-23 12:55:15
Statut Administrator 2017-02-23 12:54:58
Komisje Rady Miejskiej Administrator 2017-02-23 12:25:24
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kasprowicza w Barlinku Administrator 2017-02-22 07:41:06
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kasprowicza w Barlinku Administrator 2017-02-22 07:40:39
Uchwała Nr LIV.119.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.02.2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Barlinek Administrator 2017-02-20 10:26:20
Uchwała Nr LIV.119.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.02.2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Barlinek Administrator 2017-02-20 10:25:12
Uchwała Nr LIV.119.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.02.2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Barlinek Administrator 2017-02-20 10:25:03
Uchwała Nr LIV.119.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.02.2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Barlinek Administrator 2017-02-20 10:24:36
Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kw. 2016 roku Administrator 2017-02-20 10:16:27
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych Administrator 2017-02-20 09:17:06
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-20 09:12:15
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-20 09:09:53
Ogłoszenie o XXXVI Sesji rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2017-02-17 14:20:06
2017 r. Administrator 2017-02-17 10:51:05
2017 r. Administrator 2017-02-17 10:50:59
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2017-02-16 12:04:17
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Połczynie - zakończenie postępowania Administrator 2017-02-15 14:18:15
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-15 09:36:31
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4kV wraz z przyłączami przy ul. Okrętowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-02-14 14:56:17
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2017-02-14 14:48:21
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2017-02-14 14:37:13
2017 rok Administrator 2017-02-13 12:36:21
2017 rok Administrator 2017-02-13 12:35:07
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w ulicy Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 3/17 Administrator 2017-02-13 12:08:19
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w ulicy Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 3/17 Administrator 2017-02-13 12:05:37
XXXV Sesja Rady Miejskiej Administrator 2017-02-13 11:55:25
UCHWAŁA NR XXXV/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 9 lutego 2017 r. Administrator 2017-02-13 11:53:55
UCHWAŁA NR XXXV/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 9 lutego 2017 r. Administrator 2017-02-13 10:44:25
XXXV Sesja Rady Miejskiej Administrator 2017-02-13 10:32:04
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, ROLNICTWA, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2017-02-13 10:28:18
Obwieszczenie - budowa parkingu na terenie przy ul. Wolności w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2017-02-13 10:15:51
Obwieszczenie - budowa parkingu na terenie przy ul. Wolności w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2017-02-13 10:15:29
Obwieszczenie - budowa parkingu na terenie przy ul. Wolności w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2017-02-13 10:13:06
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kasprowicza, Kossaka w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-02-09 13:25:01
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-08 14:42:51
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości odznaczonej działką nr 15 obręb Dziedzice Administrator 2017-02-08 14:38:48
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ Administrator 2017-02-08 09:33:52
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ Administrator 2017-02-08 09:33:45
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ Administrator 2017-02-08 09:23:47
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ Administrator 2017-02-08 09:23:14
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ Administrator 2017-02-08 09:22:58
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-08 09:06:16
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-08 09:05:39
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-08 09:05:30
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-07 11:14:11
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-07 11:13:49
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-07 11:13:33
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-07 11:12:33
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-07 11:12:22
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-07 09:43:05
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-07 09:41:18
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-07 09:40:41
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-07 09:40:07
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-07 09:34:58
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-07 09:26:34
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-07 09:26:25
Ogłoszenie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2017-02-07 09:02:08
Ogłoszenie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2017-02-07 08:52:25
Ogłoszenie o przetargu ofert na wycinkę drzew przy ul. Podgórnej i Tunelowej oraz we wsi Stara Dziedzina Administrator 2017-02-07 08:09:39
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasie dróg gminnych Administrator 2017-02-07 08:04:32
2016 rok Administrator 2017-02-06 11:02:34
2016 rok Administrator 2017-02-06 11:02:20
2016 rok Administrator 2017-02-06 10:59:02
2016 rok Administrator 2017-02-06 10:53:11
2016 rok Administrator 2017-02-06 10:51:49
2016 rok Administrator 2017-02-06 10:49:53
2016 rok Administrator 2017-02-06 10:49:38
Informacja o wynikach konkursu ofert w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2017-02-01 13:22:05
Informacja o wynikach konkursu ofert w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2017-02-01 13:21:48
Informacja o wynikach konkursu ofert w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2017-02-01 13:21:19
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Administrator 2017-02-01 13:21:08
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Administrator 2017-02-01 13:21:00
Informacja o wynikach konkursu ofert w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2017-02-01 13:18:05
Informacja o wynikach konkursu ofert w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2017-02-01 13:04:13
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-01 12:47:58
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-01 12:47:10
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-01 12:47:03
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-02-01 12:44:33
UCHWAŁA NR XXXIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 12:37:34
UCHWAŁA NR XXXIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 12:36:37
UCHWAŁA NR XXXIV/338/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 12:30:11
UCHWAŁA NR XXXIV/338/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 12:30:04
UCHWAŁA NR XXXIV/338/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 12:27:39
UCHWAŁA NR XXXIV/338/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 12:26:59
UCHWAŁA NR XXXIV/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 12:22:09
UCHWAŁA NR XXXIV/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 12:22:01
UCHWAŁA NR XXXIV/336/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 12:12:45
UCHWAŁA NR XXXIV/335/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 11:56:04
UCHWAŁA NR XXXIV/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 11:51:37
UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 11:48:05
UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 11:48:00
UCHWAŁA NR XXXIV/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r. Administrator 2017-02-01 11:45:01
Obwieszczenie - "Rozbudowa hali malarni odlewów żeliwnych na dz. nr 25/15, 25/19 i 25/33 obręb 1 Barlinek Administrator 2017-01-31 13:40:05
Obwieszczenie - "Budowa zakładu produkcji naczep samochodowych na dz. nr 176/2 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-01-31 13:36:06
Obwieszczenie - "Budowa zakładu produkcji naczep samochodowych na dz. nr 176/2 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-01-31 13:35:52
Obwieszczenie - "Budowa zakładu produkcji naczep samochodowych na dz. nr 176/2 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-01-31 13:35:11
Obwieszczenie - "Rozbudowa istniejącego kontenera magazynowego ze zmianą jego lokalizacji na dz. nr 25/15 i 25/34 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-01-31 13:26:43
Obwieszczenie - "Rozbudowa istniejącego kontenera magazynowego ze zmianą jego lokalizacji na dz. nr 25/15 i 25/34 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-01-31 13:26:12
Obwieszczenie - "Rozbudowa istniejącego kontenera magazynowego ze zmianą jego lokalizacji na dz. nr 25/15 i 25/34 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-01-31 13:23:12
Obwieszczenie - przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jeziorna - Wylotowa - Sadowa w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-01-31 13:17:55
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-30 12:58:49
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-30 12:58:30
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-30 12:57:59
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-30 12:50:15
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-30 12:49:38
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-30 12:48:17
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci Administrator 2017-01-30 12:42:31
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci Administrator 2017-01-30 12:38:24
Redakcja Biuletynu Administrator 2017-01-30 10:45:07
Redakcja Biuletynu Administrator 2017-01-30 10:44:39
Redakcja Biuletynu Administrator 2017-01-30 10:43:38
Redakcja Biuletynu Administrator 2017-01-30 10:35:50
Uchwała Nr XXXVII.93.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek Administrator 2017-01-30 09:44:22
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - decyzja licp Nr 2/17 Administrator 2017-01-30 09:35:38
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - decyzja licp Nr 2/17 Administrator 2017-01-30 09:34:22
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasie dróg gminnych Administrator 2017-01-27 14:35:05
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasie dróg gminnych Administrator 2017-01-27 14:34:53
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-26 14:50:54
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-26 14:50:41
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 576/28 obręb Barlinek 2 położonej przy ul. Lipowej Administrator 2017-01-26 14:44:33
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 576/28 obręb Barlinek 2 położonej przy ul. Lipowej Administrator 2017-01-26 14:42:50
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 576/28 obręb Barlinek 2 położonej przy ul. Lipowej Administrator 2017-01-26 14:41:59
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej przy ul. Źródlanej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-26 13:43:30
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej przy ul. Źródlanej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-26 13:36:15
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-26 13:30:05
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie Administrator 2017-01-26 13:29:59
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-26 13:15:36
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-26 13:14:02
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-26 13:13:15
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-26 13:12:48
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-26 13:12:26
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-26 13:09:54
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-26 13:07:47
Informacje o wynikach konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Administrator 2017-01-26 12:59:49
2017 r. Administrator 2017-01-26 12:35:11
2017 r. Administrator 2017-01-26 12:34:32
2017 r. Administrator 2017-01-26 12:28:58
2016 r. Administrator 2017-01-26 12:20:57
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-26 11:35:03
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-26 11:34:43
Zastępca Burmistrza Administrator 2017-01-26 07:58:03
Zastępca Burmistrza Administrator 2017-01-26 07:55:52
Wykaz sołtysów oraz członków rad sołeckich w sołectwach gminy Barlinek Administrator 2017-01-26 07:51:47
Wykaz sołtysów oraz członków rad sołeckich w sołectwach gminy Barlinek Administrator 2017-01-26 07:51:23
Przyjęcia interesantów Administrator 2017-01-26 07:49:36
Przyjęcia interesantów Administrator 2017-01-26 07:48:13
Przyjęcia interesantów Administrator 2017-01-26 07:47:55
Przyjęcia interesantów Administrator 2017-01-26 07:37:36
Przyjęcia interesantów Administrator 2017-01-26 07:37:21
Przyjęcia interesantów Administrator 2017-01-26 07:37:11
Przyjęcia interesantów Administrator 2017-01-26 07:36:25
Petycja z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia w serwisie internetowym Gminy aktywnego banera i linku do strony www.komasowani.pl Administrator 2017-01-25 08:59:40
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-24 09:51:51
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-24 09:51:34
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-24 09:51:27
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-24 09:50:35
Uchwała Nr XXV.64.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek Administrator 2017-01-20 12:43:52
Wykaz sołtysów oraz członków rad sołeckich w sołectwach gminy Barlinek Administrator 2017-01-20 11:50:35
Wykaz sołtysów gminy Barlinek Administrator 2017-01-20 11:49:05
Wykaz sołtysów gminy Barlinek Administrator 2017-01-20 11:46:46
Wykaz sołtysów oraz członków rad sołeckich w sołectwach gminy Barlinek Administrator 2017-01-20 11:44:52
Wykaz Sołtysów oraz Członków Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Barlinek Administrator 2017-01-20 11:44:39
Wykaz Sołtysów Gminy Barlinek Administrator 2017-01-20 11:43:40
Wykaz Sołtysów Gminy Barlinek Administrator 2017-01-20 11:42:41
Jednostki pomocnicze Administrator 2017-01-20 11:42:13
Jednostki pomocnicze Administrator 2017-01-20 11:41:55
Jednostki pomocnicze Administrator 2017-01-20 11:20:10
Jednostki pomocnicze Administrator 2017-01-20 11:18:16
Wykaz Sołtysów oraz Członków Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Barlinek Administrator 2017-01-20 11:14:26
Wykaz sołtysów gminy Barlinek Administrator 2017-01-20 10:53:09
Jednostki pomocnicze Administrator 2017-01-20 10:50:58
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii napowietrznej SN 15 kV oraz demontaż odcinka linii napowietrznej na terenie firmy HaCon Sp. z o. o. w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-01-19 12:54:40
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-18 13:33:17
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-18 13:32:50
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-18 13:28:19
Cena drewna do podatku leśnego Administrator 2017-01-17 13:42:16
Cena drewna do podatku leśnego Administrator 2017-01-17 13:41:45
Cena żyta do podatku rolnego Administrator 2017-01-17 13:40:37
Cena żyta do podatku rolnego Administrator 2017-01-17 13:40:14
Wysokość stawek Administrator 2017-01-17 13:38:48
UCHWAŁA NR XXXII/326/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-17 09:01:02
UCHWAŁA NR XXXII/326/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-17 09:00:26
UCHWAŁA NR XXXII/326/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-17 09:00:17
Opłata targowa 2015 r. Administrator 2017-01-16 12:53:23
Podatek od środków transportowych 2016 r. Administrator 2017-01-16 12:52:54
Opłata od posiadania psów 2016 r. Administrator 2017-01-16 12:52:34
Podatek rolny i leśny 2016 r. Administrator 2017-01-16 12:51:50
Podatek rolny i leśny 2016 r. Administrator 2017-01-16 12:51:29
Podatek od nieruchomości 2017 r. Administrator 2017-01-16 12:47:17
Podatek od nieruchomości 2017 r. Administrator 2017-01-16 12:46:50
Podatek od nieruchomości 2016 r. Administrator 2017-01-16 12:44:54
Podatki lokalne 2016 r. Administrator 2017-01-16 12:44:32
Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Administrator 2017-01-16 12:32:59
Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2017-01-16 12:32:46
Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok Administrator 2017-01-16 12:32:35
Podatek rolny i leśny - wniosek posiadaczy gospodarstw rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Administrator 2017-01-16 12:31:04
Podatek rolny i leśny - wniosek posiadaczy gospodarstw rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Administrator 2017-01-16 12:28:09
Podatek rolny i leśny - wniosek posiadaczy gospodarstw rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Administrator 2017-01-16 12:27:10
Podatek rolny i leśny - wniosek posiadaczy gospodarstw rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Administrator 2017-01-16 12:26:29
Podatek rolny i leśny - wniosek posiadaczy gospodarstw rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Administrator 2017-01-16 12:25:49
UCHWAŁA NR XXXIII/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 12 stycznia 2017 r. Administrator 2017-01-16 12:16:10
UCHWAŁA NR XXXIII/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 12 stycznia 2017 r. Administrator 2017-01-16 12:15:08
XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Administrator 2017-01-16 12:14:03
XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Administrator 2017-01-16 12:06:22
XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Administrator 2017-01-16 11:19:31
Ogłoszenie KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI Administrator 2017-01-12 13:56:06
Koncepcje zagospodarowania Administrator 2017-01-12 08:26:51
2016 rok Administrator 2017-01-12 07:54:10
2016 rok Administrator 2017-01-12 07:53:37
2016 rok Administrator 2017-01-12 07:53:02
Obwieszczenie - budowa linii oświetleniowej w Łubiance - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-11 08:50:07
Obwieszczenie - budowa linii oświetleniowej w Łubiance - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-11 08:49:09
Obwieszczenie - budowa linii oświetleniowej w Łubiance - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-11 08:43:35
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Moczkowie Administrator 2017-01-11 07:52:37
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Moczkowie Administrator 2017-01-11 07:51:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów Administrator 2017-01-10 13:36:19
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w I/2017 Administrator 2017-01-10 13:27:10
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w I/2017 Administrator 2017-01-10 13:27:04
UCHWAŁA NR XXXII/331/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-10 13:19:27
UCHWAŁA NR XXXII/331/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-10 13:19:03
UCHWAŁA NR XXXII/331/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-10 13:18:55
UCHWAŁA NR XXXII/331/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-10 13:06:33
UCHWAŁA NR XXXII/325/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 roku Administrator 2017-01-10 13:05:22
UCHWAŁA NR XXXII/325/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 roku Administrator 2017-01-10 13:04:12
UCHWAŁA NR XXXII/330/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-10 12:58:05
UCHWAŁA NR XXXII/330/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-10 12:57:50
UCHWAŁA NR XXXII/331/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-10 12:56:53
UCHWAŁA NR XXXII/331/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-10 12:56:32
UCHWAŁA NR XXXII/327/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-10 12:23:50
XXXII Sesja Rady Miejskiej Administrator 2017-01-10 12:20:32
UCHWAŁA NR XXXII/326/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-10 12:20:02
UCHWAŁA NR XXXII/326/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-10 12:19:10
UCHWAŁA NR XXXII/324/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 roku Administrator 2017-01-10 11:39:44
UCHWAŁA NR XXXII/323/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-10 11:35:58
Projekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Administrator 2017-01-10 11:28:41
Projekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Administrator 2017-01-10 11:23:11
Zarządzenia - 2016 Administrator 2017-01-10 11:09:01
Zarządzenia - 2016 Administrator 2017-01-10 11:08:51
Ogłoszenie o XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Administrator 2017-01-09 14:37:14
Ogłoszenie o XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Administrator 2017-01-09 14:37:05
Ogłoszenie o XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Administrator 2017-01-09 14:36:46
Ogłoszenie o XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Administrator 2017-01-09 14:33:59
UCHWAŁA NR XXXI/322/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2016 roku Administrator 2017-01-09 12:22:50
UCHWAŁA NR XXXI/322/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2016 roku Administrator 2017-01-09 12:22:25
UCHWAŁA NR XXXI/321/2016 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 22 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-09 12:15:09
UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2016 r. Administrator 2017-01-09 12:10:28
Obwieszczenie - budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 322/2 w Moczkowie Administrator 2017-01-09 10:29:24
Obwieszczenie - budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 322/2 w Moczkowie Administrator 2017-01-09 10:28:20
Obwieszczenie - budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 322/2 w Moczkowie Administrator 2017-01-09 10:28:12
Obwieszczenie - budowa parkingu przy ul. Wolności w Choszcznie - wszczęcie postępowania Administrator 2017-01-04 12:47:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację budowy obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Administrator 2017-01-04 12:33:29
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację budowy obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Administrator 2017-01-04 12:22:48
Zarządzenia - 2017 Administrator 2017-01-04 12:17:18
Zarządzenia - 2016 Administrator 2017-01-04 12:13:39
Zarządzenia - 2016 Administrator 2017-01-04 12:12:54
Zarządzenia - 2016 Administrator 2017-01-04 12:06:46
Zarządzenia - 2016 Administrator 2017-01-04 12:05:55
Zastępca Burmistrza Administrator 2017-01-04 11:40:04
Zastępca Burmistrza Administrator 2017-01-04 11:38:50
Zastępca Burmistrza Administrator 2017-01-04 11:35:18
Skarbnik Administrator 2017-01-04 11:32:16
Skarbnik Administrator 2017-01-04 11:31:42
Sekretarz Administrator 2017-01-04 11:28:02
Zastępca Burmistrza Administrator 2017-01-04 11:24:05
Burmistrz Barlinka Administrator 2017-01-04 11:10:49
Burmistrz Barlinka Administrator 2017-01-04 11:01:21
Zastępca Burmistrza Administrator 2017-01-04 10:39:37
Zastępca Burmistrza Administrator 2017-01-04 10:32:53
Zastępca Burmistrza Administrator 2017-01-04 10:31:58
Zastępca Burmistrza Administrator 2017-01-04 10:31:19
Zastępca Burmistrza Administrator 2017-01-04 10:30:30
Burmistrz Barlinka Administrator 2017-01-04 10:29:12
Dane teleadresowe Administrator 2017-01-04 10:27:48
Dane teleadresowe Administrator 2017-01-04 10:27:10
Dane teleadresowe Administrator 2017-01-04 10:26:46
Dane teleadresowe Administrator 2017-01-04 10:25:02
Dane teleadresowe Administrator 2017-01-04 10:21:21
Dane teleadresowe Administrator 2017-01-04 10:20:09
Dane teleadresowe Administrator 2017-01-04 10:16:49
Dane teleadresowe Administrator 2017-01-04 10:11:54
Zarządzenia - 2016 Administrator 2017-01-04 10:10:16
Zarządzenie - 2015 Administrator 2017-01-04 10:07:53
Zarządzenia - 2014 Administrator 2017-01-04 10:06:00
Zarządzenia - 2013 Administrator 2017-01-04 09:59:46
Zarządzenia - 2013 Administrator 2017-01-04 09:59:07
Zarządzenia - 2013 Administrator 2017-01-04 09:58:27
Zarządzenia - 2012 Administrator 2017-01-04 09:56:50
Zarządzenia - 2012 Administrator 2017-01-04 09:54:48
Zarządzenia - 2011 Administrator 2017-01-04 09:52:02
Zarządzenia - 2011 Administrator 2017-01-04 09:51:00
Zarządzenia - 2010 Administrator 2017-01-04 09:46:51
Zarządzenia - 2010 Administrator 2017-01-04 09:45:21
Zarządzenia - 2010 Administrator 2017-01-04 09:33:34
Zarządzenia - 2010 Administrator 2017-01-04 09:33:06
Zarządzenia - 2010 Administrator 2017-01-04 09:29:41
Zarządzenia - 2009 Administrator 2017-01-04 09:12:21
Zarządzenia - 2009 Administrator 2017-01-04 09:06:19
Zarządzenia - 2009 Administrator 2017-01-04 09:03:28
Zarządzenia - 2008 Administrator 2017-01-04 08:49:27
Zarządzenia - 2007 Administrator 2017-01-04 08:39:51
Administrator 2017-01-04 08:38:07
Zarządzenia - 2006 Administrator 2017-01-04 08:28:34
Zarządzenia - 2006 Administrator 2017-01-04 08:27:56
Zarządzenia - 2006 Administrator 2017-01-04 08:26:50
Administrator 2017-01-04 08:21:35
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-04 08:18:20
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-04 08:16:46
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-04 08:13:50
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-04 08:09:58
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-04 08:01:39
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-04 08:00:27
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-04 08:00:08
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-04 07:59:15
Zarządzenia - 2004 Administrator 2017-01-04 07:46:33
Administrator 2017-01-04 07:26:56
Uchwała Nr XXXIX/295/2005 Administrator 2017-01-03 13:25:58
Administrator 2017-01-03 13:25:49
Uchwała Nr XXXV/261/2005 Administrator 2017-01-03 13:24:45
