logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


ORGANA WŁADZY > Burmistrz Barlinka

 

 

Zygmunt Siarkiewicz

Burmistrz
Miasta i Gminy Barlinek

KONTAKT:

Telefon   (95) 746-24-50

Fax   (95) 746-17-04

Email   umig@barlinek.pl

                                 WWW   www.barlinek.pl

 

Stanowisko w bezpoÅ›rednich wyborach. Wykonuje zadania wynikajÄ…ce z ustawy o samorzÄ…dzie terytorialnym oraz innych przepisÃłw okreÅ›lajÄ…cych status Burmistrza.

 1. Jest kierownikiem UrzÄ™du w rozumieniu kodeksu pracy, nawiÄ…zuje   stosunek pracy z pracownikami powoÅ‚ywanymi, mianowanymi i zatrudnianymi na podstawie umowy o pracÄ™,

 2. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy,

 3. Reprezentuje GminÄ™ na zewnÄ…trz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczÄ…cych Gminy,

 4. Nadzoruje realizację budżetu,

 5. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

 6. Udziela pełnomocnictwa kierownikom lub pracownikom w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.

 7. Jest terenowym szefem obrony cywilnej,

 8. Burmistrz ma prawo wglÄ…du w dokumenty soÅ‚ectwa oraz wstÄ™pu do pomieszczeÅ„ i budynkÃłw należących do soÅ‚ectwa,

 9. Powołuje rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej.

 10. Wydaje zarzÄ…dzenia wprowadzajÄ…ce w życie regulaminy dotyczÄ…ce dziaÅ‚alnoÅ›ci UrzÄ™du (z wyjÄ…tkiem niniejszego) np. instrukcji obiegu dokumentÃłw, instrukcjÄ™ archiwizacyjnÄ…, regulamin funduszu Å›wiadczeÅ„ socjalnych itp.

 11. Burmistrz sprawuje bezpoÅ›redni nadzÃłr nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ…:
  - Zastępcy Burmistrza
  - Sekretarza
  - Skarbnika

 12. Burmistrz sprawuje bezpoÅ›redni nadzÃłr nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… nastÄ™pujÄ…cych referatÃłw i samodzielnych stanowisk pracy:
  - Urzędu Stanu Cywilnego
  - Radcy Prawnego
  - Stanowiska ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych
  - Stanowiska kontroli wewnętrznej

 13. Burmistrz wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Nazwa dokumentu: Burmistrz Miasta i Gminy
Podmiot udostępniający: Administrator serwisu
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz DybiÅ„ski
Osoba, która odpowiada za treść: Referat OgÃłlnoorganizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30 13:30:00
Data udostępnienia informacji: 2003-07-01 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2003-11-24 13:56:44

Wersja do wydruku...

corner   corner