Administrator 2017-01-03 13:24:35
Zarządzenie Nr 68/2004 Administrator 2017-01-03 13:23:46
Administrator 2017-01-03 13:23:40
Zarządzenie Nr 67/2004 Administrator 2017-01-03 13:22:47
Administrator 2017-01-03 13:22:41
Zarządzenie Nr 51/2004 Administrator 2017-01-03 13:21:40
Uchwała Nr XXVI/205/2004 Administrator 2017-01-03 13:20:42
Administrator 2017-01-03 13:20:27
Administrator 2017-01-03 13:19:29
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Mostkowo Administrator 2017-01-03 13:16:51
Administrator 2017-01-03 13:16:44
Zarządzenie Nr 47/2004 Administrator 2017-01-03 13:15:44
Administrator 2017-01-03 13:15:39
Zarządzenie Nr 46/2004 Administrator 2017-01-03 13:14:40
Administrator 2017-01-03 13:14:23
Administrator 2017-01-03 13:12:38
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-03 13:09:50
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-03 13:09:15
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-03 13:07:53
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-03 13:06:00
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-03 12:58:45
Zarządzenia - 2005 Administrator 2017-01-03 11:45:57
Zarządzenie Nr 51/2004 Administrator 2017-01-03 11:17:06
Administrator 2017-01-03 10:54:14
2016 rok Administrator 2017-01-03 09:40:11
2016 rok Administrator 2017-01-03 09:36:44
2016 rok Administrator 2017-01-03 09:36:30
2016 rok Administrator 2017-01-03 09:36:23
2016 rok Administrator 2017-01-03 09:31:53
2016 rok Administrator 2017-01-03 09:31:20
2016 rok Administrator 2017-01-03 09:22:58
2016 rok Administrator 2017-01-03 09:22:46
2016 rok Administrator 2017-01-03 09:20:06
2016 rok Administrator 2017-01-03 09:19:55
2016 rok Administrator 2017-01-03 09:10:23
2016 rok Administrator 2017-01-03 09:10:00
2016 rok Administrator 2017-01-03 09:09:47
Zarządzenia - 2016 Administrator 2017-01-02 12:27:10
Zarządzenia - 2016 Administrator 2017-01-02 12:16:17
Zarządzenia - 2016 Administrator 2017-01-02 12:12:26
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu Administrator 2017-01-02 10:12:56
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu Administrator 2017-01-02 10:09:30
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu Administrator 2017-01-02 10:08:57
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego Administrator 2017-01-02 10:03:28
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego Administrator 2017-01-02 09:53:21
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego Administrator 2017-01-02 09:52:42
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego Administrator 2017-01-02 09:51:27
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 728/4 obręb Barlinek 1 i działką nr 509/3 obręb Barlinek 2 Administrator 2017-01-02 09:30:42
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 728/4 obręb Barlinek 1 i działką nr 509/3 obręb Barlinek 2 Administrator 2017-01-02 09:28:15
Oferta na wykonywanie opinii, wniosków, zapytań w sprawach podziału nieruchomości Administrator 2017-01-02 09:23:35
Oferta na wykonywanie opinii, wniosków, zapytań w sprawach podziału nieruchomości Administrator 2017-01-02 09:22:02
Oferta na wykonywanie opinii, wniosków, zapytań w sprawach podziału nieruchomości Administrator 2017-01-02 09:21:14
Oferta na wykonywanie opinii, wniosków, zapytań w sprawach podziału nieruchomości Administrator 2017-01-02 09:20:39
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV przy ul. Armii Polskiej i ul. Różana w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-01-02 09:14:22
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV przy ul. Armii Polskiej i ul. Różana w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-01-02 09:14:00
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-12-30 18:02:01
Uchwała Nr CCCXXXIV.610.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcz. w spr.wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w proj. uchwały budżetow Administrator 2016-12-23 12:16:31
Uchwała Nr CCCXXXIV.611.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gm. Barlinek na lata 2017 - 2030 Administrator 2016-12-23 12:12:19
Uchwała Nr CCCXXXIV.609.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gm. Barlinek na 2017 r. Administrator 2016-12-23 12:09:07
Uchwała Nr CCCXXXIV.609.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gm. Barlinek na 2017 r. Administrator 2016-12-23 12:08:44
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-23 12:03:45
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-23 12:00:33
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-23 12:00:08
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-23 11:48:51
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-23 11:47:38
Obwieszczenie - montaż pieca do wytopu ołowiu - przygotowany raport w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Administrator 2016-12-23 11:03:01
Obwieszczenie - montaż pieca do wytopu ołowiu - przygotowany raport w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Administrator 2016-12-23 11:01:50
Obwieszczenie - montaż pieca do wytopu ołowiu - przygotowany raport w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Administrator 2016-12-23 11:01:11
Ogłoszenie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-12-22 11:42:19
Ogłoszenie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-12-22 11:35:29
Działalność regulowana Administrator 2016-12-22 08:02:27
Działalność regulowana Administrator 2016-12-22 07:59:54
Działalność regulowana Administrator 2016-12-22 07:58:23
Działalność regulowana Administrator 2016-12-22 07:56:36
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-21 13:06:41
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-21 13:05:45
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kasprowicza i Kossaka w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2016-12-21 12:51:38
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kasprowicza i Kossaka w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2016-12-21 12:50:14
2016 r. Administrator 2016-12-21 09:34:52
2016 r. Administrator 2016-12-21 09:34:09
Informacja nt. zadań publicznych zrealizowanych w 2016 r. i 2015 r. i związanych z nimi kosztami Administrator 2016-12-20 14:47:28
Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2016-12-20 14:39:45
Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Administrator 2016-12-20 14:38:30
Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2016-12-20 14:32:26
Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok Administrator 2016-12-20 14:27:23
Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok Administrator 2016-12-20 14:27:02
Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok Administrator 2016-12-20 14:26:10
Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok Administrator 2016-12-20 14:25:43
Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok Administrator 2016-12-20 14:25:14
Obwieszczenia Administrator 2016-12-19 12:38:21
Obwieszczenia Administrator 2016-12-19 12:34:13
Obwieszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Połczyno - wszczęcie Administrator 2016-12-19 12:27:13
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w ulicy Źródlanej w Moczkowie - wszczęcie Administrator 2016-12-19 12:10:22
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-16 12:18:16
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-16 12:17:42
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-16 12:17:34
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-16 12:17:16
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie Nr 207/2016 Administrator 2016-12-16 12:11:55
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-16 12:04:43
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-16 12:03:51
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-16 12:03:33
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-16 12:03:20
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-16 11:48:38
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-16 11:47:53
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2016-12-16 11:36:01
Ogłoszenie o posiedzeniu KOmisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2016-12-16 11:35:24
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-12-16 11:31:40
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-12-16 11:30:00
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-12-16 11:29:32
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-14 14:03:16
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-14 14:02:44
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-14 14:02:28
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-14 14:00:34
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-14 13:59:51
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-14 09:20:42
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-14 09:20:28
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-12-14 09:11:42
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-12-14 09:10:05
Informacja dotycząca wielkości upraw maku i konopi na terenie gminy Barlinek Administrator 2016-12-12 15:31:56
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-09 14:58:33
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-09 14:56:09
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji - projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Administrator 2016-12-09 12:23:14
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji - projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Administrator 2016-12-09 12:22:02
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji - projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Administrator 2016-12-09 12:19:25
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie aneksu do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - budowy obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Administrator 2016-12-09 12:12:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie aneksu do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - budowy obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Administrator 2016-12-09 12:09:34
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek w okresie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2018 r Administrator 2016-12-09 12:03:44
2016 rok Administrator 2016-12-07 13:30:24
2016 rok Administrator 2016-12-07 13:28:46
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Administrator 2016-12-07 13:19:35
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Administrator 2016-12-07 13:08:12
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Administrator 2016-12-07 13:07:26
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-12-07 12:49:19
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-12-07 12:45:02
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-12-07 12:34:11
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-12-07 12:32:46
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-12-07 12:32:04
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-12-07 12:31:22
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-12-07 12:31:03
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-12-07 12:30:55
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-12-07 12:30:20
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-12-07 12:29:51
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-12-07 12:28:34
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-12-07 12:28:07
Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-12-07 12:27:44
Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Lipowej Administrator 2016-12-07 12:21:28
Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Lipowej Administrator 2016-12-07 12:08:16
Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Lipowej Administrator 2016-12-07 12:07:20
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - wszczęcie postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-12-07 11:03:06
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-12-07 10:31:16
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-12-07 10:17:00
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-12-07 10:05:52
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-12-07 10:05:28
Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce nr ewid. 580/2 obręb Barlinek 1 - wydanie decyzji o ustal. lokalizacji Administrator 2016-12-06 17:14:58
Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce nr ewid. 580/2 obręb Barlinek 1 - wydanie decyzji o ust. lokalizacji Administrator 2016-12-06 17:14:38
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-05 11:20:53
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-05 11:13:06
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-05 11:03:02
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-05 11:00:25
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-05 10:44:04
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-05 10:43:54
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-12-05 10:42:45
2016 rok Administrator 2016-12-05 10:31:57
2016 rok Administrator 2016-12-05 10:29:06
2016 rok Administrator 2016-12-05 10:28:59
2016 rok Administrator 2016-12-05 10:26:37
2016 rok Administrator 2016-12-05 10:24:04
2016 rok Administrator 2016-12-05 10:22:53
2016 rok Administrator 2016-12-05 10:22:27
2016 rok Administrator 2016-12-05 10:15:59
2016 rok Administrator 2016-12-05 10:14:51
2016 rok Administrator 2016-12-05 10:14:32
Ogłoszenie - zgłaszanie kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarząd. na 2017 r. Administrator 2016-12-05 09:33:17
Ogłoszenie - zgłaszanie kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarząd. na 2017 r. Administrator 2016-12-05 09:32:59
Ogłoszenie - zgłaszanie kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarząd. na 2017 r. Administrator 2016-12-05 09:32:42
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje poz Administrator 2016-12-05 09:30:55
Wyjaśnienie Nr 2 Administrator 2016-12-02 09:08:15
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - decyzja licp Nr 9/16 Administrator 2016-11-30 14:15:59
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - decyzja licp Nr 9/16 Administrator 2016-11-30 14:15:31
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - decyzja licp Nr 9/16 Administrator 2016-11-30 14:13:14
UCHWAŁA NR XXX/319/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 14:05:56
UCHWAŁA NR XXX/318/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 14:02:28
UCHWAŁA NR XXX/318/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 14:02:19
UCHWAŁA NR XXX/318/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 14:01:31
UCHWAŁA NR XXX/317/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 13:59:08
UCHWAŁA NR XXX/316/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 13:54:52
UCHWAŁA NR XXX/316/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 13:43:52
UCHWAŁA NR XXX/315/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 13:38:24
UCHWAŁA NR XXX/315/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 13:38:06
UCHWAŁA NR XXX/313/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 13:29:30
UCHWAŁA NR XXX/313/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 13:29:23
XXX Sesja Rady Miejskiej Administrator 2016-11-30 13:26:09
XXX Sesja Rady Miejskiej Administrator 2016-11-30 12:43:28
UCHWAŁA NR XXIX/311/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 17 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 11:59:28
UCHWAŁA NR XXIX/311/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 17 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 11:58:28
UCHWAŁA NR XXIX/311/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 17 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 11:55:30
UCHWAŁA NR XXIX/311/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 17 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 11:55:04
UCHWAŁA NR XXIX/311/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 17 listopada 2016 r. Administrator 2016-11-30 11:53:43
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-11-30 11:38:33
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Administrator 2016-11-30 11:38:25
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Administrator 2016-11-30 11:38:03
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-29 11:08:27
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-29 11:08:06
Wyjaśnienie Nr 1 Administrator 2016-11-29 10:25:23
Wyjaśnienie Nr 1 Administrator 2016-11-29 10:15:28
Ogłoszenie Nr 1 o zmianie SIWZ Administrator 2016-11-29 10:13:44
Ogłoszenie Nr 1 o zmianie ogłoszenia Administrator 2016-11-29 09:46:31
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-11-28 13:00:15
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-11-28 10:34:50
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-11-28 10:34:15
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-11-28 10:33:29
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-11-28 10:33:08
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Administrator 2016-11-28 10:10:26
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Administrator 2016-11-28 10:10:18
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Administrator 2016-11-28 10:09:58
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Administrator 2016-11-28 10:07:45
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Administrator 2016-11-28 10:05:18
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Administrator 2016-11-28 09:57:51
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych 13.12.2016 r. w Barlinku Administrator 2016-11-25 12:54:03
Petycja z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia w serwisie internetowym Gminy aktywnego banera i linku do strony www.komasowani.pl Administrator 2016-11-24 12:19:18
Petycja z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia w serwisie internetowym Gminy aktywnego banera i linku do strony www.komasowani.pl Administrator 2016-11-24 12:05:14
Petycja z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia w serwisie internetowym Gminy aktywnego banera i linku do strony www.komasowani.pl Administrator 2016-11-24 11:59:50
Petycja z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia w serwisie internetowym Gminy aktywnego banera i linku do strony www.komasowani.pl Administrator 2016-11-24 11:59:31
Obwieszczenie - "Budowa hali magazynowo - produkcyjnej na terenie działki nr 2141 obręb 1 Barlinek" - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-22 14:19:47
Obwieszczenie - "Budowa hali magazynowo - produkcyjnej na terenie działki nr 2141 obręb 1 Barlinek" - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-22 14:19:19
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-22 09:38:56
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-22 09:38:08
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-11-22 09:29:09
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-11-22 09:27:45
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-11-22 09:27:23
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2016-11-22 09:27:07
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-11-22 09:26:23
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-11-22 09:21:13
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-11-22 09:20:50
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-11-22 09:17:12
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2016-11-22 09:16:57
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-11-22 09:12:36
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-21 11:52:19
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-21 11:51:50
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-21 11:51:34
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-21 11:51:19
2016 rok Administrator 2016-11-18 13:08:25
Ogłoszenie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-11-18 12:40:29
Ogłoszenie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-11-18 12:39:57
Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. Kombatantów z ul. 11 Listopada i ul. Widok" Administrator 2016-11-18 12:19:18
Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. Kombatantów z ul. 11 Listopada i ul. Widok" Administrator 2016-11-18 12:11:16
Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. Kombatantów z ul. 11 Listopada i ul. Widok" Administrator 2016-11-18 12:10:44
Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. Kombatantów z ul. 11 Listopada i ul. Widok" Administrator 2016-11-18 12:09:43
Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. Kombatantów z ul. 11 Listopada i ul. Widok" Administrator 2016-11-18 12:09:01
Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. Kombatantów z ul. 11 Listopada i ul. Widok" Administrator 2016-11-18 12:08:43
2016 r. Administrator 2016-11-18 09:46:32
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:36:53
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:33:59
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:22:04
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:19:49
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:19:26
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:13:04
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:12:14
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:11:36
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:10:24
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:10:11
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:09:16
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:08:34
Obwieszczenie - dobudowa klatki schodowej wraz z windą do budynku zakładu opieki medycznej szpitala w Barlinku - decyzja licp Nr 7/16 Administrator 2016-11-17 14:02:26
Obwieszczenie - dobudowa klatki schodowej wraz z windą do budynku zakładu opieki medycznej szpitala w Barlinku - decyzja licp Nr 7/16 Administrator 2016-11-17 14:01:50
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Administrator 2016-11-17 13:52:56
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Administrator 2016-11-17 13:52:05
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Barlinka" Administrator 2016-11-17 13:42:26
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Barlinka" Administrator 2016-11-17 13:40:27
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-17 10:11:44
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-17 10:05:12
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-17 10:04:49
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi Administrator 2016-11-16 14:48:42
Ogłoszenie o XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-11-16 14:12:45
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017 - 2030 Administrator 2016-11-16 13:54:13
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017 - 2030 Administrator 2016-11-16 13:46:33
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok Administrator 2016-11-16 13:32:34
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-16 13:26:07
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-16 13:25:46
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-11-15 13:33:18
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-11-15 13:33:12
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-11-15 13:32:37
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-11-15 13:27:49
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-11-15 13:25:10
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-11-15 13:17:42
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-15 11:31:43
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-15 11:13:43
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-15 11:09:08
UCHWAŁA NR XXVIII/307/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU Z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-15 11:05:09
Petycja z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia w serwisie internetowym Gminy zakładki "Czystsze Powietrze" Administrator 2016-11-15 11:02:00
Petycja z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia w serwisie internetowym Gminy zakładki "Czystsze Powietrze" Administrator 2016-11-15 09:53:05
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-11-14 13:06:57
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-11-14 12:58:45
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2016-11-14 12:51:01
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2016-11-14 12:50:53
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-11-14 12:41:27
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-11-14 12:41:18
UCHWAŁA NR XXVIII/310/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-10 11:04:52
UCHWAŁA NR XXVIII/310/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-10 11:04:29
UCHWAŁA NR XXVIII/309/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-10 11:02:02
UCHWAŁA NR XXVIII/307/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU Z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-10 10:56:20
UCHWAŁA NR XXVIII/307/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU Z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-10 10:55:18
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi Administrator 2016-11-09 14:32:19
UCHWAŁA NR XXVIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-09 14:24:03
UCHWAŁA NR XXVIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-09 14:23:36
UCHWAŁA NR XXVIII/305/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-09 14:17:39
UCHWAŁA NR XXVIII/305/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-09 14:17:18
UCHWAŁA NR XXVIII/304/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-09 14:12:40
UCHWAŁA NR XXVIII/304/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-09 13:45:28
UCHWAŁA NR XXVIII/304/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-09 13:38:34
UCHWAŁA NR XXVIII/303/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r. Administrator 2016-11-09 13:32:43
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Administrator 2016-11-09 13:26:47
Obwieszczenie - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-08 13:14:45
Obwieszczenie - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-08 13:13:42
Obwieszczenie - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-08 13:12:45
Obwieszczenie - budowa zespołu trzynastu wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z garażem i niezbędną infrastruktura techniczną w Moczkowie Administrator 2016-11-08 13:07:44
Obwieszczenie - budowa zespołu trzynastu wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z garażem i niezbędną infrastruktura techniczną w Moczkowie Administrator 2016-11-08 13:07:26
Obwieszczenie - budowa zespołu trzynastu wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z garażem i niezbędną infrastruktura techniczną w Moczkowie Administrator 2016-11-08 13:06:35
Obwieszczenie - budowa zespołu trzynastu wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z garażem iObwieszczenie - budowa zespołu trzynastu wolnostojących budynków mieszkalnych jedno Administrator 2016-11-08 13:06:17
Obwieszczenie - budowa zespołu trzynastu wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z garażem iObwieszczenie - budowa zespołu trzynastu wolnostojących budynków mieszkalnych jedno Administrator 2016-11-08 13:05:42
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-11-08 12:57:58
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-11-08 12:53:48
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-11-08 12:52:13
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-11-08 12:51:27
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-11-08 12:50:46
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-11-08 12:47:37
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-11-08 12:38:10
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-11-08 12:37:07
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-11-08 12:34:08
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ Administrator 2016-11-08 12:33:35
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-08 12:15:09
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-08 12:10:59
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-08 12:10:42
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-08 09:46:39
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-07 12:36:25
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-07 12:36:05
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2016-11-07 12:02:16
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2016-11-07 12:01:43
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2016-11-07 12:00:39
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przetarg nieogr. na udziel. kredytu długoterm. do wysokości 4.000.000zł na sfinans. planowanego deficytu budżetowego 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-11-07 10:58:34
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przetarg nieogr. na udziel. kredytu długoterm. do wysokości 4.000.000zł na sfinans. planowanego deficytu budżetowego 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-11-07 10:58:26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przetarg nieogr. na udziel. kredytu długoterm. do wysokości 4.000.000zł na sfinans. planowanego deficytu budżetowego 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-11-07 10:56:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przetarg nieogr. na udziel. kredytu długoterm. do wysokości 4.000.000zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2016 roku Gminy Barli Administrator 2016-11-07 10:55:47
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przetarg nieogr. na udzielenie kredytu długoterm. do wysokości 4.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2016 roku Gminy B Administrator 2016-11-07 10:55:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2016 Administrator 2016-11-07 10:54:26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2016 Administrator 2016-11-07 10:53:15
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-03 08:44:00
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-03 08:43:33
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2016-11-02 14:42:25
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:58:11
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:57:23
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:57:04
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:56:45
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:55:31
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:54:32
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:50:05
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:49:53
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:49:38
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:48:44
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:45:44
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:45:38
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:45:18
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:43:21
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:43:13
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:40:46
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:40:00
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:38:18
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:36:21
2016 rok Administrator 2016-11-02 12:36:03
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2016-11-02 12:15:17
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2016-11-02 12:06:02
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2016-11-02 12:04:15
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-02 11:42:02
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-02 11:40:28
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-11-02 11:40:13
Obwieszczenie - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia w Osinie - decyzja licp Nr 6/16 Administrator 2016-11-02 11:32:38
Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce 580/2 obręb 1 Barlinek Administrator 2016-11-02 11:22:51
Informacja z otwarcia ofert dot. "Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-10-28 13:29:45
Informacja z otwarcia ofert dot. "Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-10-28 13:29:07
Informacja z otwarcia ofert dot. "Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-10-28 13:27:54
Informacja z otwarcia ofert dot. "Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokosci 4.000.000 zł na sfinansowanie planoInformacja z otwarcia ofert dot. "Przetargu nieogr Administrator 2016-10-28 13:27:36
Obwieszczenie - rozbudowa budynku zakładu opieki medycznej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-28 12:07:53
Obwieszczenie - rozbudowa budynku zakładu opieki medycznej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-28 11:58:50
Obwieszczenie - rozbudowa budynku zakładu opieki medycznej w Barlinku Administrator 2016-10-28 11:58:01
Obwieszczenie - rozbudowa budynku zakładu opieki medycznej w Barlinku Administrator 2016-10-28 11:57:28
Obwieszczenie - rozbudowa budynku zakładu opieki medycznej w Barlinku Administrator 2016-10-28 11:56:41
Obwieszczenie - rozbudowa budynku zakładu opieki medycznej w Barlinku Administrator 2016-10-28 11:56:32
Obwieszczenie - wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej - budowa parkingu - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-28 10:01:20
Obwieszczenie - wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej - budowa parkingu - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-28 09:57:05
Obwieszczenie - wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej - budowa parkingu - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-28 09:54:50
Obwieszczenie - wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej - budowa parkingu - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-28 09:54:43
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-27 11:21:33
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-27 11:21:16
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-27 11:15:16
Wyjaśnienie Nr 3 Administrator 2016-10-26 14:10:51
Wyjaśnienie Nr 3 Administrator 2016-10-26 14:10:27
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości Administrator 2016-10-25 14:58:12
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-25 14:31:33
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-25 14:31:21
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-25 14:31:10
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-25 14:30:39
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-25 12:03:52
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-25 12:03:36
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-25 12:03:23
Uchwała CLX.300.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek Administrator 2016-10-25 09:27:22
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do działań 2.4 i 1.13 RPO WZ 2014-2020" Administrator 2016-10-24 15:43:07
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do działań 2.4 i 1.13 RPO WZ 2014-2020" Administrator 2016-10-24 15:42:05
Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi Administrator 2016-10-24 13:55:05
Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi Administrator 2016-10-24 13:18:21
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Administrator 2016-10-24 12:48:13
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Administrator 2016-10-24 12:47:48
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Administrator 2016-10-24 12:41:13
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Administrator 2016-10-24 12:39:57
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Administrator 2016-10-24 12:39:42
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Administrator 2016-10-24 12:33:33
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-24 12:19:38
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-24 12:19:23
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-24 12:19:12
2016 r. Administrator 2016-10-21 14:54:07
2016 r. Administrator 2016-10-21 14:53:28
Ogłoszenie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-10-21 14:39:45
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego Administrator 2016-10-21 11:58:07
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego Administrator 2016-10-21 11:57:58
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego Administrator 2016-10-21 11:57:17
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego Administrator 2016-10-21 11:56:31
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego Administrator 2016-10-21 11:54:45
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego Administrator 2016-10-21 11:54:14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-10-20 14:50:01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-10-20 14:40:48
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-10-20 14:34:16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-10-20 14:34:09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-10-20 14:33:50
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-10-20 14:33:28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-10-20 14:32:59
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu 2016 roku Gminy Barlinek Administrator 2016-10-20 14:32:42
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Modernizacja oświetlenia w budynku hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku" Administrator 2016-10-20 13:46:14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Modernizacja oświetlenia w budynku hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku" Administrator 2016-10-20 13:33:56
Obwieszczenie - budowa stacji uzdatniania wody w Mostkowie - decyzja Nr 18-01/10 Administrator 2016-10-20 13:28:54
Obwieszczenie - budowa stacji uzdatniania wody w Mostkowie - decyzja Nr 18-01/10 Administrator 2016-10-20 13:28:34
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2016 roku Administrator 2016-10-20 11:23:56
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2016 roku Administrator 2016-10-20 11:23:32
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2016 roku Administrator 2016-10-20 11:23:08
Obwieszczenie - "Budowa drogi rowerowej z Barlinka do Pełczyc" - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-18 14:01:39
Obwieszczenie - "Budowa drogi rowerowej z Barlinka do Pełczyc" - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-18 14:00:05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2016-10-18 11:35:55
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2016-10-18 11:12:24
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2016-10-18 11:07:23
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-18 10:51:14
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-18 10:51:04
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-18 10:48:47
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - wszczęcie postępowania Administrator 2016-10-18 09:28:54
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-10-17 14:15:39
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-10-17 14:14:54
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-10-17 14:14:18
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinka na lata 2016 - 2026 Administrator 2016-10-17 14:11:35
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinka na lata 2016 - 2026 Administrator 2016-10-17 14:08:11
Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań dotyczących zawarcia partnerstwa przy utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” w ramach Regional. Progr. Operac. Administrator 2016-10-17 13:58:55
Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań dotyczących zawarcia partnerstwa przy utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” w ramach Regionalnego Progr. Opera Administrator 2016-10-17 13:58:46
Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań dotyczących zawarcia partnerstwa przy utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” w ramach Regionalnego Programu Ope Administrator 2016-10-17 13:57:54
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-17 12:00:56
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-17 11:48:26
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU Administrator 2016-10-14 14:04:10
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2016-10-14 13:56:35
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Barlinku do gminnego zasobu nieruchomości gruntu Administrator 2016-10-13 10:59:16
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Barlinku do gminnego zasobu nieruchomości gruntu oznaczonego na załączniku liter§ Administrator 2016-10-13 10:59:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu oznaczonego na załączniku nr 1 stanowiącym integralną część uchwały literą "A" położonego na działce nr 167/86 Administrator 2016-10-13 10:54:48
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:26:26
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:22:51
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:22:21
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:20:29
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:20:23
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:19:47
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:19:41
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:18:13
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:13:43
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:13:31
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:12:31
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:11:21
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:09:06
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:08:17
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:08:06
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:07:55
2016 rok Administrator 2016-10-12 13:07:40
2016 rok Administrator 2016-10-12 12:55:03
2016 rok Administrator 2016-10-12 12:49:26
2016 rok Administrator 2016-10-12 12:49:11
2016 rok Administrator 2016-10-12 12:49:05
2016 rok Administrator 2016-10-12 12:45:49
Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV w Osinie - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-12 12:41:38
Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV w Osinie - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-12 12:40:52
Ogłoszenie o XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-10-12 12:36:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barlinek Administrator 2016-10-12 12:29:51
Ogłoszenie o zamówieniu - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do działań 2.4 i 1.13 RPO WZ 2014-2020 Administrator 2016-10-12 12:19:22
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-11 13:46:27
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-11 13:44:57
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-11 08:07:03
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-11 08:06:53
Imprezy masowe Administrator 2016-10-07 14:22:28
Imprezy masowe Administrator 2016-10-07 14:21:03
Imprezy masowe Administrator 2016-10-07 14:19:57
Zadania i kompetencje Administrator 2016-10-07 13:54:06
Administrator 2016-10-07 13:53:42
Burmistrz Barlinka Administrator 2016-10-07 13:45:34
Obwieszczenie - "Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej - budowa parkingu" Administrator 2016-10-07 13:37:46
Obwieszczenie - "Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej - budowa parkingu" Administrator 2016-10-07 13:36:59
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 09:48:54
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 09:47:50
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:52:29
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:51:37
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:51:01
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:50:30
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:50:05
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:48:47
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:48:20
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:48:06
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:47:28
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:30:33
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:30:07
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:29:42
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:11:45
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:09:33
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:09:23
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 08:04:05
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 07:56:39
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 07:55:41
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 07:54:02
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 07:51:28
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 07:49:42
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 07:48:43
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 07:47:51
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-07 07:45:23
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 14:41:12
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 14:40:26
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 14:39:39
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 14:39:15
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 14:38:16
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 14:37:53
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 14:35:06
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 13:47:28
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 13:31:41
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 13:24:20
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 13:23:50
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 13:19:11
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 13:18:05
Jednostki organizacyjne Administrator 2016-10-06 13:16:49
Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. "Modernizacja oświetlenia hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku" Administrator 2016-10-06 09:00:55
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego" Administrator 2016-10-06 08:59:27
Informacja z otwarcia ofert - "Modernizacja oświetlenia w budynku hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku" Administrator 2016-10-04 12:07:39
Informacja z otwarcia ofert - "Modernizacja oświetlenia w budynku hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku" Administrator 2016-10-04 12:06:07
UCHWAŁA NR XXVI/298/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r. Administrator 2016-10-04 10:48:53
UCHWAŁA NR XXVI/300/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r. Administrator 2016-10-04 10:40:02
UCHWAŁA NR XXVI/300/2016 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 29 września 2016 r. Administrator 2016-10-04 10:39:56
UCHWAŁA NR XXVI/300/2016 RADY MIEJSKIEJ w Barlinku z dnia 29 września 2016 r. Administrator 2016-10-04 10:39:27
UCHWAŁA NR XXVI/300/2016 RADY MIEJSKIEJ w Barlinku z dnia 29 września 2016 r. Administrator 2016-10-04 10:37:00
UCHWAŁA NR XXVI/300/2016 RADY MIEJSKIEJ w Barlinku z dnia 29 września 2016 r. Administrator 2016-10-04 10:34:18
UCHWAŁA NR XXVI/297/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r. Administrator 2016-10-04 10:21:15
UCHWAŁA NR XXVI/297/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r. Administrator 2016-10-04 10:21:07
UCHWAŁA NR XXVI/298/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r. Administrator 2016-10-04 10:16:25
UCHWAŁA NR XXVI/297/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r. Administrator 2016-10-04 10:08:38
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-10-03 12:24:04
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-29 12:37:50
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-29 12:37:32
Obwieszczenie - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Barlinku Administrator 2016-09-28 13:41:21
Obwieszczenie - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Barlinku Administrator 2016-09-28 13:38:57
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 2146/1 obręb Barlinek 1 i działką nr 272/10 obręb Barlinek 2 Administrator 2016-09-28 13:25:47
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 2146/1 obręb Barlinek 1 i działką nr 272/10 obręb Barlinek 2 Administrator 2016-09-28 13:25:41
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-28 13:19:20
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-28 13:18:53
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-28 13:16:57
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-28 13:15:18
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-09-26 09:42:33
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-09-26 09:41:49
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-09-26 09:41:28
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-09-26 09:40:06
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-09-26 09:39:56
Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego" Administrator 2016-09-24 11:22:45
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-09-24 11:12:18
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-09-24 11:11:03
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-09-24 11:08:29
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-09-24 11:07:19
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-09-24 11:07:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie drogi rowerowej z Barlinka do Pełczyc (odcinek od gr Magdalena Diaków 2016-09-23 14:23:42
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-09-23 10:18:23
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-09-23 10:17:54
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-09-23 10:12:53
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-09-23 08:50:31
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-09-23 08:42:35
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-09-23 08:36:26
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek Administrator 2016-09-22 14:56:14
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek Administrator 2016-09-22 14:52:25
Ogłoszenie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-09-22 14:45:18
Protokół z części jawnej posiedzenia komisji przetargowej - informacja z otwarcia ofert Administrator 2016-09-22 14:37:59
Protokół z części jawnej posiedzenia komisji przetargowej - informacja z otwarcia ofert Administrator 2016-09-22 14:36:55
2016 r. Administrator 2016-09-21 15:00:46
2016 r. Administrator 2016-09-21 14:59:16
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 18/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-09-21 14:46:50
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 18/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-09-21 14:43:05
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 18/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-09-21 14:41:15
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO Administrator 2016-09-20 08:40:36
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-19 15:27:57
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-19 15:27:29
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany Administrator 2016-09-19 11:19:56
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany Administrator 2016-09-19 11:19:50
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Barlinek na lata 2013 -2018 Administrator 2016-09-19 11:05:46
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Barlinek na lata 2005 -2012 Administrator 2016-09-19 11:05:30
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany Administrator 2016-09-16 12:31:18
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-16 12:28:29
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-16 12:28:07
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gruntów położonych przy ul. Ogrodowej o nr 44/5 i 44/7 Administrator 2016-09-15 12:35:08
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-09-15 12:27:52
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-09-15 12:15:29
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-09-15 12:14:58
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 1 wyodrębnionego i 3 niewyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Niepodległości 30 Administrator 2016-09-15 12:14:22
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 1 wyodrębnionego i 3 niewyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Niepodległości 30 Administrator 2016-09-15 12:01:55
Obwieszczenie w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Łubianka Administrator 2016-09-15 11:41:52
Obwieszczenie w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Łubianka Administrator 2016-09-15 11:40:25
Obwieszczenie - Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-09-15 11:21:29
Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ Administrator 2016-09-15 10:33:33
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Administrator 2016-09-14 13:45:15
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2016-09-14 13:39:03
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2016-09-14 13:37:06
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2016-09-14 13:36:40
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2016-09-14 13:36:21
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-14 13:27:34
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-14 13:27:17
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-14 13:23:02
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-14 13:22:47
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-14 13:14:49
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-14 13:10:16
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-09-14 12:54:35
Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Administrator 2016-09-14 12:48:33
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, ROLNICTWA, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2016-09-14 12:08:26
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, ROLNICTWA, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2016-09-14 12:07:01
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO Administrator 2016-09-14 11:59:48
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO Administrator 2016-09-14 11:50:23
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej - obręb Strąpie i obręb Dziedzice Administrator 2016-09-12 12:15:55
Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w m. Barlinek - wszczęcie postępowania Administrator 2016-09-12 10:38:25
Obwieszczenie burmistrza Lipian - budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - wszczęcie postępowania Administrator 2016-09-09 12:53:58
Obwieszczenie - budowa sieci wod.-kanaliz. przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie - decyzja Nr 5/16 Administrator 2016-09-09 12:49:04
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej Administrator 2016-09-09 12:43:20
Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej w Osinie - wszczęcie postępowania Administrator 2016-09-07 13:28:33
Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej w Osinie - wszczęcie postępowania Administrator 2016-09-07 13:17:51
Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego" Administrator 2016-09-07 12:51:33
UCHWAŁA Nr XXV/296/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016r. Administrator 2016-09-06 15:00:18
UCHWAŁA NR XXV/292/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r. Administrator 2016-09-06 14:40:45
UCHWAŁA NR XXV/290/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r. Administrator 2016-09-06 14:33:46
UCHWAŁA NR XXV/290/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25.08.2016 r. Administrator 2016-09-06 14:32:57
UCHWAŁA NR XXV/289/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25.08.2016 r. Administrator 2016-09-06 14:32:35
UCHWAŁA NR XXV/288/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r. Administrator 2016-09-06 14:27:02
UCHWAŁA NR XXV/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r. Administrator 2016-09-06 14:22:58
UCHWAŁA NR XXV/284/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r. Administrator 2016-09-06 14:22:38
UCHWAŁA NR XXV/285/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r. Administrator 2016-09-06 14:22:17
UCHWAŁA NR XXV/286/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r. Administrator 2016-09-06 14:22:00
UCHWAŁA NR XXV/285/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r. Administrator 2016-09-06 14:19:29
UCHWAŁA NR XXV/284/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r. Administrator 2016-09-06 14:16:58
UCHWAŁA NR XXV/284/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r. Administrator 2016-09-06 14:16:28
UCHWAŁA NR XXV/284/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r. Administrator 2016-09-06 14:15:36
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Administrator 2016-09-06 13:29:54
Protokół z zamówienia na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa drogi gminnej Równo - Laskówko" Administrator 2016-09-02 09:55:28
Protokół z zamówienia na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa drogi gminnej Równo - Laskówko" Administrator 2016-09-02 09:54:49
Protokół z zamówienia na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa drogi gminnej Równo - Laskówko" Administrator 2016-09-02 09:54:21
Protokół z zamówienia na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu "Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina" Administrator 2016-09-02 09:46:24
Obwieszczenie "Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku" - postanowienie w sprawie wydania decyzji Administrator 2016-09-01 14:33:01
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej - działka nr 642/3 obr. Barlinek 1 Administrator 2016-08-29 13:09:54
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej - działka nr 642/3 obr. Barlinek 1 Administrator 2016-08-29 13:09:07
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-08-29 12:59:39
2016 rok Administrator 2016-08-26 14:14:21
2016 rok Administrator 2016-08-26 14:14:15
2016 rok Administrator 2016-08-26 14:12:07
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej w celu realizacji zadania pn. "Zaopatrzenie mieszkańców m. Okunie w wodę Administrator 2016-08-24 13:58:07
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonanwczej w celu realizacji zadania pn. "ZaopatrzZaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-wykona Administrator 2016-08-24 13:57:59
Przyjęcia interesantów Administrator 2016-08-24 12:27:15
Skargi i wnioski Administrator 2016-08-24 12:25:06
2016 rok Administrator 2016-08-23 14:44:54
2016 rok Administrator 2016-08-23 14:43:51
2016 rok Administrator 2016-08-23 14:43:19
2016 rok Administrator 2016-08-23 14:43:11
2016 rok Administrator 2016-08-23 14:41:37
2016 rok Administrator 2016-08-23 14:40:57
2016 rok Administrator 2016-08-23 14:39:43
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej 2016 – 2026” oraz „Programu budowy ścieżek rowerowych 2016 – 2023” Administrator 2016-08-23 07:30:23
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-08-22 10:41:55
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-08-22 10:38:26
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-08-22 10:38:17
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-08-22 10:27:47
Ogłoszenia o XXV Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Magdalena Diaków 2016-08-19 14:35:40
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: „Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina” Magdalena Diaków 2016-08-19 14:18:39
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: „Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina” Magdalena Diaków 2016-08-19 14:08:05
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: „Budowa drogi gminnej na odcinku Równo – Laskówko” Magdalena Diaków 2016-08-19 14:00:38
2016 r. Magdalena Diaków 2016-08-19 08:15:33
: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina” Magdalena Diaków 2016-08-19 07:22:59
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej na odcinku Równo-Laskówko" Magdalena Diaków 2016-08-19 07:18:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Magdalena Diaków 2016-08-18 11:40:06
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-08-17 10:17:34
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-08-17 10:09:19
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Magdalena Diaków 2016-08-16 09:36:14
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-08-10 13:03:39
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-08-10 12:56:50
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej na odcinku Równo-Laskówko” Magdalena Diaków 2016-08-09 10:20:23
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-08-05 12:22:49
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-08-05 12:20:32
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-08-05 12:16:29
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-08-05 12:12:53
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-08-05 12:12:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Magdalena Diaków 2016-08-03 08:01:28
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-07-27 14:19:55
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej na odcinku Równo-Laskówko” Magdalena Diaków 2016-07-25 08:11:26
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II/kw. 2016 roku Magdalena Diaków 2016-07-20 13:42:23
Podatek rolny i leśny - wniosek posiadaczy gospodarstw rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Magdalena Diaków 2016-07-19 11:00:22
Podatek rolny i leśny - wniosek posiadaczy gospodarstw rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Magdalena Diaków 2016-07-19 10:57:16
Podatek rolny i leśny - wniosek posiadaczy gospodarstw rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Magdalena Diaków 2016-07-19 10:54:00
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2016-07-15 14:58:26
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2016-07-15 14:56:13
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Barlinek na lata 2005 -2012 Administrator 2016-07-14 11:08:50
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Barlinek na lata 2005 -2012 Administrator 2016-07-14 11:07:39
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granic działek prywatnych, gm. Barlinek obręb Strąpie i Dziedzice Administrator 2016-07-12 14:37:31
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granic działek prywatnych, gm. Barlinek obręb Strąpie i Dziedzice Administrator 2016-07-12 14:32:27
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2010-2020" Administrator 2016-07-12 14:11:58
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2010-2020" Administrator 2016-07-11 14:59:11
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie aktualizacji "Lokalneho Programu Rewitalizacji miasta Barlinek Zaproszenie do składania ofert na opracowanie aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitaliza Administrator 2016-07-11 14:58:52
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie aktualizacji "Lokalneho Programu Rewitalizacji miasta Barlinek Zaproszenie do składania ofert na opracowanie aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitaliza Administrator 2016-07-11 14:58:30
2016 rok Administrator 2016-07-08 13:07:37
2016 rok Administrator 2016-07-08 13:07:32
2016 rok Administrator 2016-07-08 13:07:24
2016 rok Administrator 2016-07-08 13:02:28
2016 rok Administrator 2016-07-08 13:02:13
2016 rok Administrator 2016-07-08 13:02:06
2016 rok Administrator 2016-07-08 13:00:59
2016 rok Administrator 2016-07-08 12:59:04
2016 rok Administrator 2016-07-08 12:57:31
2016 rok Administrator 2016-07-08 12:56:38
2016 rok Administrator 2016-07-08 12:54:48
2016 rok Administrator 2016-07-08 12:53:53
2016 rok Administrator 2016-07-08 12:50:50
2016 rok Administrator 2016-07-08 12:49:13
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-07-08 12:40:59
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-07-08 07:37:53
Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2017 rok Administrator 2016-07-08 07:32:03
UCHWAŁA Nr XXIV/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r. Administrator 2016-07-06 09:02:38
UCHWAŁA Nr XXIV/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r. Administrator 2016-07-06 09:01:09
UCHWAŁA NR XXIV/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r. Administrator 2016-07-06 08:56:32
UCHWAŁA NR XXIV/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r. Administrator 2016-07-06 08:54:46
UCHWAŁA NR XXIV/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r. Administrator 2016-07-06 08:47:59
UCHWAŁA NR XXIV/274/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r. Administrator 2016-07-06 08:34:17
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-07-06 08:22:29
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-07-06 08:22:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Słowackiego i Pełczyckiej" Administrator 2016-07-05 14:38:00
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-07-04 14:03:47
Dariusz Zieliński - Burmistrz Barlinka Administrator 2016-07-04 13:55:26
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok Administrator 2016-06-30 12:16:38
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok Administrator 2016-06-30 12:16:31
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości w sprawie zbycia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2016-06-30 12:12:21
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-30 12:07:07
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-30 12:06:38
Arkadiusz Cysek Administrator 2016-06-30 10:55:32
Arkadiusz Cysek Administrator 2016-06-30 10:55:17
Arkadiusz Cysek Administrator 2016-06-30 10:54:39
Arkadiusz Cysek Administrator 2016-06-30 10:54:15
Zbigniew Blezień Administrator 2016-06-30 10:52:05
Zbigniew Blezień Administrator 2016-06-30 10:51:54
Henryka Zarębska Administrator 2016-06-30 10:50:59
Henryka Zarębska Administrator 2016-06-30 10:50:50
Henryka Zarębska Administrator 2016-06-30 10:50:38
Elżbieta Walczyńska Administrator 2016-06-30 10:49:11
Elżbieta Trautman Administrator 2016-06-30 10:48:32
Danuta Tomiałojć Administrator 2016-06-30 10:47:40
Alina Sznabowicz Administrator 2016-06-30 10:45:30
Alina Sznabowicz Administrator 2016-06-30 10:45:24
Teresa Staszak Administrator 2016-06-30 10:44:39
Teresa Staszak Administrator 2016-06-30 10:44:35
Franciszek Snacki Administrator 2016-06-30 10:43:53
Franciszek Snacki Administrator 2016-06-30 10:41:16
Renata Olejnik Administrator 2016-06-30 10:40:34
Grażyna Matysiak - Domachowska Administrator 2016-06-30 10:39:55
Brygida Liśkiewicz Administrator 2016-06-30 10:38:52
Zbigniew Lewandowski Administrator 2016-06-30 10:37:57
Ryszard Kuroch Administrator 2016-06-30 10:36:56
Barbara Jarosz Administrator 2016-06-30 10:35:11
Iwona Galbarczyk Administrator 2016-06-30 10:34:09
Iwona Galbarczyk Administrator 2016-06-30 10:33:58
Ewa Jakubowska - kierownik Referatu Finansowo - Budżetowego Administrator 2016-06-30 10:32:13
Ewa Jakubowska - kierownik Referatu Finansowo - Budżetowego Administrator 2016-06-30 10:32:06
Edyta Włodkowska - Skarbnik Barlinka Administrator 2016-06-30 10:31:05
Ewa Katarzyna Hinc-Dziedziela - Sekretarz Barlinka Administrator 2016-06-30 10:27:54
Krzysztof Paszek - Zastępca Burmistrza Barlinka Administrator 2016-06-30 10:25:41
Dariusz Zieliński - Burmistrz Barlinka Administrator 2016-06-30 10:21:25
Grzegorz Zieliński - Radny Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:58:45
Grzegorz Zieliński - Radny Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:58:37
Eugeniusz Trafalski - Radny Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:58:07
Rafał Jan Szczepaniak - Radny Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:57:25
Rafał Jan Szczepaniak - Radny Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:57:12
Tomasz Strychalski - Radny Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:56:35
Tomasz Strychalski - Radny Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:56:10
Krzysztof Sikorski - Radny Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:55:14
Romuald Tadeusz Romaniuk - Radny Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:54:33
Jacek Paweł Poleszczuk - Radny Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:53:56
Teresa Maria Pietrasik Kołosowska - Radna Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:53:15
Maria Aurelia Mitek Górska - Radna Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:52:27
Cezary Michalak - Radny Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:50:57
Marek Kurkiewicz - Radny Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:50:25
Alicja Magdalena Kowalewska Czerniejewska - Radna Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:49:36
Jerzy Symela - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:48:15
Jerzy Symela - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:47:11
Iwona Ewa Rudnicka Chmielnicka - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:45:51
Oświadczenia złożone w 2016 r. Administrator 2016-06-30 08:43:29
Mariusz Józef Maciejewski - Przewodniczący Rady Miejskiej Administrator 2016-06-30 08:43:11
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-06-29 07:35:16
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-06-29 07:34:02
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-06-29 07:27:14
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-29 07:21:13
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-29 07:21:00
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-29 07:20:48
Rozliczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Administrator 2016-06-27 09:28:01
Rozliczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Administrator 2016-06-27 09:27:41
Rozliczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Administrator 2016-06-27 09:27:32
Rozliczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Administrator 2016-06-27 09:27:22
Rozliczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Administrator 2016-06-27 09:24:37
Rozliczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Administrator 2016-06-27 09:24:04
Rozliczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Administrator 2016-06-27 09:23:57
Rozliczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Administrator 2016-06-27 09:23:31
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-06-27 09:19:48
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-06-27 09:18:31
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-06-27 09:18:12
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-06-27 09:17:59
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-06-27 09:15:35
Ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-06-23 14:46:14
Ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-06-23 14:46:07
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2016-06-23 14:36:54
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2016-06-23 14:35:27
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-23 14:31:10
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-23 14:29:14
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-23 14:28:46
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-23 14:28:26
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-23 14:28:13
2016 r. Administrator 2016-06-22 13:45:43
2016 r. Administrator 2016-06-22 13:41:13
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-22 08:13:20
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-22 08:10:30
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-22 08:09:55
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-22 08:07:34
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2026" Administrator 2016-06-20 10:56:42
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016-2026" Administrator 2016-06-20 10:37:51
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-20 10:26:50
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-20 10:26:19
2016 rok Administrator 2016-06-17 14:53:21
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2016-06-17 14:50:42
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2016-06-17 14:49:29
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2016-06-17 14:48:36
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-06-16 13:44:51
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-06-16 13:32:28
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii kablowej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej przy ul. Fabrycznej w Barlinku Administrator 2016-06-16 13:22:39
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii kablowej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej przy ul. Fabrycznej w Barlinku Administrator 2016-06-16 13:21:15
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii kablowej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej przy ul. Fabrycznej w BArlinku Administrator 2016-06-16 13:20:50
Wyjaśnienie, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i ogłoszenie o zmianie SIWZ do przedmiotu zamówienia: „Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul.Słowackiego i Pełczyckiej Administrator 2016-06-15 13:46:52
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektoeo-wykonawczej wymaganej przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwole Administrator 2016-06-15 09:05:00
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektoeo-wykonawczej wymaganej przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwole§ Administrator 2016-06-15 09:03:07
Uchwała Nr CLX.300.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 7 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Barlinek Administrator 2016-06-15 08:48:06
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-15 08:31:30
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-15 08:30:16
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-15 08:27:39
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-15 08:25:33
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-14 08:06:19
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-14 08:05:56
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-14 08:02:52
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-14 08:00:45
2016 rok Administrator 2016-06-14 07:32:17
2016 rok Administrator 2016-06-14 07:32:04
2016 rok Administrator 2016-06-14 07:31:48
Obwieszczenie - budowa drogi Dzikowo - Pustać na terenie działek 155 i 175 wraz z pasami separującymi na terenie części działek nr: 156/1, 164/4, 169, 171, 172, 174/2, i 174/6 w obrębie Dzikowo Administrator 2016-06-13 15:34:23
Obwieszczenie - budowa drogi na terenie działek 4, 11 wraz z pasami separującymi na terenie części działek 8,9,10,12,13 w obrębie Ożar Administrator 2016-06-13 15:29:30
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-06-13 08:52:38
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pełczyckiej" Administrator 2016-06-09 14:35:47
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pełczyckiej" Administrator 2016-06-09 14:34:08
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej w Barlinku - decyzja licp Nr 3/16 Administrator 2016-06-09 08:28:17
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej w Barlinku - decyzja licp Nr 3/16 Administrator 2016-06-09 08:27:59
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej w Barlinku - decyzja licp Nr 3/16 Administrator 2016-06-09 08:25:40
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej w Barlinku - decyzja licp Nr 3/16 Administrator 2016-06-09 08:23:52
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-06-08 11:14:35
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-06-08 11:13:56
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-06-08 11:13:47
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-06-08 11:12:46
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-06-08 11:12:33
Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu przy ul. Tunelowej Administrator 2016-06-06 08:53:21
Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu przy ul. Tunelowej Administrator 2016-06-06 08:51:48
UCHWAŁA NR XXIII/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 maja 2016 r. Administrator 2016-06-02 13:56:45
UCHWAŁA NR XXIII/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 maja 2016 r. Administrator 2016-06-02 13:48:36
UCHWAŁA NR XXIII/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 maja 2016 r. Administrator 2016-06-02 13:48:03
2016 rok Administrator 2016-06-02 11:06:11
2016 rok Administrator 2016-06-02 10:41:08
2016 rok Administrator 2016-06-02 10:40:48
2016 rok Administrator 2016-06-02 10:40:39
2016 rok Administrator 2016-06-02 10:39:57
2016 rok Administrator 2016-06-02 10:37:40
2016 rok Administrator 2016-06-02 10:36:02
2016 rok Administrator 2016-06-02 10:34:04
2016 rok Administrator 2016-06-02 10:33:34
2016 rok Administrator 2016-06-02 10:33:19
UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r. Administrator 2016-06-02 09:52:17
UCHWAŁA NR XXII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r. Administrator 2016-06-02 09:43:39
UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r. Administrator 2016-06-02 09:35:24
UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r. Administrator 2016-06-02 09:35:13
UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r. Administrator 2016-06-02 09:34:53
XXII Sesja Rady Miejskiej Administrator 2016-06-02 09:13:02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane w przetargu nieograniczonym p.n. "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku" w zakresie zagospodarowania terenu Administrator 2016-06-01 13:10:37
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane w przetargu nieograniczonym p.n. "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku" w zakresie zagospodarowania terenu Administrator 2016-06-01 13:10:24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane w przetargu nieograniczonego p.n. "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku" w zakresie zagospodarowania terenu Administrator 2016-06-01 13:10:14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane w przetargu nieograniczonym p.n. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie" Administrator 2016-06-01 13:09:43
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane w przetargu nieograniczonego p.n. "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku" w zakresie zagospodarowania terenu Administrator 2016-06-01 13:04:27
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Jaromierkach - decyzja licp Nr 22-01/14 Administrator 2016-06-01 08:03:54
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok Administrator 2016-05-25 12:04:15
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok Administrator 2016-05-25 12:03:55
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok Administrator 2016-05-25 12:03:32
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-25 12:00:13
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-25 11:59:56
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii kablowej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej przy ul. Fabrycznej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-24 13:11:29
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Wodna-Kościelna-Jeziorna w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-24 12:46:20
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Wodna-Kościelna-Jeziorna w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-24 12:45:42
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok Administrator 2016-05-24 09:54:35
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok Administrator 2016-05-24 09:53:35
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Administrator 2016-05-23 13:58:38
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Administrator 2016-05-23 13:52:12
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Administrator 2016-05-23 13:51:11
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Administrator 2016-05-23 13:49:58
Ogłoszenie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-05-23 09:44:14
Ogłoszenie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-05-23 09:43:30
Ogłoszenie wyników głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2017 r. Administrator 2016-05-23 09:25:33
Ogłoszenie wyników głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2017 r. Administrator 2016-05-23 09:25:00
Ogłoszenie wyników głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2017 r. Administrator 2016-05-23 09:24:36
2016 r. Administrator 2016-05-23 08:54:46
2016 r. Administrator 2016-05-23 08:51:34
2016 r. Administrator 2016-05-23 08:51:00
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-23 08:40:42
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-23 08:39:18
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-23 08:37:18
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-23 08:31:13
Ogłoszenie o XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-05-20 14:59:09
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 1010/5 obręb Barlinek 2 Administrator 2016-05-20 14:24:06
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Prostej Moczkowie - Dzikówko - decyzja Nr 2/16 Administrator 2016-05-20 14:17:35
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-20 12:17:20
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-20 12:05:01
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-20 12:04:16
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-20 12:04:04
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-20 12:03:01
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-20 11:51:13
Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziedzicach, Strąpiu i Nowej Dziedzinie - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-19 11:26:56
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2016-05-19 07:09:28
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-05-19 07:09:19
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-05-16 14:40:11
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-05-16 14:40:02
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-05-16 14:03:58
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-05-16 14:03:41
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku Administrator 2016-05-16 13:53:34
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku Administrator 2016-05-16 13:51:01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku Administrator 2016-05-16 13:48:35
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku Administrator 2016-05-16 13:30:18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku Administrator 2016-05-16 13:29:36
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-16 12:16:05
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-16 12:14:46
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-16 12:13:49
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-16 12:13:33
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-16 12:13:19
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-16 12:12:51
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-16 12:10:20
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-05-16 12:08:21
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-05-16 12:04:56
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-05-16 12:04:30
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2016-05-16 12:02:29
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-05-16 11:51:22
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-05-16 11:51:06
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2016-05-16 11:50:30
Obwieszczenie - dobudowa klatki schodowej wraz z windą do budynku zakładu opieki medycznej ul. Szpitalna 10 w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2016-05-13 11:31:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie" Administrator 2016-05-13 10:27:56
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-13 09:44:11
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-13 09:43:00
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-05-12 12:58:09
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-05-12 12:57:16
Organizacje pozarządowe Administrator 2016-05-12 12:56:46
2016 rok Administrator 2016-05-11 14:13:43
2016 rok Administrator 2016-05-11 14:13:37
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi we wsi Ożar Administrator 2016-05-11 14:09:02
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi we wsi Ożar Administrator 2016-05-11 14:07:43
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi we wsi Dzikowo do wsi Pustać Administrator 2016-05-11 14:00:06
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi we wsi Dzikowo do wsi Pustać Administrator 2016-05-11 13:58:44
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-11 09:51:05
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Ogrodowej Administrator 2016-05-11 09:43:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Ogrodowej Administrator 2016-05-11 09:42:44
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Jaromierki - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-10 14:15:12
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Jaromierki - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-10 14:12:32
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Jaromierki - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-10 14:12:04
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Jaromierki Administrator 2016-05-10 14:10:49
Petycja z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udziału Gminy Barlinek w konkursie "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016 Administrator 2016-05-10 10:46:26
Petycja z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udziału Gminy Barlinek w konkursie "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016 Administrator 2016-05-10 10:46:13
2016 Administrator 2016-05-10 10:45:22
2016 Administrator 2016-05-10 10:42:17
Petycja z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udziału Gminy Barlinek w konkursie "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016 Administrator 2016-05-10 10:32:49
Petycja z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udziału Gminy Barlinek w konkursie "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016 Administrator 2016-05-10 10:31:23
Petycja z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udziału Gminy Barlinek w konkursie "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016 Administrator 2016-05-10 09:56:07
Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina Administrator 2016-05-10 08:33:23
UCHWAŁA NR XXI/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. Administrator 2016-05-10 08:24:33
UCHWAŁA NR XXI/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. Administrator 2016-05-10 08:24:11
UCHWAŁA NR XXI/266/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. Administrator 2016-05-10 08:19:25
UCHWAŁA NR XXI/266/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. Administrator 2016-05-10 08:19:11
UCHWAŁA NR XXI/266/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. Administrator 2016-05-10 08:17:03
UCHWAŁA NR XXI/265/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. Administrator 2016-05-10 07:58:00
UCHWAŁA NR XXI/265/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. Administrator 2016-05-10 07:57:45
UCHWAŁA NR XXI/264/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. Administrator 2016-05-10 07:42:59
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-09 11:58:58
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-09 11:58:37
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-09 11:58:25
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-09 11:57:58
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-09 11:50:41
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-09 11:44:28
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-09 11:42:45
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-05-09 11:40:55
2016 Administrator 2016-05-05 12:47:18
Skargi i wnioski Administrator 2016-05-05 12:47:01
Skargi i wnioski Administrator 2016-05-05 12:46:30
Skargi i wnioski Administrator 2016-05-05 12:46:14
2016 Administrator 2016-05-05 12:45:54
Petycje Administrator 2016-05-05 12:45:38
Petycje Administrator 2016-05-05 12:43:02
Petycje Administrator 2016-05-05 12:42:35
Skargi i wnioski Administrator 2016-05-05 12:37:05
Petycje Administrator 2016-05-05 12:32:55
Petycje Administrator 2016-05-05 12:25:11
Skargi i wnioski Administrator 2016-05-05 11:58:27
Skargi i wnioski Administrator 2016-05-05 11:56:59
Skargi i wnioski Administrator 2016-05-05 11:56:17
2016 rok Administrator 2016-05-05 07:52:19
2016 rok Administrator 2016-05-05 07:52:12
2016 rok Administrator 2016-05-05 07:50:55
2016 rok Administrator 2016-05-05 07:50:49
2016 rok Administrator 2016-05-05 07:49:41
2016 rok Administrator 2016-05-05 07:49:20
2016 rok Administrator 2016-05-05 07:49:01
2016 rok Administrator 2016-05-05 07:48:49
2016 rok Administrator 2016-05-05 07:47:46
2016 rok Administrator 2016-05-05 07:47:39
2016 rok Administrator 2016-05-05 07:47:29
2016 rok Administrator 2016-05-05 07:46:13
2016 rok Administrator 2016-05-05 07:46:05
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej o śr. 90-110 mm wraz z przyłączami o średnicy 32 mm na dz. gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo gm. Barlinek oraz 127/1, 125/1, 120 obręb Dzikówko gm. Barline Magdalena Diaków 2016-05-04 10:06:19
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej o średnicy 90-110 mm wraz z przyłączami o średnicy 32 mm na działkach gruntu numer: 29/2 obr. Moczkowo gm. Barlinek oraz 127/1, 125/1, 120 obręb Dzikó Magdalena Diaków 2016-05-04 10:05:40
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie Magdalena Diaków 2016-04-29 14:24:30
Uchwała Nr C.203.2016 RIO w Szczecinie z dn. 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barl Magdalena Diaków 2016-04-29 08:30:35
Uchwała Nr C.203.2016 RIO w Szczecinie z dn. 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barl Magdalena Diaków 2016-04-29 08:29:09
Uchwała Nr C.203.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barl Magdalena Diaków 2016-04-29 08:28:31
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-04-28 14:04:13
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-04-28 14:03:30
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-28 08:09:34
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-28 08:09:22
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-28 08:06:27
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-04-27 14:26:56
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-04-27 10:42:55
2016 rok Magdalena Diaków 2016-04-26 14:54:38
2016 rok Magdalena Diaków 2016-04-26 14:54:06
2016 rok Magdalena Diaków 2016-04-26 14:53:53
2016 rok Magdalena Diaków 2016-04-26 14:53:28
2016 rok Magdalena Diaków 2016-04-26 14:52:45
2016 rok Magdalena Diaków 2016-04-26 14:52:13
2016 rok Magdalena Diaków 2016-04-26 14:49:47
2016 rok Magdalena Diaków 2016-04-26 14:47:05
2016 rok Magdalena Diaków 2016-04-26 14:45:30
2016 rok Magdalena Diaków 2016-04-26 14:43:15
2016 rok Magdalena Diaków 2016-04-26 14:40:22
2016 rok Magdalena Diaków 2016-04-26 14:39:54
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-26 14:31:02
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-26 14:30:26
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-26 14:25:19
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-26 14:19:30
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-26 14:13:43
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-04-26 11:19:16
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? - CZ. XVII. Magdalena Diaków 2016-04-26 10:11:12
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? - CZ. XVII. Magdalena Diaków 2016-04-26 10:10:38
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? - CZ. XVII. Magdalena Diaków 2016-04-26 10:10:18
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? - CZ. XVII. Magdalena Diaków 2016-04-26 10:09:44
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? - CZ. XVII. Magdalena Diaków 2016-04-26 10:08:26
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? - CZ. XVII. Magdalena Diaków 2016-04-26 10:08:18
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? - CZ. XVII. Magdalena Diaków 2016-04-26 10:07:24
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? - CZ. XVII. Magdalena Diaków 2016-04-26 10:06:42
Drugi przetarg ustny ograniczony do właściciela, użytkownika wieczystego, najemców nieruchomości przyległych oznaczonych w ewidencji gruntów działkami nr 64/1 i nr 64/6 Magdalena Diaków 2016-04-26 09:50:20
Drugi przetarg ustny ograniczony do właściciela, użytkownika wieczystego, najemców nieruchomości przyległych oznaczonych w ewidencji gruntów działkami nr 64/1 i nr 64/6 Magdalena Diaków 2016-04-26 09:49:46
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-25 12:05:41
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-25 12:05:17
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-25 12:04:01
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-25 12:01:53
Organizacje pozarządowe Magdalena Diaków 2016-04-25 12:00:54
Przetarg nieograniczony - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie" Magdalena Diaków 2016-04-22 14:30:52
2016 rok Magdalena Diaków 2016-04-22 13:48:33
Zarządzenia - 2016 Magdalena Diaków 2016-04-22 13:28:27
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac drogowych polegających na remontach cząstkowych dróg gminnych na terenie miasta Barlinek oraz w m. Mostkowo Magdalena Diaków 2016-04-22 11:38:42
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac drogowych polegających na remontach cząstkowych dróg gminnych na terenie miasta Barlinek oraz w m. Mostkowo Magdalena Diaków 2016-04-22 11:38:24
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac drogowych polegających na remontach cząstkowych dróg gminnych na terenie miasta Barlinek oraz w m. Mostkowo Magdalena Diaków 2016-04-22 11:38:08
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” Administrator 2016-04-21 07:17:50
2016 r. Administrator 2016-04-21 07:13:09
2016 r. Administrator 2016-04-21 07:12:50
Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i i tłocznej wraz z sięgaczami do granic działek w m. Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina - wszczęcie postępowania Administrator 2016-04-20 07:39:51
Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i i tłocznej wraz z sięgaczami do granic działek w m. Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina - wszczęcie postępowania Administrator 2016-04-20 07:39:13
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO Administrator 2016-04-20 07:31:30
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO Administrator 2016-04-20 07:30:47
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI Administrator 2016-04-20 07:30:33
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI Administrator 2016-04-20 07:29:22
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO Administrator 2016-04-20 07:21:45
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO Administrator 2016-04-20 07:21:16
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO Administrator 2016-04-20 07:18:21
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018 Administrator 2016-04-18 14:44:16
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018 Administrator 2016-04-18 14:43:57
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018 Administrator 2016-04-18 14:43:32
Obwieszczenie - przystosowanie sieci dystrybucyjnej do poboru większej mocy przez zakład produkcyjny przy ul. Fabrycznej w Barlinku Administrator 2016-04-18 14:37:13
Obwieszczenie - przystosowanie sieci dystrybucyjnej do poboru większej mocy przez zakład produkcyjny przy ul. Fabrycznej w Barlinku Administrator 2016-04-18 14:36:47
Obwieszczenie - przystosowanie sieci dystrybucyjnej do poboru większej mocy przez zakład produkcyjny przy ul. Fabrycznej w Barlinku Administrator 2016-04-18 14:34:42
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2016-04-18 14:30:57
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2016-04-18 14:25:59
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2016-04-18 14:11:00
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2016-04-18 14:07:05
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2016-04-18 14:06:24
Zdecyduj na co przeznaczyć 300 tys. zł Administrator 2016-04-18 13:37:12
Zdecyduj na co przeznaczyć 300 tys. zł Administrator 2016-04-18 13:36:35
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego - rozbiórka ruin obiektów budowlanych wchodzących w skład b. cegielni Administrator 2016-04-15 15:02:36
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego - rozbiórka ruin obiektów budowlanych wchodzących w skład b. cegielni Administrator 2016-04-15 15:00:06
Zapytanie ofertowe - rozbiórka ruin obiektów budowlanych wchodzących w skład cegielni Administrator 2016-04-15 14:56:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa ul. Sienkiewicza m. Barlinek z wykonaniem odwodnienia i odprowadzeniem wód Administrator 2016-04-14 14:33:10
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-14 14:28:48
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-14 14:28:36
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-14 14:28:27
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-14 14:27:25
Przetarg nieograniczony - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie" Administrator 2016-04-14 14:14:13
Przetarg nieograniczony - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie" Administrator 2016-04-14 14:06:41
Przetarg nieograniczony - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie" Administrator 2016-04-14 14:05:22
Przetarg nieograniczony - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie" Administrator 2016-04-14 14:03:44
Przetarg nieograniczony - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie" Administrator 2016-04-14 14:03:25
Ogłoszenie Starosty Myśliborskiego w sprawie uzupełnienia kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim Administrator 2016-04-12 13:24:38
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami w obszarze ul. Kościelnej, Wodnej i Jeziornej w Barlinku - ponowne wszczęcie Administrator 2016-04-12 13:11:18
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Ożar i Jarząbki Administrator 2016-04-12 13:01:56
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Ożar i Jarząbki Administrator 2016-04-12 12:59:57
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Ożar i Jarząbki Administrator 2016-04-12 12:59:44
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Ożar i Jarząbki Administrator 2016-04-12 12:59:27
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-08 14:48:00
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-08 14:47:33
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-08 14:47:23
Zapytanie ofertowe - rozbiórka ruin obiektów budowlanych wchodzących w skład cegielni Administrator 2016-04-08 14:41:31
Zapytanie ofertowe - rozbiórka ruin obiektów budowlanych wchodzących w skład cegielni Administrator 2016-04-08 14:40:27
Zapytanie ofertowe - rozbiórka ruin obiektów budowlanych wchodzących w skład cegielni Administrator 2016-04-08 14:40:13
Zapytanie ofertowe - rozbiórka ruin obiektów budowlanych wchodzących w skład cegielni Administrator 2016-04-08 14:40:07
UCHWAŁA NR XX/260/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-08 14:22:24
UCHWAŁA NR XX/260/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-08 14:22:17
XX Sesja Rady Miejskiej Administrator 2016-04-07 11:10:28
UCHWAŁA NR XX/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-07 11:10:12
UCHWAŁA NR XX/262/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-07 11:07:09
UCHWAŁA NR XX/262/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-07 11:06:26
UCHWAŁA NR XX/262/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-07 11:06:11
UCHWAŁA NR XX/261/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-07 11:02:55
UCHWAŁA NR XX/260/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-07 10:55:06
UCHWAŁA NR XX/260/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-07 10:53:33
XX Sesja Rady Miejskiej Administrator 2016-04-06 14:55:52
UCHWAŁA NR XX/259/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-06 14:55:36
UCHWAŁA NR XX/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-06 14:52:39
UCHWAŁA NR XX/257/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-06 14:42:03
UCHWAŁA NR XX/257/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-06 14:41:03
UCHWAŁA NR XX/256/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-06 14:36:30
UCHWAŁA NR XX/255/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-06 14:33:23
UCHWAŁA NR XX/255/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-06 14:33:12
UCHWAŁA NR XX/254/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r. Administrator 2016-04-06 14:28:25
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-06 14:18:40
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-06 14:18:23
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-06 14:18:10
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc - budowa oświetlenia placu zabaw na działkach nr 580 i 586/5 przy ul. Lipowej obręb 2, m. Barlinek Administrator 2016-04-06 12:29:17
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc - budowa oświetlenia placu zabaw na działkach nr 580 i 586/5 przy ul. Lipowej obręb 2, m. Barlinek Administrator 2016-04-06 12:28:57
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-05 14:16:06
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-05 14:15:56
Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru na zadaniu "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku" Administrator 2016-04-05 14:10:37
Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru na zadaniu "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku" Administrator 2016-04-05 14:10:17
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-04-05 08:39:07
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-04-05 08:38:42
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-04-05 08:38:04
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-04-05 08:36:17
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-04-05 08:30:45
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-04-05 08:28:58
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-04-05 08:16:46
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-04-05 07:53:46
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-04-05 07:53:37
2016 rok Administrator 2016-04-04 15:18:35
2016 rok Administrator 2016-04-04 15:18:17
2016 rok Administrator 2016-04-04 15:18:06
2016 rok Administrator 2016-04-04 15:17:19
2016 rok Administrator 2016-04-04 15:09:44
2016 rok Administrator 2016-04-04 15:05:59
2016 rok Administrator 2016-04-04 15:05:26
2016 rok Administrator 2016-04-04 15:05:19
2016 rok Administrator 2016-04-04 15:05:12
2016 rok Administrator 2016-04-04 15:00:28
2016 rok Administrator 2016-04-04 14:57:56
2016 rok Administrator 2016-04-04 14:57:05
2016 rok Administrator 2016-04-04 14:56:42
2016 rok Administrator 2016-04-04 14:54:14
2016 rok Administrator 2016-04-04 14:53:24
2016 rok Administrator 2016-04-04 14:52:59
2016 rok Administrator 2016-04-04 14:52:24
2016 rok Administrator 2016-04-04 14:36:54
2016 rok Administrator 2016-04-04 14:36:33
2016 rok Administrator 2016-04-04 14:36:19
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-04 14:24:03
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-04 14:11:42
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-04 14:11:16
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-04-04 14:10:48
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w IV/2016 Administrator 2016-04-01 15:02:33
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w IV/2016 Administrator 2016-04-01 14:58:47
Ogłoszenie o przetargu na zadanie "Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku" w zakresie zagospodarowania terenu Administrator 2016-04-01 14:50:55
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok Administrator 2016-04-01 10:57:25
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok Administrator 2016-04-01 10:56:55
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok Administrator 2016-04-01 10:56:44
2016 r. Administrator 2016-04-01 10:37:40
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2016-03-31 14:24:17
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2016-03-31 14:24:08
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-31 14:19:05
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-31 14:18:55
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-31 14:16:30
Inrformacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek oraz o udzielonych umorzeniach nieInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za IV kwartały 2015 roku Administrator 2016-03-31 11:25:37
Inrformacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek oraz o udzielonych umorzeniach nieInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za IV kwartały 2015 roku Administrator 2016-03-31 11:25:11
Inrformacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek oraz o udzielonych umorzeniach nieInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za IV kwartały 2015 roku Administrator 2016-03-31 11:24:40
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości Administrator 2016-03-31 11:13:18
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-31 11:06:56
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-31 11:06:43
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-31 11:06:30
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-31 11:04:35
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej na działkach gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo oraz 127/1, 125/1 i 120 w obr. Dzikówko Administrator 2016-03-31 10:59:10
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej na działkach gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo oraz 127/1, 125/1 i 120 w obr. Dzikówko Administrator 2016-03-31 10:58:43
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej na działkach gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo oraz 127/1, 125/1 i 120 w obr. Dzikówko Administrator 2016-03-31 10:58:11
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej na działkach gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo oraz 127/1, 125/1 i 120 w obr. Dzikówko Administrator 2016-03-31 10:57:54
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej na działkach gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo oraz 127/1, 125/1 i 120 w obr. Dzikówko Administrator 2016-03-31 10:57:30
Obwieszczenie - budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Administrator 2016-03-30 12:13:52
Obwieszczenie - budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Administrator 2016-03-30 12:12:29
Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej Administrator 2016-03-25 10:33:50
Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej Administrator 2016-03-25 10:08:04
Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej Administrator 2016-03-25 09:43:59
Nabycie gruntów w drodze przetargu Administrator 2016-03-25 09:38:04
Nabycie gruntów w drodze przetargu Administrator 2016-03-25 09:37:22
Opłata adiacencka Administrator 2016-03-25 09:30:25
Opłata adiacencka Administrator 2016-03-25 09:30:05
Opłata adiacencka Administrator 2016-03-25 09:29:28
Opłata adiacencka Administrator 2016-03-25 09:29:14
Nieruchomości - podział Administrator 2016-03-25 09:20:40
Nieruchomości - podział Administrator 2016-03-25 09:20:34
Nieruchomości - podział Administrator 2016-03-25 09:20:21
Nieruchomości - podział Administrator 2016-03-25 09:16:57
Nieruchomości - podział Administrator 2016-03-25 09:16:17
Nieruchomości - podział Administrator 2016-03-25 09:15:58
Nieruchomości - podział Administrator 2016-03-25 09:14:52
Opłata planistyczna Administrator 2016-03-25 09:06:16
Opłata planistyczna Administrator 2016-03-25 09:05:27
Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2016-03-25 08:58:11
Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2016-03-25 08:57:46
Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2016-03-25 08:56:46
Co słychać w III sektorze? - cz. XVI. Administrator 2016-03-25 08:45:50
Co słychać w III sektorze? - cz. XVI. Administrator 2016-03-25 08:43:37
Co słychać w III sektorze? - cz. XVI. Administrator 2016-03-25 08:42:58
Ogłoszenie o XX Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-03-24 14:59:51
2016 r. Administrator 2016-03-23 12:28:27
2016 r. Administrator 2016-03-23 12:26:36
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Administrator 2016-03-23 12:21:20
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Administrator 2016-03-23 12:21:12
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Administrator 2016-03-23 12:14:42
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Administrator 2016-03-23 12:14:29
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za żołnierza samotnego Administrator 2016-03-23 12:06:14
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za żołnierza samotnego Administrator 2016-03-23 11:59:52
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za żołnierza samotnego Administrator 2016-03-23 11:59:40
Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom Administrator 2016-03-23 11:53:07
Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom Administrator 2016-03-23 11:52:24
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Administrator 2016-03-23 11:44:47
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Administrator 2016-03-23 11:44:34
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Administrator 2016-03-23 11:44:25
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Administrator 2016-03-23 11:40:12
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Administrator 2016-03-23 11:38:07
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Administrator 2016-03-23 11:36:44
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Administrator 2016-03-23 11:35:32
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Administrator 2016-03-23 11:34:38
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Administrator 2016-03-23 11:32:24
Udzielenie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców na terenie Barlinka Administrator 2016-03-23 11:20:50
Udzielenie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców na terenie Barlinka Administrator 2016-03-23 11:19:03
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-23 08:23:05
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-23 08:22:57
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-23 08:20:25
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-23 08:20:11
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Administrator 2016-03-22 14:24:52
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Administrator 2016-03-22 14:22:38
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Administrator 2016-03-22 14:21:21
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Administrator 2016-03-22 14:20:31
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Administrator 2016-03-22 14:13:15
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za żołnierza samotnego Administrator 2016-03-22 14:07:58
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za żołnierza samotnego Administrator 2016-03-22 14:06:41
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za żołnierza samotnego Administrator 2016-03-22 14:06:02
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za żołnierza samotnego Administrator 2016-03-22 13:32:31
Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom Administrator 2016-03-22 13:27:14
Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom Administrator 2016-03-22 13:26:06
Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom Administrator 2016-03-22 13:24:20
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Jarząbki i Ożar Administrator 2016-03-22 12:44:38
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Jarząbki i Ożar Administrator 2016-03-22 12:44:04
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Jarząbki i Ożar Administrator 2016-03-22 12:43:07
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzaennego Administrator 2016-03-22 09:20:02
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzaennego Administrator 2016-03-22 09:19:11
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzaennego Administrator 2016-03-22 09:17:48
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzaennego Administrator 2016-03-22 09:08:08
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzaennego Administrator 2016-03-22 09:07:56
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Administrator 2016-03-22 09:05:22
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek Administrator 2016-03-22 08:55:49
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek Administrator 2016-03-22 08:54:40
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek Administrator 2016-03-22 08:53:28
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek Administrator 2016-03-22 08:53:16
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek Administrator 2016-03-22 08:48:09
Ustalenie numeru porządkowego (budynku) Administrator 2016-03-21 15:49:25
Ustalenie numeru porządkowego (budynku) Administrator 2016-03-21 15:47:27
Ustalenie numeru porządkowego (budynku) Administrator 2016-03-21 15:33:18
Ustalenie numeru porządkowego (budynku) Administrator 2016-03-21 15:33:10
Ustalenie numeru porządkowego (budynku) Administrator 2016-03-21 15:32:31
Ustalenie numeru porządkowego (budynku) Administrator 2016-03-21 15:32:24
Ustalenie numeru porządkowego (budynku) Administrator 2016-03-21 15:32:19
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Administrator 2016-03-21 15:30:40
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE w obszarze działek 306, 321/13, 322/1 w obr. Moczkowo Administrator 2016-03-21 15:21:46
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE w obszarze działek 306, 321/13, 322/1 w obr. Moczkowo Administrator 2016-03-21 15:20:20
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE w obszarze działek 306, 321/13, 322/1 w obr. Moczkowo Administrator 2016-03-21 15:18:29
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE w obszarze działek 306, 321/13, 322/1 w obr. Moczkowo Administrator 2016-03-21 15:00:28
Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Barlinka Administrator 2016-03-21 14:43:50
Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Barlinka Administrator 2016-03-21 14:43:38
Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Barlinka Administrator 2016-03-21 14:35:03
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 14:22:04
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 14:16:08
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 14:12:30
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 14:12:16
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 14:10:52
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 14:04:16
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 14:02:18
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 14:01:24
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 13:59:02
Udzielenie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców na terenie Barlinka Administrator 2016-03-21 12:11:27
Udzielenie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie Barlinka Administrator 2016-03-21 12:10:30
Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Barlinka Administrator 2016-03-21 11:57:06
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 10:22:48
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 10:19:11
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 10:19:02
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 10:06:30
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 09:56:15
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 09:50:52
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 09:50:12
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 09:49:26
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 09:39:19
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące Administrator 2016-03-21 09:22:24
Ewidencja ludności Administrator 2016-03-21 09:13:43
Ustalenie numeru porządkowego (budynku) Administrator 2016-03-18 14:07:09
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Administrator 2016-03-18 14:05:45
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Administrator 2016-03-18 14:04:03
Ustalenie numeru porządkowego (budynku) Administrator 2016-03-18 13:57:26
Ustalenie numeru porządkowego (budynku) Administrator 2016-03-18 13:52:50
Ustalenie numeru porządkowego (budynku) Administrator 2016-03-18 13:52:06
Ustalenie numeru porządkowego (budynku) Administrator 2016-03-18 13:48:17
Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2016-03-18 13:35:40
Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2016-03-18 13:34:37
Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2016-03-18 13:34:00
Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2016-03-18 12:39:14
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Administrator 2016-03-18 12:24:59
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Administrator 2016-03-18 12:24:25
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Administrator 2016-03-18 12:24:06
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Administrator 2016-03-18 12:23:20
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Administrator 2016-03-18 12:22:55
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Administrator 2016-03-18 12:22:35
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w IV/2016 Administrator 2016-03-18 12:04:52
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w IV/2016 Administrator 2016-03-18 12:03:20
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Administrator 2016-03-18 11:57:15
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Administrator 2016-03-18 11:54:11
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Administrator 2016-03-18 11:51:53
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Administrator 2016-03-18 11:51:21
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Administrator 2016-03-18 11:50:25
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Administrator 2016-03-18 11:48:53
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Administrator 2016-03-18 11:47:38
Drzewa - zezwolenia Administrator 2016-03-18 11:29:34
Drzewa - zezwolenia Administrator 2016-03-18 11:28:55
Drzewa - zezwolenia Administrator 2016-03-18 11:23:29
Drzewa - zezwolenia Administrator 2016-03-18 11:23:06
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-18 11:14:10
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-18 11:14:00
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-18 11:13:07
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-18 11:12:57
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-18 11:12:33
Dowody osobiste Administrator 2016-03-18 09:51:32
Co słychać w III sektorze? - cz. XV. Administrator 2016-03-17 12:33:10
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI w III/2016 Administrator 2016-03-16 14:11:15
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI w III/2016 Administrator 2016-03-16 14:09:53
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulrtury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Barlinka Administrator 2016-03-16 12:42:07
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulrtury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Barlinka Administrator 2016-03-16 12:40:51
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulrtury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Barlinka Administrator 2016-03-16 12:39:54
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulrtury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Barlinka Administrator 2016-03-16 12:39:19
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulrtury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Barlinka Administrator 2016-03-16 12:38:47
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulrtury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Barlinka Administrator 2016-03-16 12:37:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulrtury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Barlinka Administrator 2016-03-16 12:08:10
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w III/2016 Administrator 2016-03-16 11:53:55
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2015 i 2014 zadaniach publicznych Administrator 2016-03-16 11:50:12
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2015 i 2014 zadań publicznych Administrator 2016-03-16 11:50:02
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2015 i 2014 zadań publicznych Administrator 2016-03-16 11:49:08
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulrtury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Barlinka Administrator 2016-03-16 11:18:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulrtury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Barlinka Administrator 2016-03-16 11:17:20
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulrtury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Barlinka z d Administrator 2016-03-16 11:16:48
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulrtury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Barlinka z d Administrator 2016-03-16 11:15:37
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-16 11:01:21
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-16 10:59:48
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Administrator 2016-03-16 09:52:47
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Administrator 2016-03-16 09:43:30
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Administrator 2016-03-16 09:36:31
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Administrator 2016-03-16 09:35:08
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Administrator 2016-03-16 09:34:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw na działkach nr 580 i 586/5 obręb 2 Barlinek przy ul. Lipowej Administrator 2016-03-16 09:22:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw na działkach nr 580 i 586/5 obręb 2 Barlinek przy ul. Lipowej Administrator 2016-03-16 09:22:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw na działkach nr 580 i 586/5 obręb 2 Barlinek przy ul. Lipowej Administrator 2016-03-16 09:22:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw na działkach nr 580 i 586/5 obręb 2 Administrator 2016-03-16 09:21:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw na działkach nr 580 i 586/5 obręb 2 Administrator 2016-03-16 09:20:10
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w III/2016 Administrator 2016-03-16 08:45:51
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w III/2016 Administrator 2016-03-16 08:43:27
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w III/2016 Administrator 2016-03-16 08:42:32
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w III/2016 Administrator 2016-03-16 08:41:55
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w III/2016 Administrator 2016-03-16 08:33:38
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w III/2016 Administrator 2016-03-16 08:29:10
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023" Administrator 2016-03-15 08:49:27
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023" Administrator 2016-03-15 08:39:03
Uchwała Nr XXVII.75.2016 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Administrator 2016-03-14 15:48:53
Uchwała Nr XXVII.75.2016 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Administrator 2016-03-14 15:48:34
Uchwała Nr XXVII.74.2016 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek Administrator 2016-03-14 15:45:14
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-03-11 11:17:32
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-03-11 11:17:27
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-03-11 10:25:12
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-03-11 10:24:42
Jednostki pomocnicze Administrator 2016-03-11 10:24:34
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego dla ustalenia zasobów wód podziemnych w m. Okunie Administrator 2016-03-11 10:01:32
Projekt uchwały o wyrażenie zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2016-03-10 13:36:43
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-09 13:11:59
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-09 13:11:39
Karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji środowiskowych 2015 Administrator 2016-03-09 12:20:49
Karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji środowiskowych 2015 Administrator 2016-03-09 12:19:40
Karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji środowiskowych 2015 Administrator 2016-03-09 12:18:35
Wnioski i decyzje środowiskowe Administrator 2016-03-09 12:14:16
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do 2023 roku Administrator 2016-03-09 12:14:01
Raport i Diagnoza Strategii Rozwoju Gminy Barlinek do 2023 roku Administrator 2016-03-09 12:13:40
Wnioski i decyzje środowiskowe Administrator 2016-03-09 12:11:13
Karta informacyjna dla wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Administrator 2016-03-09 12:03:35
Karta informacyjna dla wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Administrator 2016-03-09 12:01:50
Spis wniosków osób i instytucji ubiegających się o uzyskanie decyzji na usunięcie drzew Administrator 2016-03-09 11:53:04
Spis wniosków osób i instytucji ubiegających się o uzyskanie decyzji na usunięcie drzew Administrator 2016-03-09 11:52:35
Karta informacyjna dla wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Administrator 2016-03-09 11:13:36
Karta informacyjna dla wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Administrator 2016-03-09 11:11:36
Karta informacyjna dla wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Administrator 2016-03-09 11:09:46
Karta informacyjna dla wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Administrator 2016-03-09 11:06:18
Spis wniosków osób i instytucji ubiegających się o uzyskanie decyzji na usunięcie drzew Administrator 2016-03-09 10:51:31
Spis wniosków osób i instytucji ubiegających się o uzyskanie decyzji na usunięcie drzew Administrator 2016-03-09 10:49:33
Raport i Diagnoza Strategii Rozwoju Gminy Barlinek do 2023 roku Administrator 2016-03-09 09:38:40
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko" (Starosta Myśliborski decyzja 15/2016) Administrator 2016-03-08 14:45:44
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko" (Starosta Myśliborski decyzja 15/2016) Administrator 2016-03-08 14:45:24
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko" (Starosta Myśliborski decyzja 15/2016) Administrator 2016-03-08 14:44:15
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko" (Starosta Myśliborski decyzja 15/2016) Administrator 2016-03-08 14:43:59
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-03-08 14:06:43
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-03-08 14:06:06
Rejestry i ewidencje Administrator 2016-03-08 14:05:03
Polityka Jakości Administrator 2016-03-07 15:05:47
Polityka Jakości Administrator 2016-03-07 15:04:40
Polityka Jakości Administrator 2016-03-07 15:03:30
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? – CZ. XIII. Mikrodotacje, pozyskiwanie funduszy i zmiana prawa dla NGO. Zapraszamy na bezpłatne spotkania! Administrator 2016-03-07 14:54:18
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? – CZ. XIII. Mikrodotacje, pozyskiwanie funduszy i zmiana prawa dla NGO. Zapraszamy na bezpłatne spotkania! Administrator 2016-03-07 14:53:11
Odpracowywanie zadłużenia czynszowego Administrator 2016-03-07 14:42:32
Działalność regulowana Administrator 2016-03-07 14:42:15
Ustalenie numeru porządkowego (budynku) Administrator 2016-03-07 14:41:58
Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych Administrator 2016-03-07 14:40:49
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Administrator 2016-03-07 14:40:23
Zgromadzenia - zawiadomienia Administrator 2016-03-07 14:40:07
Imprezy masowe Administrator 2016-03-07 14:39:47
Urodzenia - rejestracja Administrator 2016-03-07 14:16:08
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych Administrator 2016-03-07 14:15:12
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) Administrator 2016-03-07 14:04:12
Medale za pożycie małżeńskie Administrator 2016-03-07 14:03:07
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej Administrator 2016-03-07 13:57:27
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej Administrator 2016-03-07 13:51:05
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej Administrator 2016-03-07 13:50:26
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej Administrator 2016-03-07 13:49:53
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej Administrator 2016-03-07 13:49:41
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej Administrator 2016-03-07 13:48:19
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej Administrator 2016-03-07 13:42:42
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej Administrator 2016-03-07 13:41:00
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej Administrator 2016-03-07 13:40:50
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej Administrator 2016-03-07 13:40:44
Zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego Administrator 2016-03-07 13:40:28
Zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego Administrator 2016-03-07 13:39:48
Zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego Administrator 2016-03-07 13:38:55
Zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego Administrator 2016-03-07 13:37:44
Zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego Administrator 2016-03-07 13:37:00
Zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego Administrator 2016-03-07 13:31:05
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka Administrator 2016-03-07 13:25:49
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka Administrator 2016-03-07 13:25:41
Zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk w trybie administracyjnym – dotyczy małoletniego dziecka Administrator 2016-03-07 13:23:53
Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego Administrator 2016-03-07 13:18:38
Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego Administrator 2016-03-07 13:17:48
Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego Administrator 2016-03-07 13:16:55
Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie Administrator 2016-03-07 13:11:46
Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie Administrator 2016-03-07 13:11:33
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Administrator 2016-03-07 13:10:31
Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie Administrator 2016-03-07 13:05:55
Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie Administrator 2016-03-07 13:04:24
Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie Administrator 2016-03-07 13:04:16
Uzupełnienie akt stanu cywilnego Administrator 2016-03-07 13:02:53
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Administrator 2016-03-07 12:55:56
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Administrator 2016-03-07 12:52:34
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Administrator 2016-03-07 12:48:55
Zgony - rejestracja Administrator 2016-03-07 12:36:09
Zgony - rejestracja Administrator 2016-03-07 12:35:23
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-07 12:03:39
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-07 12:03:22
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-07 12:02:54
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-07 12:01:49
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-07 11:59:48
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek Administrator 2016-03-03 14:51:45
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek Administrator 2016-03-03 14:51:25
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Administrator 2016-03-03 14:47:32
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Administrator 2016-03-03 14:42:55
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Administrator 2016-03-03 14:37:25
Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Administrator 2016-03-03 14:36:27
Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Administrator 2016-03-03 14:32:08
Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ Administrator 2016-03-03 14:24:47
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Administrator 2016-03-03 14:19:25
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Administrator 2016-03-03 14:17:22
Zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Administrator 2016-03-03 14:16:00
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) Administrator 2016-03-03 14:10:24
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) Administrator 2016-03-03 14:04:07
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) Administrator 2016-03-03 14:03:27
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym Administrator 2016-03-03 13:51:40
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym Administrator 2016-03-03 13:48:35
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym Administrator 2016-03-03 13:47:34
Zawarcie związku małżeńskiego - przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Administrator 2016-03-03 13:42:27
Zawarcie związku małżeńskiego - przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Administrator 2016-03-03 13:42:07
Zawarcie związku małżeńskiego - przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Administrator 2016-03-03 13:40:53
Dokonanie zmiany imienia dziecka Administrator 2016-03-03 13:35:21
Oświadczenie o uznaniu dziecka Administrator 2016-03-03 13:31:20
Oświadczenie o uznaniu dziecka Administrator 2016-03-03 13:30:53
Urodzenia - rejestracja Administrator 2016-03-03 13:27:55
Urodzenia - rejestracja Administrator 2016-03-03 13:27:23
Urodzenia - rejestracja Administrator 2016-03-03 13:25:42
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych Administrator 2016-03-03 13:11:05
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Administrator 2016-03-03 12:42:26
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Administrator 2016-03-03 12:30:50
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Administrator 2016-03-03 12:28:50
2016 rok Administrator 2016-03-03 11:30:04
2016 rok Administrator 2016-03-03 11:26:56
2016 rok Administrator 2016-03-03 11:26:29
2016 rok Administrator 2016-03-03 11:26:06
2016 rok Administrator 2016-03-03 11:23:58
2016 rok Administrator 2016-03-03 11:20:55
2016 rok Administrator 2016-03-03 11:20:42
2016 rok Administrator 2016-03-03 11:17:12
2016 rok Administrator 2016-03-03 11:15:57
2016 rok Administrator 2016-03-03 11:15:32
Projekt uchwały o wyrażenie zgody na zbycie boksu garażowego położonego w Barlinku przy ul. Kwiatowej Administrator 2016-03-03 11:02:43
Projekt uchwały o wyrażenie zgody na zbycie boksu garażowego położonego w Barlinku przy ul. Kwiatowej Administrator 2016-03-03 10:59:09
Projekt uchwały o wyrażenie zgody na zbycie boksu garażowego położonego w Barlinku przy ul. Kwiatowej Administrator 2016-03-03 10:58:46
Projekt uchwały o wyrażenie zgody na zbycie boksu garażowego położonego w Barlinku przy ul. Kwiatowej Administrator 2016-03-03 10:58:33
Projekt uchwały o wyrażenie zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek Administrator 2016-03-03 10:54:08
UCHWAŁA NR XIX/253/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2016 r. Administrator 2016-03-02 14:41:59
UCHWAŁA NR XIX/252/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2016 r. Administrator 2016-03-02 14:39:31
Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. gospodarki gruntami Administrator 2016-03-02 14:17:55
Ogłoszenie - zakup tłucznia i gruzobetonu do naprawy dróg gminnych przy użyciu sprzętu równiarka drogowa, walec drogowy Administrator 2016-03-02 14:10:07
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Barlinka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. Administrator 2016-03-02 13:56:03
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Barlinka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. Administrator 2016-03-02 13:45:34
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Barlinka z dnia 01.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na Administrator 2016-03-02 13:44:25
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-02 13:33:43
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-02 13:33:28
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-01 11:31:22
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-01 11:30:00
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2016-03-01 10:04:56
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2016-03-01 10:02:15
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-01 09:52:06
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-03-01 09:50:01
Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia Administrator 2016-03-01 09:02:28
Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia Administrator 2016-03-01 09:01:58
Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia Administrator 2016-03-01 09:00:47
Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia Administrator 2016-03-01 08:56:29
Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia Administrator 2016-03-01 08:55:48
Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia Administrator 2016-03-01 08:55:36
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2016-02-29 12:50:47
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami w obszarze ul. Kościelnej, Wodnej i Jeziornej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2016-02-29 12:28:51
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami w obszarze ul. Kościelnej, Wodnej i Jeziornej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2016-02-29 12:27:01
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-26 12:56:56
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-26 12:56:37
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-26 12:56:13
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barlinek za IV kwartał 2015 r. Administrator 2016-02-26 12:36:27
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barlinek za IV kwartał 2015 r. Administrator 2016-02-26 11:49:49
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-26 11:27:05
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-26 11:25:31
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-26 11:25:07
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości Administrator 2016-02-26 11:21:14
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-24 11:34:42
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-24 11:34:21
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-24 11:33:08
2016 rok Administrator 2016-02-23 14:55:50
2016 rok Administrator 2016-02-23 14:55:43
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-23 10:28:23
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-23 10:28:00
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-23 10:27:39
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Moczkowo Administrator 2016-02-22 13:00:21
Ogłoszenie o wyborze oferty - wyceny nieruchomości Administrator 2016-02-22 12:41:52
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami w obszarze ul. Kościelnej, Wodnej i Jeziornej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2016-02-22 12:32:33
Ważna informacja dla organizacji pozarządowych. Konsultacje nowego rozporządzenia! Administrator 2016-02-22 12:22:44
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-19 10:10:03
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-19 10:09:35
Ogłoszenie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-02-18 14:32:31
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-18 13:50:32
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-18 13:50:25
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-18 13:50:17
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-18 13:49:15
2016 r. Administrator 2016-02-18 13:43:05
2016 r. Administrator 2016-02-18 13:42:53
2016 rok Administrator 2016-02-17 14:32:21
2016 rok Administrator 2016-02-17 14:31:52
2016 rok Administrator 2016-02-17 14:31:31
2016 rok Administrator 2016-02-17 14:31:13
Co słychać w III sektorze? - cz. XII. Ważne informacje dla organizacji pozarządowych Administrator 2016-02-17 12:29:01
Co słychać w III sektorze? - cz. XII. Ważne informacje dla organizacji pozarządowych Administrator 2016-02-17 12:27:42
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w III/2016 Administrator 2016-02-16 14:27:34
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Administrator 2016-02-16 13:20:11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Administrator 2016-02-16 13:19:24
Zaproszenie do składania ofert na równanie dróg równiarką drogową o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych na terenie gminy Barlinek z zawałowaniem walcem drogowym Administrator 2016-02-16 12:38:15
Zaproszenie do składania ofert na równanie dróg równiarką drogową o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych na terenie gminy Barlinek z zawałowaniem walcem drogowym Administrator 2016-02-16 12:37:53
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU Administrator 2016-02-16 07:19:52
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU Administrator 2016-02-16 07:19:14
Ogłoszenie o posiedzeniu Administrator 2016-02-16 07:16:47
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2016-02-16 07:12:29
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2016-02-16 07:11:42
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2016-02-16 07:10:44
Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Magdalena Diaków 2016-02-10 10:06:19
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barlinek Magdalena Diaków 2016-02-10 09:57:58
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego Magdalena Diaków 2016-02-10 09:39:40
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego Magdalena Diaków 2016-02-10 09:39:05
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego Magdalena Diaków 2016-02-10 09:38:39
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego Magdalena Diaków 2016-02-10 09:37:35
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego Magdalena Diaków 2016-02-10 09:36:10
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów dz. nr 10/1, 10/2, i 10/6 o pow. 0,2258 haj Magdalena Diaków 2016-02-09 11:42:09
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-02-08 15:35:35
Zarządzenie - 2015 Administrator 2016-02-05 13:37:22
Zarządzenie - 2015 Administrator 2016-02-05 13:34:53
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w II/2016 Administrator 2016-02-04 11:57:28
Obwieszczenie w sprawie - budowa zaplecza sportowego na terenie działek 751 i 804/6 wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 804/11 i 640/11 w Barlinku Administrator 2016-02-03 09:40:09
Obwieszczenie w sprawie - budowa zaplecza sportowego na terenie działek 751 i 804/6 wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 804/11 i 640/11 w Barlinku Administrator 2016-02-03 09:39:35
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 109 położonej w Barlinku Administrator 2016-02-02 13:04:01
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 109 położonej w Barlinku Administrator 2016-02-02 13:02:23
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 109 położonej w Barlinku Administrator 2016-02-02 13:02:10
UCHWAŁA NR XVIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r. Administrator 2016-02-02 12:46:33
UCHWAŁA NR XVIII/247/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r. Administrator 2016-02-02 12:42:48
UCHWAŁA NR XVIII/244/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r. Administrator 2016-02-02 12:28:03
UCHWAŁA NR XVIII/244/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r. Administrator 2016-02-02 12:27:29
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:58:16
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:57:42
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:57:35
2016 rok Administrator 2016-02-02 11:53:39
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:50:40
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:47:19
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:47:12
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:44:56
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:44:16
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:43:50
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:41:39
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:35:11
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:27:31
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:26:59
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:26:52
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:25:14
2015 rok Administrator 2016-02-02 11:25:04
Imprezy masowe Administrator 2016-02-01 14:00:34
Imprezy masowe Administrator 2016-02-01 13:32:33
Imprezy masowe Administrator 2016-02-01 13:32:00
Imprezy masowe Administrator 2016-02-01 13:31:36
Imprezy masowe Administrator 2016-02-01 13:30:47
Imprezy masowe Administrator 2016-02-01 13:30:18
Imprezy masowe Administrator 2016-02-01 13:28:39
Imprezy masowe Administrator 2016-02-01 13:26:44
Imprezy masowe Administrator 2016-02-01 13:25:51
Imprezy masowe Administrator 2016-02-01 11:28:48
Ogłoszenie w sprawie wytypowania przedstawicieli do prac w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego Administrator 2016-01-29 14:33:30
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2016-01-29 13:59:08
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2016-01-29 13:58:26
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Administrator 2016-01-29 13:56:42
Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. w zakresie kultury fizycznej Administrator 2016-01-29 13:50:36
Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. w zakresie kultury fizycznej Administrator 2016-01-29 13:48:59
Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. w zakresie kultury fizycznej Administrator 2016-01-29 13:48:36
Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. w zakresie pomocy społecznej Administrator 2016-01-29 13:39:58
Informacja o wywieszeniu wykazu w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 39/6 obręb Moczydło Administrator 2016-01-29 13:14:58
Informacja o wywieszeniu wykazu w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 39/6 obręb Moczydło Administrator 2016-01-29 13:14:38
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-29 13:00:58
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-29 13:00:41
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-29 12:59:31
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-29 12:59:15
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-29 12:51:02
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-29 12:29:06
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-29 12:28:37
Ogłoszenie - postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół podstawowych organu prowadzącego Gminy Barlinek Administrator 2016-01-28 12:26:52
Ogłoszenie - postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół podstawowych organu prowadzącego Gminy Barlinek Administrator 2016-01-28 12:24:40
Ogłoszenie - postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół podstawowych organu prowadzącego Gminy Barlinek Administrator 2016-01-28 12:24:29
Ogłoszenie - postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół podstawowych organu prowadzącego Gminy Barlinek Administrator 2016-01-28 12:23:15
Ogłoszenie - postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół podstawowych organu prowadzącego Gminy Barlinek Administrator 2016-01-28 12:22:56
Ogłoszenie - postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół podstawowych organu prowadzącego Gminy Barlinek Administrator 2016-01-28 12:22:24
Ogłoszenie - postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół podstawowych organu prowadzącego Gminy Barlinek Administrator 2016-01-28 12:19:59
Ogłoszenie - postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół podstawowych organu prowadzącego Gminy Barlinek Administrator 2016-01-27 13:26:33
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? – CZ. X Administrator 2016-01-27 12:47:14
CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE? – CZ. X Administrator 2016-01-27 12:46:22
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-26 13:00:11
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-26 11:45:42
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-26 11:45:10
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-26 11:42:09
Decyzja o lokalizacji inwestycji - budowa drogi we wsi Mostkowo - działki o nr ewid. 6/2, 7/2, 7/14, 12, 85 obręb Mostkowo Administrator 2016-01-21 14:45:50
Decyzja o lokalizacji inwestycji - budowa drogi we wsi Nowa Dziedzina - działki o nr ewid. 4 i 23 obręb Strąpie Administrator 2016-01-21 14:39:54
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-21 12:20:13
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Administrator 2016-01-21 12:16:33
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Administrator 2016-01-21 12:15:49
Ogłoszenie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-01-20 14:53:41
2016 r. Administrator 2016-01-20 13:40:25
Ogłoszenie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-01-20 13:32:04
Ogłoszenie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-01-20 13:31:30
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. Kombatantów z ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-01-20 09:37:07
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. Kombatantów z ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-01-20 09:36:57
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. Kombatantów z ul. 11 listopada i ul. Widok" Administrator 2016-01-20 09:36:49
UCHWAŁA Nr XVII/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 stycznia 2016 r. Administrator 2016-01-20 09:29:37
UCHWAŁA Nr XVII/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 stycznia 2016 r. Administrator 2016-01-20 09:29:28
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-20 09:26:45
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-20 09:26:32
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-19 13:42:17
UCHWAŁA NR XVI/235/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Magdalena Diaków 2016-01-15 10:38:13
UCHWAŁA NR XVI/232/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Magdalena Diaków 2016-01-15 10:04:04
UCHWAŁA NR XVI/232/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Magdalena Diaków 2016-01-15 10:02:24
UCHWAŁA NR XVI/232/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Magdalena Diaków 2016-01-15 10:02:10
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miejskiej w I/2016 Magdalena Diaków 2016-01-15 09:55:17
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Miejskiej w I/2016 Magdalena Diaków 2016-01-15 09:55:11
Podatek od środków transportowych 2016 r. Magdalena Diaków 2016-01-15 07:45:40
UCHWAŁA Nr XVII/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 stycznia 2016 r. Administrator 2016-01-14 15:20:14
UCHWAŁA Nr XVII/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 stycznia 2016 r. Administrator 2016-01-14 15:19:44
UCHWAŁA Nr XVII/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 stycznia 2016 r. Administrator 2016-01-14 15:00:34
UCHWAŁA Nr XVII/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 stycznia 2016 r. Administrator 2016-01-14 14:59:27
UCHWAŁA Nr XVII/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 stycznia 2016 r. Administrator 2016-01-14 14:59:15
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw Estetyzacji Miasta i Gminy Barlinek Administrator 2016-01-14 13:26:10
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Barlinku, ich składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Administrator 2016-01-14 13:23:26
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w zakresie określania wartości nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, oraz wykonania rzutów kondygnacji budynków Administrator 2016-01-14 13:16:27
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w zakresie określania wartości nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, oraz wykonania rzutów kondygnacji budynków Administrator 2016-01-14 13:16:11
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w zakresie określania wartości nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, oraz wykonania rzutów kondygnacji budynków Administrator 2016-01-14 13:15:49
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO Administrator 2016-01-14 13:03:18
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-13 13:43:19
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-13 13:43:03
UCHWAŁA Nr XVII/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 stycznia 2016 r. Administrator 2016-01-13 12:52:33
UCHWAŁA Nr XVII/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 stycznia 2016 r. Administrator 2016-01-13 12:52:24
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2016-01-13 12:39:46
Zarządzenie - 2015 Administrator 2016-01-13 12:34:21
Zarządzenie - 2015 Administrator 2016-01-13 12:34:11
Zarządzenie - 2015 Administrator 2016-01-13 12:33:12
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2015 i w 2014 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom Administrator 2016-01-12 08:51:58
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2015 i w 2014 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom Administrator 2016-01-12 08:51:51
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-08 11:41:37
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-08 11:40:52
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-08 11:38:52
Zarządzenia - 2016 Administrator 2016-01-08 11:38:13
Zarządzenia 2016 Administrator 2016-01-08 11:33:59
Projekt uchwały w sprawie programu rozwoju gminy, zwanego dalej „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023” Administrator 2016-01-08 11:30:09
Projekt uchwały w sprawie programu rozwoju gminy, zwanego dalej „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023” Administrator 2016-01-08 11:29:49
Projekt uchwały w sprawie programu rozwoju gminy, zwanego dalej „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023” Administrator 2016-01-08 11:28:41
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w I/2016 Administrator 2016-01-07 12:54:19
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w I/2016 Administrator 2016-01-07 12:54:02
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w I/2016 Administrator 2016-01-07 12:52:21
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w I/2016 Administrator 2016-01-07 12:52:12
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w I/2016 Administrator 2016-01-07 12:51:52
UCHWAŁA NR XVI/241/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 14:15:27
UCHWAŁA NR XVI/241/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 14:15:16
UCHWAŁA NR XVI/241/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 14:14:41
UCHWAŁA NR XVI/241/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 14:14:06
UCHWAŁA NR XVI/241/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 14:13:51
UCHWAŁA NRXVI/241/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 14:12:19
UCHWAŁA NR XVI/240/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 14:12:03
UCHWAŁA NR XVI/242/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 14:10:15
UCHWAŁA NR XVI/242/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 14:10:04
UCHWAŁA NR XVI/242/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 14:08:44
UCHWAŁA NRXVI/241/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 14:01:08
UCHWAŁA NR XVI/240/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:56:05
UCHWAŁA NR XVI/240/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:55:53
UCHWAŁA NR XVI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:50:37
UCHWAŁA NR XVI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:49:58
UCHWAŁA NR XVI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:49:17
UCHWAŁA NR XVI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:48:59
UCHWAŁA NR XVI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:48:51
UCHWAŁA NR XVI/237/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:40:51
UCHWAŁA NR XVI/236/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:35:38
UCHWAŁA NR XVI/236/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:32:40
UCHWAŁA NR XVI/235/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:27:31
UCHWAŁA NR XVI/235/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:26:41
UCHWAŁA NR XVI/234/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:19:22
UCHWAŁA NR XVI/233/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:14:01
UCHWAŁA NR XVI/233/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:12:29
UCHWAŁA NR XVI/232/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 13:05:52
UCHWAŁA NR XVI/231/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 12:58:07
UCHWAŁA NR XVI/231/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r. Administrator 2016-01-05 12:57:38
UCHWAŁA NR XVI/230/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r Administrator 2016-01-05 12:34:35
UCHWAŁA NR XVI/230/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r Administrator 2016-01-05 12:33:46
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych działkę gruntu położoną w miejscowości Dzikowo gm. Barlinek Administrator 2016-01-05 11:51:29
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych działkę gruntu położoną w miejscowości Dzikowo gm. Barlinek, oznaczoną w ewidencji gruntg Administrator 2016-01-05 11:50:57
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych działkę gruntu położoną w miejscowości Dzikowo gm. Barlinek, oznaczoną w ewidencji gruntg Administrator 2016-01-05 11:50:20
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 146 o pow. 0,0200 ha obr. Płonno Administrator 2016-01-05 11:42:50
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 146 o pow. 0,0200 ha obręb Płon Administrator 2016-01-05 11:42:40
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu Administrator 2016-01-04 14:46:07
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu Administrator 2016-01-04 14:44:53
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu Administrator 2016-01-04 14:21:56
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu Administrator 2016-01-04 14:19:59
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu Administrator 2016-01-04 14:08:07
Opłata targowa 2015 r. Administrator 2016-01-04 11:02:06
Opłata od posiadania psów 2015 r. Administrator 2016-01-04 11:01:21
Podatek od środków transportowych 2015 r. Administrator 2016-01-04 11:01:09
Podatek od środków transportowych 2015 r. Administrator 2016-01-04 11:00:58
Podatek rolny i leśny 2015 r. Administrator 2016-01-04 10:59:33
Podatek od nieruchomości 2016 r. Administrator 2016-01-04 10:50:48
Wysokość stawek Administrator 2016-01-04 10:48:12
Wysokość stawek Administrator 2016-01-04 10:45:38
Deklaracja na podatek od środków transportowych Administrator 2016-01-04 10:44:32
Deklaracja na podatek od środków transportowych Administrator 2016-01-04 10:44:18
Deklaracja na podatek od środków transportowych Administrator 2016-01-04 10:43:49
Deklaracja na podatek od środków transportowych Administrator 2016-01-04 10:43:18
Cena drewna do podatku leśnego Administrator 2016-01-04 10:41:46
Cena drewna do podatku leśnego Administrator 2016-01-04 10:41:30
Cena drewna do podatku leśnego Administrator 2016-01-04 10:41:00
Cena żyta do podatku rolnego Administrator 2016-01-04 10:40:03
Cena żyta do podatku rolnego Administrator 2016-01-04 10:39:43
Cena żyta do podatku rolnego Administrator 2016-01-04 10:39:05
Deklaracja na podatek leśny Administrator 2016-01-04 10:36:28
Deklaracja na podatek rolny Administrator 2016-01-04 10:35:24
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. Administrator 2016-01-04 10:33:32
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. Administrator 2016-01-04 10:32:12
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. Administrator 2016-01-04 10:31:57
Wysokość stawek Administrator 2016-01-04 10:30:59
Deklaracja na podatek od nieruchomości Administrator 2016-01-04 10:30:04
Podatek od nieruchomości 2015 r. Administrator 2016-01-04 10:06:16
Podatki lokalne 2015 r. Administrator 2016-01-04 10:02:22
Ogłoszenie o XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-01-04 09:19:56
Ogłoszenie o XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-01-04 09:19:42
Ogłoszenie o XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-01-04 09:10:57
Ogłoszenie o XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2016-01-04 09:08:47
Ogłoszenie Administrator 2016-01-04 09:08:33
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-30 14:35:37
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - decyzja Nr 10/15 Administrator 2015-12-30 14:30:15
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 292/11 obręb Barlinek 1 Administrator 2015-12-29 14:27:58
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-29 14:20:35
Obwieszczenie - budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-29 12:39:22
Obwieszczenie - budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-29 12:38:21
Obwieszczenie - budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-29 12:38:13
Obwieszczenie - budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-29 12:38:08
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Barlinek do roku 2023" Administrator 2015-12-23 13:42:24
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Barlinek do roku 2023" Administrator 2015-12-23 13:40:30
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Barlinek do roku 2023" Administrator 2015-12-23 13:39:48
2015 rok Administrator 2015-12-23 13:00:13
2015 rok Administrator 2015-12-23 12:59:26
2015 rok Administrator 2015-12-23 12:58:03
2015 rok Administrator 2015-12-23 12:57:34
2015 rok Administrator 2015-12-23 12:54:51
2015 rok Administrator 2015-12-23 12:54:22
2015 rok Administrator 2015-12-23 12:51:47
2015 rok Administrator 2015-12-23 12:51:38
2015 rok Administrator 2015-12-23 12:49:23
2015 rok Administrator 2015-12-23 12:49:00
2015 rok Administrator 2015-12-23 12:47:07
2015 rok Administrator 2015-12-23 12:46:26
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się nt. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi do wsi Stara Dziedzina Administrator 2015-12-23 12:41:33
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się nt. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi do wsi Stara Dziedzina Administrator 2015-12-23 12:36:23
Obwieszczenie – rozszerzenie zakresu inwestycji polegającej na budowie drogi we wsi Ożar - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-23 12:34:46
Obwieszczenie – rozszerzenie zakresu inwestycji polegającej na budowie drogi we wsi Ożar - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-23 12:34:14
Obwieszczenie – rozszerzenie zakresu inwestycji polegającej na budowie drogi we wsi Ożar - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-23 12:34:05
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się nt. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi do wsi Nowa Dziedzina Administrator 2015-12-23 12:30:43
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się nt. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi we wsi Mostkowo Administrator 2015-12-23 12:28:27
Obwieszczenie - budowa obiektu służącego świetlicy wiejskiej, remizie strażackiej i szatni klubu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Lutówko Administrator 2015-12-23 12:27:07
Obwieszczenie - budowa obiektu służącego świetlicy wiejskiej, remizie strażackiej i szatni klubu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Lutówko Administrator 2015-12-23 12:26:24
Obwieszczenie - budowa obiektu służącego świetlicy wiejskiej, remizie strażackiej i szatni klubu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Lutówko Administrator 2015-12-23 12:25:26
Obwieszczenie - budowa drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-23 12:23:05
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-23 12:15:20
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-23 12:14:11
Ogłoszenie o wyborze oferty - świadczenie usług ochrony obiektów stanowiących własność Gminy Barlinek Administrator 2015-12-23 12:09:57
Ogłoszenie Administrator 2015-12-23 12:08:19
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-23 11:20:31
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-23 11:18:45
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-23 11:12:57
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-23 11:12:43
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-23 11:12:17
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Barlinek do roku 2023" Administrator 2015-12-23 08:43:34
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Barlinek do roku 2023" Administrator 2015-12-22 14:33:01
Publiczny transport zbiorowy - ogłoszenie o zamiarze postępowania Administrator 2015-12-22 14:18:05
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-21 12:29:50
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-21 12:00:58
Konkurs grantowy Kulczyk Foundation! Administrator 2015-12-17 12:03:22
Konkurs grantowy Kulczyk Foundation! Administrator 2015-12-17 12:02:52
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-17 11:58:03
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-17 11:57:33
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Administrator 2015-12-16 14:12:35
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Administrator 2015-12-16 13:48:18
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Administrator 2015-12-16 13:48:01
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Administrator 2015-12-16 13:47:36
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Administrator 2015-12-16 13:45:35
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Administrator 2015-12-16 13:43:40
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Administrator 2015-12-16 13:42:54
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Administrator 2015-12-16 13:37:07
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Administrator 2015-12-16 13:36:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla budowy oświetlenia parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale oraz rozbudowie oświetlenia boiska przy ul. Żabiej Administrator 2015-12-16 12:35:32
UCHWAŁA NR XV/229/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 14 grudnia 2015 r. Administrator 2015-12-16 12:27:26
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2015-12-16 12:19:29
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2015-12-16 12:17:46
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2015-12-16 12:16:46
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie w 2016 r. opinii /analiz/ wniosków, zapytań/ w sprawach podziału nieruchomości Administrator 2015-12-16 12:10:30
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie w 2016 r. opinii /analiz/ wniosków, zapytań/ w sprawach podziału nieruchomości Administrator 2015-12-16 12:10:04
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie w 2016 r. opinii /analiz/ wniosków, zapytań/ w sprawach podziału nieruchomości Administrator 2015-12-16 12:09:11
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Jeziorną, Gorzowską i brzegiem jeziora Barlineckiego Administrator 2015-12-16 11:53:51
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Jeziorną, Gorzowską i brzegiem jeziora Barlineckiego Administrator 2015-12-16 11:51:48
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Jeziorną, Gorzowską i brzegiem jeziora Barlineckiego Administrator 2015-12-16 11:51:01
2015 r. Administrator 2015-12-15 14:16:52
2015 r. Administrator 2015-12-15 14:16:35
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-14 10:58:16
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału (do mpzp w obszarze osiedla Górny Taras) Administrator 2015-12-10 13:44:05
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału (do mpzp w obszarze osiedla Górny Taras) Administrator 2015-12-10 13:41:21
UCHWAŁA NR XI/190/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. Administrator 2015-12-10 12:57:54
Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze osiedla Górny Taras w Barlinku Administrator 2015-12-10 12:55:35
Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzane na potrzeby mpzp Administrator 2015-12-10 12:54:20
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2015-12-10 12:35:40
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2015-12-10 12:34:10
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Administrator 2015-12-10 12:32:41
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Administrator 2015-12-10 12:17:16
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Administrator 2015-12-10 12:09:27
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Administrator 2015-12-10 11:55:10
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Administrator 2015-12-10 11:55:00
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI Administrator 2015-12-09 13:17:07
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO Administrator 2015-12-09 13:08:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej Administrator 2015-12-09 10:10:31
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej Administrator 2015-12-09 10:10:24
Jednostki organizacyjne Administrator 2015-12-09 10:07:43
Jednostki organizacyjne Administrator 2015-12-09 10:04:53
Jednostki organizacyjne Administrator 2015-12-09 10:04:18
Jednostki organizacyjne Administrator 2015-12-09 10:04:10
Jednostki organizacyjne Administrator 2015-12-09 10:03:13
Jednostki organizacyjne Administrator 2015-12-09 09:46:27
Jednostki organizacyjne Administrator 2015-12-09 09:44:58
Jednostki organizacyjne Administrator 2015-12-09 09:43:15
Informacja o aktualizacji danych w "mapie aktywności" - elektronicznej bazie danych nt. organizacji pozarządowych działających w Gminie Barlinek Administrator 2015-12-09 09:41:17
Co słychać w III sektorze? - cz. VIII. Ważna informacje dla organizacji pozarządowych Administrator 2015-12-09 09:32:26
2015 rok Administrator 2015-12-09 09:27:56
2015 rok Administrator 2015-12-09 09:26:16
2015 rok Administrator 2015-12-09 09:22:13
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-09 09:12:07
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-09 09:11:31
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie ochrony obiektów, stanowiących własność Gminy Barlinek Administrator 2015-12-08 14:46:19
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Barlinek Administrator 2015-12-08 11:36:12
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Barlinek Administrator 2015-12-08 11:33:55
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barlinek Administrator 2015-12-08 11:29:53
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barlinek Administrator 2015-12-08 11:29:45
Informacja dotycząca upraw maku i konopi na terenie gminy Barlinek Administrator 2015-12-07 13:01:31
Informacja dotycząca upraw maku i konopi na terenie gminy Barlinek Administrator 2015-12-07 13:01:15
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-07 12:55:00
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-07 12:54:39
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek w okresie od dnia 01.02.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. Administrator 2015-12-03 11:45:51
UCHWAŁA NR XIV/213/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r. Administrator 2015-12-02 14:21:20
UCHWAŁA NR XIV/213/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r. Administrator 2015-12-02 14:20:58
UCHWAŁA NR XIV/226/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r. Administrator 2015-12-02 14:13:24
UCHWAŁA NR XIV/225/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r. Administrator 2015-12-02 14:12:03
UCHWAŁA NR XIV/224/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r. Administrator 2015-12-02 14:10:15
UCHWAŁA NR XIV/221/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r. Administrator 2015-12-02 14:05:34
UCHWAŁA NR XIV/219/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r. Administrator 2015-12-02 14:00:41
UCHWAŁA NR XIV/217/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r. Administrator 2015-12-02 13:57:08
UCHWAŁA NR XIV/216/2015 RADY MIEJSKA W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r. Administrator 2015-12-02 13:54:32
UCHWAŁA NR XIV/215/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r. Administrator 2015-12-02 13:53:27
UCHWAŁA NR XIV/214/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r. Administrator 2015-12-02 13:49:10
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-01 14:50:16
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-01 14:49:12
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-01 14:49:04
2015 rok Administrator 2015-12-01 12:49:24
2015 rok Administrator 2015-12-01 12:47:56
2015 rok Administrator 2015-12-01 12:47:34
2015 rok Administrator 2015-12-01 12:46:14
2015 rok Administrator 2015-12-01 12:46:03
2015 rok Administrator 2015-12-01 12:44:50
2015 rok Administrator 2015-12-01 12:41:35
2015 rok Administrator 2015-12-01 12:40:51
2015 rok Administrator 2015-12-01 12:40:41
2015 rok Administrator 2015-12-01 12:37:40
2015 rok Administrator 2015-12-01 12:37:21
2015 rok Administrator 2015-12-01 12:29:57
2015 rok Administrator 2015-12-01 12:29:34
Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Barlinek, nr 35/5 o pow. 4,1953 ha Administrator 2015-12-01 12:10:43
Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Barlinek, nr 35/5 o pow. 4,1953 ha Administrator 2015-12-01 12:04:27
Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Barlinek, nr 35/5 o pow. 4,1953 ha Administrator 2015-12-01 12:01:45
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-01 10:40:11
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-01 10:39:39
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-01 10:39:05
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-01 10:38:56
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-12-01 10:38:46
Ogłoszenie posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ w XII/2015 Administrator 2015-12-01 10:31:16
Ogłoszenie posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ w XII/2015 Administrator 2015-12-01 10:30:49
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu nr 109 o pow. 0,0622 ha w Barlinku Administrator 2015-12-01 10:25:54
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1/5 o pow. 0,1252 ha w m. Okunie Administrator 2015-12-01 10:16:03
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1/5 o pow. 0,1252 ha w m. Okunie Administrator 2015-12-01 10:15:13
Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek Administrator 2015-11-30 15:36:30
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-30 15:25:41
Sprawozdania kadencyjne Administrator 2015-11-30 15:25:27
Sprawozdania kadencyjne Administrator 2015-11-30 15:23:37
Sprawozdania kadencyjne Administrator 2015-11-30 15:20:26
Sprawozdania kadencyjne Administrator 2015-11-30 14:34:46
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-30 14:30:34
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-30 14:29:40
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-30 14:27:08
2014 r. Administrator 2015-11-30 14:03:25
2014 r. Administrator 2015-11-30 14:03:18
2012 r. Administrator 2015-11-30 14:01:35
2010 r. Administrator 2015-11-30 13:58:20
2010 r. Administrator 2015-11-30 13:58:11
2009 r. Administrator 2015-11-30 13:55:48
2009 r. Administrator 2015-11-30 13:53:18
2008 r. Administrator 2015-11-30 13:51:02
2008 r. Administrator 2015-11-30 13:49:33
2007 r. Administrator 2015-11-30 13:47:52
2007 r. Administrator 2015-11-30 13:46:20
2006 r. Administrator 2015-11-30 13:43:56
2006 r. Administrator 2015-11-30 13:40:59
2015 r. Administrator 2015-11-30 13:36:38
2015 r. Administrator 2015-11-30 13:36:30
2015 r. Administrator 2015-11-30 13:34:41
2015 r. Administrator 2015-11-30 13:34:22
2015 r. Administrator 2015-11-30 13:33:31
3 Administrator 2015-11-30 13:31:38
2013 r. Administrator 2015-11-30 13:30:39
2013 r. Administrator 2015-11-30 13:29:57
2013 r. Administrator 2015-11-30 13:29:17
2014 r. Administrator 2015-11-30 13:27:50
2014 r. Administrator 2015-11-30 13:27:35
2014 r. Administrator 2015-11-30 13:27:11
2013 r. Administrator 2015-11-30 13:25:47
2013 r. Administrator 2015-11-30 13:25:22
2013 r. Administrator 2015-11-30 13:24:48
3 Administrator 2015-11-30 13:23:28
3 Administrator 2015-11-30 13:22:33
3 Administrator 2015-11-30 13:22:01
3 Administrator 2015-11-30 13:21:03
3 Administrator 2015-11-30 13:19:48
3 Administrator 2015-11-30 13:18:37
3 Administrator 2015-11-30 13:16:33
2012 r. Administrator 2015-11-30 13:14:27
2012 r. Administrator 2015-11-30 13:13:41
2011 r. Administrator 2015-11-30 13:12:17
2011 r. Administrator 2015-11-30 13:11:38
2011 r. Administrator 2015-11-30 13:10:20
2011 r. Administrator 2015-11-30 13:09:46
2011 r. Administrator 2015-11-30 13:09:07
2011 r. Administrator 2015-11-30 13:08:48
2010 r. Administrator 2015-11-30 13:07:29
2010 r. Administrator 2015-11-30 13:06:56
2010 r. Administrator 2015-11-30 13:05:42
2011 r. Administrator 2015-11-30 13:03:53
3 Administrator 2015-11-30 13:03:04
3 Administrator 2015-11-30 13:02:37
3 Administrator 2015-11-30 13:01:45
3 Administrator 2015-11-30 13:00:35
3 Administrator 2015-11-30 13:00:21
3 Administrator 2015-11-30 12:59:12
3 Administrator 2015-11-30 12:55:58
3 Administrator 2015-11-30 12:55:32
2009 r. Administrator 2015-11-30 12:54:05
2009 r. Administrator 2015-11-30 12:53:29
2010 r. Administrator 2015-11-30 12:52:17
2009 r. Administrator 2015-11-30 12:51:49
2009 r. Administrator 2015-11-30 12:51:15
2009 r. Administrator 2015-11-30 12:49:55
2009 r. Administrator 2015-11-30 12:47:57
2009 r. Administrator 2015-11-30 12:44:17
2009 r. Administrator 2015-11-30 12:42:09
2009 r. Administrator 2015-11-30 12:40:03
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-30 12:39:44
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-30 12:39:06
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-30 12:38:42
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-30 12:38:05
2008 r. Administrator 2015-11-30 12:30:37
2008 r. Administrator 2015-11-30 12:30:15
2007 r. Administrator 2015-11-30 12:28:43
2007 r. Administrator 2015-11-30 12:28:14
2007 r. Administrator 2015-11-30 12:26:52
2007 r. Administrator 2015-11-30 12:26:07
2007 r. Administrator 2015-11-30 12:24:50
2007 r. Administrator 2015-11-30 12:23:13
2007 r. Administrator 2015-11-30 12:22:47
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-30 12:13:59
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-30 12:12:58
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-30 12:09:58
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-30 12:08:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2015-11-30 10:35:19
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek Administrator 2015-11-30 10:34:53
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-11-25 12:19:12
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-11-25 12:18:42
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-11-24 14:47:26
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-11-24 14:47:02
Zarządzenie - 2015 Administrator 2015-11-24 14:46:31
Obwieszczenie - budowa świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej i szatni dla klubu sportowego w m. Lutówko - zakończenie postępowania Administrator 2015-11-24 14:40:59
Obwieszczenie - budowa świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej i szatni dla klubu sportowego w m. Lutówko - zakończenie postępowania Administrator 2015-11-24 14:39:22
Ogłoszenie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2015-11-20 12:34:26
Ogłoszenie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2015-11-20 12:32:31
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI w XI/2015 Administrator 2015-11-20 12:18:02
Ogłoszenie o posiedzeniu KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w XI/2015 Administrator 2015-11-20 12:14:19
Obwieszczenie - budowa drogi we wsi Mostkowo - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-19 13:14:26
Obwieszczenie - budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-19 13:12:13
Obwieszczenie - budowa drogi we wsi Ożar - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-19 13:10:00
Obwieszczenie - budowa drogi do wsi Stara Dziedzina - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-19 13:07:11
Obwieszczenie - budowa oświetlenia parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale oraz rozbudowie oświetlenia boiska przy ulicy Żabiej - zakończenie postępowania Administrator 2015-11-19 13:04:21
ObwiObwieszczenie - budowa oświetlenia parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale oraz rozbudowie oświetlenia boiska przy ulicy Żabiej - zakończenie postępowaniaeszczenie - budowa oświetlenia park Administrator 2015-11-19 13:02:42
ObwiObwieszczenie - budowa oświetlenia parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale oraz rozbudowie oświetlenia boiska przy ulicy Żabiej - zakończenie postępowaniaeszczenie - budowa oświetlenia park Administrator 2015-11-19 13:02:19
ObwiObwieszczenie - budowa oświetlenia parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale oraz rozbudowie oświetlenia boiska przy ulicy Żabiej - zakończenie postępowaniaeszczenie - budowa oświetlenia park Administrator 2015-11-19 13:01:57
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-19 12:56:40
Sprawozdania międzysesyjne Administrator 2015-11-19 12:24:39
Zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Barlinek Administrator